Quy phạm pháp luật

Khái niệm: + Là một bộ phận của QPPL. + Cách xử sự mà nếu các chủ thể ở vào hcảnh, điều kiện đã nêu trong bphận giả định được phép hoặc bắt buộc th. hiện - Cách xác định: Chủ thể phải xử sự như thế

ppt8 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 02/10/2014 | Lượt xem: 1373 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quy phạm pháp luật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 4 Khái niệm và đặc điểm của QPPL Khái niệm QPPL: Là quy tắc xử sự chung - Do NN ban hành hoặc thừa nhận Được NN bảo đảm thực hiện Điều chỉnh QHXH theo những định hướng nhất định. 2.Đặc điểm của QPPL Bao gồm 3 đặc điểm Quy tắc xử sự, bắt buộc chung NDung: cho phép và bắt buộc NN ban hành và bảo đảm th. hiện Giả định: KN: + là một bộ phận của QPPL. + Đk, hoàn cảnh có thể xảy ra trong thực tế cuộc sống, mà các chủ thể khi ở vào đk, hc đó phải chịu sự tđộng của QPPL - Cách xác định: Chủ thể nào? Hc, đk nào? II. Cơ cấu QPPL Ví dụ: - Mọi công dân đều bình đẳng trước PL Người chưa đủ sáu tuổi không có năng lực hành vi dân sự Công dân nước CHXHCNVN là người có quốc tịch VN - Khái niệm: + Là một bộ phận của QPPL. + Cách xử sự mà nếu các chủ thể ở vào hcảnh, điều kiện đã nêu trong bphận giả định được phép hoặc bắt buộc th. hiện - Cách xác định: Chủ thể phải xử sự như thế nào? 2. Quy định Ví dụ: - Mọi công dân đều bình đẳng trước PL Người chưa đủ sáu tuổi không có năng lực hành vi dân sự Công dân nước CHXHCNVN là người có quốc tịch VN - Khái niệm: + Là một bộ phận của QPPL. + Biện pháp tác động mà NN dự kiến áp dụng với các chủ thể không th. hiện mệnh lệnh của NN đã nêu ở b.phận qđịnh - Cách xác định: Chủ thể phải chịu hậu quả gì? 3. Chế tài Ví dụ: -Người nào đối xử tàn ác, thường xuyên ức hiếp, ngược đãi hoặc làm nhục người lệ thuộc mình làm người đó tự sát, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. Phân tích cấu thành các QPPL sau: Nghiêm cấm con cái có hành vi ngược đãi cha mẹ. 2. Phạt tiền từ 1.000.000đồng đến 2.000.000đồng đối với hành vi làm mất quyết định thành lập, giấy phép, chứng chỉ hành nghề nhưng không trình báo với cơ quan có thẩm quyền. 3. Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Phân tích cấu thành các QPPL sau: 4. Phạt tiền đối với hành vi tuyển học sinh vào các cấp, bậc học phổ thông sai đối tượng, tiêu chuẩn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền với các mức phạt sau đây: Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với vi phạm tuyển sai dưới 3 học sinh Phạt tiền từ 1.000.000đồng đến 2.000.000đồng đối với vi phạm tuyển sai từ 3 đến 5 học sinh. … … … KẾT LUẬN: Trong một QPPL, có thể không trình bày đầy đủ cả ba bộ phận GĐ, QĐ, CT. Trật tự của các bộ phận GĐ, QĐ, CT trong QPPL có thể thay đổi. Trong một điều luật có thể có một hoặc nhiều QPPL.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_4_qppl_8559.ppt