Quản trị công nghệ và đổi mới

Pass: sachdoanhtri Phần mở đầu với bài viết về Nokia minh họa quản trị công nghệ và đổi mới (MTI) khôngcòn là mối quan tâm mới mẻ của doanh nghiệp. Ngày nay, sản phẩm, qui trình và phương pháp tiếp cận mới phát triển nhanh hơn so với trước đây. Điều này thúc đẩy quản trị công nghệ và đổi mới như là vấn đề quan trọng đối với doanh nghiệp và xã hội. Tầm quan trọng của MTI đối với doanh nghiệp Để minh họa tầm quan trọng của quản trị công nghệ và đổi mới trong kinh doanh, hãy xem xét câu nói của Alan Greenspan, cựu chủ tịch dự trữ liên bang. Khi các nhà lịch sử nhìn lại nữa thế kỷ trước, tôi tin họ sẽ kết luận rằng chúng ta hiện đang sống dựa trên một thời kỳ quan trọng trong lịch sử kinh tế Mỹ. Những công nghệ mới phát triển trên nền tảng đổi mới của nữa thế kỷ trước, bây giờ bắt đầu mang lại những thay đổi đáng kể trong phương thức sản xuất hàng hóa và dịch vụ, và trong cách thức phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng. Những đổi mới này, cụ thể là thay đổi gần đây của Internet, đã tác động đến sự ra đời của các doanh nghiệp mới, rất nhiều trong số doanh nghiệp này đã góp phần cho sự phát triển và đóng góp lớn trong sản phẩm quốc dân và hệ thống phân phối hàng hóa1. Alan Greenspan, cựu chủ tịch dự trữ liên bang Cựu chủ tịch dự trữ liên bang, Alan Greenspan, phải chăng đã đi quá xa với câu nói này. Ông ta cho rằng không chỉ tương lai doanh nghiệp định hướng bởi công nghệ, mà là nguồn gốc kinh doanh ngày nay chịu sự tác động của công nghệ và các ứng dụng của nó. Niềm tin dựa trên sự phát triển công nghệ này hỗ trợ bởi số lượng gia tăng bằng phát minh trên thế giới. Chẳng hạn, ở Mỹ vào những năm 1970-1985, tốc độ tăng bằng phát minh tương đối đều. Tuy nhiên, từ năm 1985-2000, số lượng bằng phát minh đã tăng hơn 100%2. Ngoài ra, số lượng kiện cáo về quyền sở hữu trí tuệ cũng tăng gấp đôi trong thời kỳ này. Công nghệ và đổi mới không chỉ có tầm quan trọng đối với nền kinh tế, mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống của con người qua các thời kỳ khác nhau. Ảnh hưởng thực tiễn của sự gia tăng công nghệ đối với kinh doanh có thể minh họa về sự thay đổi của thông tin so với mười năm trước đây, bao gồm việc định giá đối với nhiều máy móc và sản phẩm tiêu dùng, là không hiệu quả. Thật khó để biết chính xác công ty sẽ định giá cho sản phẩm