Secure My Files

Tên đề tài : Secure My Files Secure My Files là một tiện ích mạnh mẽ giúp bạn bảo vệ các file nhanh chóng và an toàn. Với Secure My Files bạn có thể tạo Secure Bins để mã hóa tập tin, thiết lập quyền đặc biệt đến các tập tin và thư mục và từ chối truy cập và mật khẩu bảo vệ ổ đĩa di động. Nó hoàn toàn an toàn và rất nhanh. Tất cả các loại bảo vệ máy tính độc lập. Để khôi phục lại ổ đĩa di động sau khi được bảo vệ, bạn không cần phải cài đặt thêm chương trình khác. Secure Bins rất linh hoạt và bạn có thể mang chúng với bạn bất cứ nơi nào. Không thể mở bất kỳ tập tim mà không có Secure My Files và mật khẩu. Nó hoàn toàn an toàn và rất nhanh.

doc1 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 1452 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Secure My Files, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Secure My Files Secure My Files là một tiện ích mạnh mẽ giúp bạn bảo vệ các file nhanh chóng và an toàn. Với Secure My Files bạn có thể tạo Secure Bins để mã hóa tập tin, thiết lập quyền đặc biệt đến các tập tin và thư mục và từ chối truy cập và mật khẩu bảo vệ ổ đĩa di động. Nó hoàn toàn an toàn và rất nhanh. Tất cả các loại bảo vệ máy tính độc lập. Để khôi phục lại ổ đĩa di động sau khi được bảo vệ, bạn không cần phải cài đặt thêm chương trình khác. Secure Bins rất linh hoạt và bạn có thể mang chúng với bạn bất cứ nơi nào. Không thể mở bất kỳ tập tim mà không có Secure My Files và mật khẩu. Nó hoàn toàn an toàn và rất nhanh.      Yêu cầu: · 256 MB RAM · 15 MB không gian đĩa bạn chỉ cần down bản này về và kích hoạt trước 2pm ngày 1/7/2011 là có bản quyền:  

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docSecure My Files.doc
Tài liệu liên quan