Quy hoạch đô thị - Cơ sở của quy hoạch sử dụng đất

Mang tính chiến lược, định hướng phát triển cho vùng nghiên cứu tạo ra không gian và định hướng Quy hoạch tổng thể kinh - tế xã hội Quy hoạch phân vùng lãnh thổ Quy hoạch phát triển nông thôn

ppt16 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 642 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quy hoạch đô thị - Cơ sở của quy hoạch sử dụng đất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CƠ BẢN VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤTVõ Thanh Phongvtphong@hotmail.comCƠ SỞ CỦA QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUY HOẠCHNội dung:Các giai đoạn của quy hoạchVai trò của công tác quy hoạchPhân loại quy hoạchHạn chế của công tác quy hoạchKhởi độngHiện nay chúng ta đang quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng công cụ gì? Bạn đã biết các loại quy hoạch, kế hoạch nào?Chiến lược về thời gianNhững vấn đề chung về quy hoạchQuy hoạch là bước triển khai tiếp theo chiến lược phát triển KT-XHChiến lược phát triển KT-XHQuy hoạchphát triển Kế hoạch phát triển Mục tiêu phát triểnNhiệm vụ & phương thức của chiến lượcQuy hoạch phát triển vùng, lãnh thổQuy hoạch phát triển ngành Kế hoạch 5 năm Kế hoạch hàng năm CÁC GIAI ĐOẠN CỦA QUY HOẠCH Chuẩn bị Lập Thực hiện quy hoạch quy hoạch quy hoạchLập Dự án đầu tư(đề cương)Dự án(Thẩm định,Phê duyệt)Thiết kế quy hoạch- Chỉ có kết quả tổng quát (định tính) Đề án - Đi vào kết quả chi tiếtPhương ánQuy hoạchThi công Giai đoạn Giai đoạn Giai đoạn I II IIIChọn cơ quan tư vấn lập quy hoạchCÁC GIAI ĐOẠN CỦA QUY HOẠCH (tt)Tiền quy hoạchLập quy hoạchHậu quy hoạchXin chủ trương (vốn)Lập và duyệt Dự án đầu tư Giai đoạn Giai đoạn Giai đoạn I II IIIKiểm tra, thanh tra, giám sát Công bố quy hoạch đã được duyệtThu hút đầu tư Lập quy hoạch sử dụng đất Lập kế hoạch sử dụng đất Thẩm định Nghị quyết HĐND Phê duyệt VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC QUY HOẠCHNền kinh tế quốc gia là một hệ thống, chủ nhân điều khiển là Nhà nước Các nguồn lực cho sự phát triển có giới hạn, sự huy động và phân bổ nó đòi hỏi có sự can thiệp và quản lý của Nhà nước Sự chênh lệch về trình độ phát triển, mức sống của dân cư đòi hỏi phải có sự điều tiết và quản lý của Nhà nước Quản lý (nhà nước, xã hội) = quy hoạch và chính sáchPHÂN LOẠI QUY HOẠCH theo mức độ bao quát:Quy hoạch liên ngànhQuy hoạch ngànhQuy hoạch chuyên ngành1. Quy hoạch liên ngành mang tính chiến lược, định hướng phát triển cho vùng nghiên cứutạo ra không gian và định hướngQuy hoạch tổng thể kinh - tế xã hộiQuy hoạch phân vùng lãnh thổQuy hoạch phát triển nông thôn2. Quy hoạch ngành Gắn với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các bộ ngành Phục vụ cho công tác quản lý và định hướng phát triển của ngànhQuy hoạch ngành giao thông vận tảiQuy hoạch ngành thương mại, dịch vụ và du lịchQuy hoạch ngành nông nghiệp3. Quy hoạch chuyên ngành Quy hoạch chi tiết hóa về đối tượng và nội dung nghiên cứuQuy hoạch giao thông đường bộQuy hoạch mạng lưới chợQuy hoạch ngành trồng trọtQuy hoạch sử dụng đấtlà loại hình quy hoạch mang tính:liên ngành,ngành haychuyên ngành?Quy hoạch sử dụng đấtLiên ngành:Thực hiện theo 3 cấp (TƯ, tỉnh, huyện) theo ranh giới hành chánh và ANQPPhân bổ đầy đủ quỹ đất theo nhu cầu sử dụng của các ngành trên địa bàn Ngành:Là quy hoạch của Bộ TN-MT và được các cấp tiến hành lập là quy hoạch ngành nhưng mang tính chất liên ngànhMối quan hệ giữa QH SDĐ với các QH khác và các CSQuy hoạch tổng thể phát triển KT-XHQUY HOẠCHSỬ DỤNG ĐẤTChính sách đất đai của Đảng & Nhà nướcQH quốc phòng, an ninhChính sách bảo vệ môi trườngChính sách tài chính & đầu tưQH xây dựng đô thị, KCNQH giao thông & hạ tầng kỹ thuật QH nông lâm nghiệp và thủy sảnQH thương mại, DV&DLQH y tếChính sách khai thác, sử dụng tài nguyênQH văn hóa & TDTTQH giáo dục & đào tạoHẠN CHẾ CỦA CÔNG TÁC QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤTCác căn cứ lập QH thiếu cơ sở KH và thực tiễnTrình độ đội ngũ lập và thẩm định, phê duyệt còn hạn chếPhương pháp lập QH chậm đổi mới:Xây dựng QH dựa vào chỉ tiêu, kế hoạch cấp trên giao; còn duy ý chí, áp đặt; thiếu liên kết các vùngDự báo chưa sát với nhu cầu thực tế (các tác động bên ngoài)Tính pháp lý của QH không cao:Quá trình thực hiện chưa bám sát vào QHCông tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc chưa thật sát saoTuân thủ theo QH/KH chưa nghiêmNghị định số 43/2014/NĐ-CP Ký hiệu bản đồQuy địnhlập, điều chỉnh & thẩm địnhQuy định thống kê, kiểm kê và thành lập bản đồ hiện trạngThông tư số 29/2014/TT-BTNMTThông tư số 09/2015/TT-BTNMTThông tư số 28/2014/TT-BTNMTQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Luật Đất đai năm 2013Định mức kinh tế - kỹ thuậtCác văn bản phục vụ cho công tác lập quy hoạch sử dụng đấtNghị quyết số 07/NQ-CP Đổi mới chính sách đất đai

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptch1_2_co_ban_qh_4369.ppt