là bao nhiêu và mức giá của các công ty khác đưa ra. Nhà doanh nghiệp có thể gọi và hỏi giá cho sản phẩm đó. Liệu mức giá là có như nhau khi chúng ta hỏi giá từ những người bán hàng khác nhau trong mỗi thời điểm khác nhau trong tháng. Kết quả là mức giá khác nhau cho cùng sản phẩm. Các đại diện mua sắm sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm mức giá tốt nhất. Tuy nhiên, các thay đổi trong lĩnh vực viễn thông đã hạn chế sự không hiệu quả này. Đặc biệt, Internet ngày nay đã góp phần làm cho việc định giá trở nên minh bạch và hiệu quả hơn cho cả hàng hóa vốn và sản phẩm tiêu dùng. Ảnh hưởng của công nghệ đối với kinh doanh thường không chỉ một chiều, mà công nghệ mới gây ra tác động lan tỏa đối với các doanh nghiệp. Để minh họa cho điều này, hãy xem xét công nghệ thông tin từ ví dụ trước đây. Trong lý thuyết kinh tế, chúng ta được học giá được xác định bởi quan hệ cung cầu. Tác động của công nghệ sẽ làm gia tăng cầu và giá sẽ thấp hơn. Công nghệ mới cung cấp nhiều thông tin hơn cho người tiêu dùng. Khi có nhiều thông tin hơn, những người mua tiềm năng nhận thức được cơ hội sở hữu và Phần mở đầu với bài viết về Nokia minh họa quản trị công nghệ và đổi mới (MTI) không còn là mối quan tâm mới mẻ của doanh nghiệp. Ngày nay, sản phẩm, qui trình và phương pháp tiếp cận mới phát triển nhanh hơn so với trước đây. Điều này thúc đẩy quản trị công nghệ và đổi mới như là vấn đề quan trọng đối với doanh nghiệp và xã hội. Tầm quan trọng của MTI đối với doanh nghiệp Để minh họa tầm quan trọng của quản trị công nghệ và đổi mới trong kinh doanh, hãy xem xét câu nói của Alan Greenspan, cựu chủ tịch dự trữ liên bang. Khi các nhà lịch sử nhìn lại nữa thế kỷ trước, tôi tin họ sẽ kết luận rằng chúng ta hiện đang sống dựa trên một thời kỳ quan trọng trong lịch sử kinh tế Mỹ. Những công nghệ mới phát triển trên nền tảng đổi mới của nữa thế kỷ trước, bây giờ bắt đầu mang lại những thay đổi đáng kể trong phương thức sản xuất hàng hóa và dịch vụ, và trong cách thức phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng. Những đổi mới này, cụ thể là thay đổi gần đây của Internet, đã tác động đến sự ra đời của các doanh nghiệp mới, rất nhiều trong số doanh nghiệp này đã góp phần cho sự phát triển và đóng góp lớn trong sản phẩm quốc dân và hệ thống phân phối hàng hóa1. Alan Greenspan, cựu chủ tịch dự trữ liên bang Cựu chủ tịch dự trữ liên bang, Alan Greenspan, phải chăng đã đi quá xa với câu nói này. Ông ta cho rằng không chỉ tương lai doanh nghiệp định hướng bởi công nghệ, mà là nguồn gốc kinh doanh ngày nay chịu sự tác động của công nghệ và các ứng dụng của nó. Niềm tin dựa trên sự phát triển công nghệ này hỗ trợ bởi số lượng gia tăng bằng phát minh trên thế giới. Chẳng hạn, ở Mỹ vào những năm 1970-1985, tốc độ tăng bằng phát minh tương đối đều. Tuy nhiên, từ năm 1985-2000, số lượng bằng phát minh đã tăng hơn 100%2. Ngoài ra, số lượng kiện cáo về quyền sở hữu trí tuệ cũng tăng gấp đôi trong thời kỳ này. Công nghệ và đổi mới không chỉ có tầm quan trọng đối với nền kinh tế, mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống của con người qua các thời kỳ khác nhau. Ảnh hưởng thực tiễn của sự gia tăng công nghệ đối với kinh doanh có thể minh họa về sự thay đổi của thông tin so với mười năm trước đây, bao gồm việc định giá đối với nhiều máy móc và sản phẩm tiêu dùng, là không hiệu quả. Thật khó để biết chính xác công ty sẽ định giá cho sản phẩm là bao nhiêu và mức giá của các công ty khác đưa ra. Nhà doanh nghiệp có thể gọi và hỏi giá cho sản phẩm đó. Liệu mức giá là có như nhau khi chúng ta hỏi giá từ những người bán hàng khác nhau trong mỗi thời điểm khác nhau trong tháng. Kết quả là mức giá khác nhau cho cùng sản phẩm. Các đại diện mua sắm sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm mức giá tốt nhất. Tuy nhiên, các thay đổi trong lĩnh vực viễn thông đã hạn chế sự không hiệu quả này. Đặc biệt, Internet ngày nay đã góp phần làm cho việc định giá trở nên minh bạch và hiệu quả hơn cho cả hàng hóa vốn và sản phẩm tiêu dùng. Ảnh hưởng của công nghệ đối với kinh doanh thường không chỉ một chiều, mà công nghệ mới gây ra tác động lan tỏa đối với các doanh nghiệp. Để minh họa cho điều này, hãy xem xét công nghệ thông tin từ ví dụ trước đây. Trong lý thuyết kinh tế, chúng ta được học giá được xác định bởi quan hệ cung cầu. Tác động của công nghệ sẽ làm gia tăng cầu và giá sẽ thấp hơn. Công nghệ mới cung cấp nhiều thông tin hơn cho người tiêu dùng. Khi có nhiều thông tin hơn, những người mua tiềm năng nhận thức được cơ hội sở hữu và

pdf48 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 1332 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quản trị công nghệ và đổi mới, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
QJѭӡi làm tiӃp thӏ chuyên nghiӋSÿӅu không ý thӭFÿҫy ÿӫ vӅ quҧng cáo sáng tҥo. Do vұy, các mүu quҧng cáo sáng tҥo nhҩWWKѭӡng sӁ bӏ loҥi bӓ ngay tӯ vòng chӑn lӵDÿҫu tiên (bӣi sӵ NKiFWKѭӡng và khó hiӇu cӫa nó). Ĉk\FNJQJOjNӃt cөc buӗQNKLÿHPFiFPүu quҧng cáo sáng tҥo ӣ mӭc cao nhҩt ra hӓi ý kiӃn cӫa nhóm khách hàng mөFWLrX/êGRWKѭӡng thҩy là: Khó hiӇu quá, kǤ cөFTXiNKiFWKѭӡng quá. ĈӇ tҥo ra mӝt mүu quҧng cáo sáng tҥo theo kiӇu giҧi trí thӵc sӵ không khó lҳPQKѭQJÿӇ tҥo ra mӝt mүu quҧng cáo sáng tҥo có khҧ QăQJEiQKjQJWKuKRjQWRjQNK{QJGӉ1yÿzLKӓi QJѭӡi làm sáng tҥo phҧi có hiӇu biӃt rҩt sâu sҳc vӅ sҧn phҭm, vӅ thӏ WUѭӡng, vӅ ÿӕi thӫ cҥnh WUDQKYjÿһc biӋt là các hiӇu biӃt vӅ nhóm khách hàng mөc tiêu. 6DXÿk\OjTXLWUuQKQJѭӧc - làm giҧm bӟt sӵ sáng tҥo mүu quҧQJFiRFKR2KUEDFK¶VFӫa Bill Bernbach: © 2007, edit by bAdKiD Trang 25 Trong các phác thҧo trên ÿk\PӭFÿӝ sáng tҥo (tӭc mӭc ҩQWѭӧQJWiFÿӝng cӫa quҧng cáo sáng tҥR ÿѭӧc chia ra làm 6 nҩc. Nҩc thӭ sáu (tӭc hình sӕ 1) là mӭc sáng tҥo cao nhҩt (khó hiӇu nhҩt- thu hút sӵ chú ý, sӵ tò mò cao nhҩt), nҩc mӝt (tӭc hình sӕ 6) là mӭc sáng tҥo thҩp nhҩt (dӉ hiӇu nhҩt ± WѭѫQJÿѭѫQJQKjPFKiQQKҩt, dӉ bӏ QJѭӡi xem bӓ qua nhҩt). Vào cuӕLQăPF{QJW\QJKLrQFӭu thӏ WUѭӡng TNS phӕi hӧp cùng vӟi mӝt công ty quҧng cáo lӟn tiӃn hành mӝt cuӝc nghiên cӭu vӅ thói quen xem quҧng cáo cӫDQJѭӡi tiêu dùng ViӋt Nam (SAAVY 2004). Cuӝc nghiên cӭu chia mӭFÿӝ sáng tҥo trong quҧng cáo ra làm 8 nҩc. Các chuyên gia quҧng cáo tiӃp thӏ tҥi ViӋt Nam chӍ hiӇu và dám chҩp nhұn quҧng cáo có nҩc sáng tҥRQKѭQJQJѭӡi tiêu dùng bình dân lҥi rҩt dӉ dàng hiӇu (và thích thú xem) các quҧng cáo có nҩc sáng tҥo mӭc 5 (trên 8 nҩc). Tҥi ViӋt Nam và ӣ hҫu hӃWFiFQѭӟFÿDQJSKiWWULӇn, tҥRÿѭӧc mӝt mүu quҧng cáo sáng tҥRÿm NKyQKѭQJÿӇ mүu quҧng cáo sáng tҥRÿyÿѭӧc chҩp nhұn sӱ dөQJWKuFzQNKyKѫQYҥn lҫn. NhiӅu chuyên viên tiӃp thӏ không quan tâm hoһFFKѭDELӃWÿӃQFѫFKӃ WiFÿӝng tҥo hiӋu quҧ cӫa quҧng cáo sáng tҥo. Mһt khác hӑ rҩt sӧ phҧLÿѭDUDQKӳng quҧng cáo kǤ dӏ hoһc bҩt bình WKѭӡng. Do áp lӵc cҥnh tranh và lo lҳng thҩt bҥi, hҫu hӃt nhӳQJQJѭӡi phө trách tiӃp thӏ tҥi các doanh nghiӋp sӁ bҳWFKѭӟc cách làm cӫa các công ty lӟn ± tӭc áp dөng các kӻ thuұt quҧng cáo cә ÿLӇn cҫn ngân sách lӟQ QKѭGҥng QC Testimonian, Slice of life hoһc Endorsement). Ӣ mһWNKiFNKLÿiQKJLiTXҧng cáo bҵng cách tә chӭc các buәi thҧo luұn nhóm (Focus Group Discussion), các quҧng cáo ӣ mӭc sáng tҥo cao nhҩt (tӭc có khҧ QăQJPDQJOҥi hiӋu quҧ Yѭӧt bұF WKѭӡng sӁ bӏ QJѭӡi tiêu dùng loҥi ra bӣi mӭFÿӝ khó hiӇu cӫa nó. 'ѬӞ,ĈÆ</¬0ӜT SӔMҮU QUҦNG CÁO SÁNG TҤO Ӣ NҨC CAO: © 2007, edit by bAdKiD Trang 26 Qu̫QJFiRQ˱ͣc xúc mi͏ng Lugryl Lurgyl mouth wash ± use it before someone recomment it to you. © 2007, edit by bAdKiD Trang 27 Mүu quҧng cáo rҩt khéo léo gây ra sӵ WzPzFKRQJѭӡi xem bҵng các câu hӓi: Tҥi sao con chó lҥi ӣ phía bên này theo sӵ WѭӣQJWѭӧng cӫDQJѭӡLÿjQ{QJP"KRһc: Tҥi sao ông cha sӭ lҥi té bҩt tӍnh, lè cҧ Oѭӥi ra?? Mүu quҧQJFiRÿmNtFKKRҥWQJѭӡi xem hӭng thú tӵ VX\QJKƭÿӇ tìm ra câu trҧ lӡi: À miӋng hҳn hôi quá, chӏu không nәi. Và mүu quҧng cáo kӃt lҥi bҵng giҧi pháp cho tình huӕng này: Qѭӟc súc miӋng Lugryl ± Giҧi pháp cho sӵ giao tiӃp (Dùng nyWUѭӟFNKLQJѭӡi khác chӏu hӃt nәLKѫLWKӣ cӫa bҥn) QC Áo lót nâng ngӵc ROSSEK Trong quҧng cáo cho loҥi Push-up Bra (Áo lót nâng ngӵc cho nӳ). Mүu quҧng cáo tҥo ra sӵ WzPz&iLJuÿDQJ[ҧy ra ӣ ÿk\"".K{QJKӅ thҩy sҧn phҭm, không hӅ có mӝt câu quҧng cáo cө thӇ nào?? Tҥi sao lҥi có mӝt khoҧng trӕng giӳDQJѭӡi phө nӳ YjQJѭӡLÿjQ{QJӣ phía WUѭӟc? NӃu bҥQFKăPFK~VX\QJKƭÿӫ lâu, bҥn sӁ phҧi ӗ OrQFѭӡi: cha mҽ ѫL1kQJQJӵc gì mà nâng dӳ vұ\OjPQJѭӡi ta phҧi tránh xa cҧ WKѭӟc. QC cho th̓ tín dͭng VISA VISA GOLD. He who has the gold makes the rules. © 2007, edit by bAdKiD Trang 28 Vào giӳa nhӳQJQăPFXӕu thӃ kӹ XX, hãng thҿ VISA vào thӏ WUѭӡQJĈ{QJ1DPÈFKұm FKkQVDXFiFKmQJNKiFQKѭ0DVWHU&DUGKRһF-&%9,6$ÿmÿӅ nghӏ công ty quҧng cáo cӫa mình là BBDO tҥi châu Á sáng tҥo mӝWFKѭѫQJWUuQKTXҧng cáo (thӵc tӃ phҧi hiӇu là mӝt FKѭѫQJWUuQKWUX\Ӆn thông tiӃp thӏ) nhҵm chiӃPOƭQKWKӏ WUѭӡng thҿ tín dөng tҥi khu vӵFĈ{QJ Nam Á. Các kӃt quҧ nghiên cӭu thӏ WUѭӡng cho thҩy nhóm khách hàng chính có nhu cҫu sӱ dөng thҿ credit card là các doanh nhân mӟLWKjQKÿҥWĈDVӕ hӑ là nhӳQJQJѭӡi trҿ tuәi, thuӝc tҫng lӟp bình dân và mӟi thành công trong kinh doanh, tҥRÿѭӧFÿӏa vӏ và có tiӅn. Các nghiên cӭu chuyên sâu cho thҩy nhóm khách hàng này có mӝt nhu cҫu tiӅm ҭQ FRQVXPHU¶VLQVLJKW Oj mһc dù hӑ ÿmJLjXFyQKѭQJEӣi xuҩt thân là nhӳQJQJѭӡi bình dân nên hӑ không câu nӋ vӅ cách sӕng, không muӕn bӏ bó buӝc vào phong cách sӕQJWUѭӣng giҧ, kiӇu cách. Giàu có và muӕn làm bҩt cӭ gì mà hӑ thích, sӕQJWKHRÿ~QJSKRQJFiFKVӕng bình dân cӫa mình. Hãng quҧQJFiR%%'2ÿmSKiWWULӇn mӝt chiӃn dӏch truyӅn thông diӋn rӝng vӟLWK{QJÿLӋp ³9,6$*ROG±+HZKRKDYHWKHJROGPDNHVWKHUXOHV´ 9ӟi VISA Gold ± 1Jѭӡi có vàng thì có quyӅQÿһt ra luұt lӋ). Tôi có VISA GOLD và tôi có thӇ làm bҩt cӭ gì mà mình thích. 7{LÿL mӻ viӋn và cho cҧ con chó cӫDW{LFQJÿLÿӇ QyFNJQJÿѭӧFKѭӣng thө QKѭW{LDLGiPSKҧn ÿӕLQjR"7{LNKRiLăQKRWGRJ Pӝt loҥLPyQăQUҩt rҿ tiӅn) và kèm vӟi caviar (tӭc trӭng cá hӗi ± là loҥi cӵc kǤ ÿҳt tiӅn và phҧLăQYӟi nhӳQJPyQăQVDQJWUӑng, ӣ nhӳQJQѫLVDQJWUӑng), tôi FKѫLQJ{QJYұ\ÿyDLGiPêNLӃn ý cò gì nào? ChiӃn dӏch truyӅQWK{QJQj\ÿmWiFÿӝQJYjRÿ~QJQKyPNKiFKKjQJPөc tiêu và tҥRÿѭӧc sӵ Kѭӣng ӭng rҩt lӟQ9,6$&$5'ÿmWUӣ thành loҥi thҿ tín dөng sӕ mӝt tҥLĈ{QJ1DPÈWURQJ cKѭDÿҫ\KDLQăPVDXÿy QC Tang Seafood Restaurant '˱ͣLÿk\OjTX̫QJFiREiRFͯDP͡WQKjKjQJK̫LV̫QW̩L6LQJDSRUH %ҥQFӭWKӱWѭӧQJWѭӧQJYjRPӝWEXәLViQJNKLPӣWӡEiRKjQJQJj\UDEҥQWKҩ\PӝWFRQFXD YӟLFiLEӡPWyFGӵQJQJѭӧFNǤGӏFKLӃPWUjQFҧKDLWUDQJEiR.K{QJPӝWGzQJFKӳTXҧQJ FiR.K{QJPӝWKuQKҧQKJLӟLWKLӋXYӅVҧQSKҭPKD\FKjREiQGӏFKYөQjRFөWKӇ&KӍFyPӝW GzQJÿӏDFKӍQKӓӣSKtDGѭӟLYjPӝWFiLWrQ7KұWNKyKLӇX""5ӗLQJj\K{PVDXQӳDEҥQVӁ OҥLSKҧLQJӥQJjQJWzPzNKLOҥLWKҩ\PӝWFRQFXDYӟLO{QJQiFKO[FKLӃPNtQFҧKDLWUDQJ EiR&KX\ӋQJuYұ\"&KӛÿyOjFiLJuPjOҥOQJYұ\""0uQKWKӱWuPKLӇX[HPFKӛÿyOjFiL Ju(HKFyDLELӃWÿyOjFiLJuNK{QJ"" 0үXTXҧQJFiRQj\iSGөQJOҥLFKLrXWKӭFWѭѫQJWӵQKѭPүXTXҧQJFiR2UKEDFKFӫD%LOO Bernbach ± JLӟLWKLӋXPӝWQKjKjQJYӟLPyQFXDELӇQÿһFVҳFÿӝFQKҩWY{QKӏ0үXTXҧQJ FiRQJD\VDXÿyÿmWҥRUDPӝWVӕOѭӧQJOӟQNKiFKKjQJQKLӅXÿӃQÿӝQӃXPXӕQÿӃQăQWKuEҥQ SKҧLJӑLÿLӋQÿһWEjQWUѭӟF © 2007, edit by bAdKiD Trang 29 6Ӵ.+È&%,ӊ7*,Ӳ$³48Ҧ1*&È2 6È1*7Ҥ2´ 9¬³6È1*7Ҥ27521*48Ҧ1*&È2´ %ҥQFҫQKLӇXFKRÿ~QJUҵQJ³4XҧQJ&iR6iQJ7ҥR´NKiFYӟL³6iQJ7ҥRWURQJ4XҧQJ&iR´ ³4XҧQJ&iR6iQJ7ҥR´OjPӝWNӻWKXұWWURQJQKLӅXNӻWKXұWTXҧQJFiRNKiFFzQ³6iQJWҥR WURQJTXҧQJFiR´OjPӝWTXLWUuQKWҥRUDQKӳQJFiFKWKӭFTXҧQJFiRPӟLPҿW\WKHRFiFK WKӭFWKӇKLӋQNKiFQKDXYjWURQJQKLӅXGҥQJNKiFQKDX&K~QJWDFyWKӇViQJWҥRWURQJYLӋF ÿѭDUDWK{QJÿLӋSYLӃWOӡLTXҧQJFiRViQJWҥRWURQJYLӋFWKӇKLӋQKuQKҧQKViQJWҥRWURQJ YLӋFFKӑQNrQKWUX\ӅQWK{QJViQJWҥRWURQJFiFKOұSNӃKRҥFKWUX\ӅQWK{QJWURQJFiFKFKӑQ QKyPNKiFKKjQJPөFWLrXWURQJYLӋF[k\GӵQJFKLӃQOѭӧFWUX\ӅQWK{QJ«6iQJWҥRWURQJ TXҧQJFiRFzQOjFiFKOӵDFKӑQFiFWuQKKXӕQJFiFFӕWWUX\ӋQFiFFiFKWKӇKLӋQPүXTXҧQJ FiRYӅKuQK ҧQKPjXVҳFQӝLGXQJQKҵPFKX\ӇQELӃQPӝWPүXTXҧQJFiRWKHRNӻWKXұW WK{QJWKѭӡQJWKjQKPӝWPүXTXҧQJFiRViQJWҥR 0ӝW³4XҧQJ&iR6iQJ7ҥR´OjPӝWPүXTXҧQJFiRÿѭӧFWҥRUDYӟLNӻWKXұWNKrXJӧLVӵWz PzWKXK~WVӵFK~êYjTXDÿyNKpROpRJҳQYӟLWKѭѫQJKLӋX KD\VҧQSKҭP WҥRҩQWѭӧQJ PҥQKYjWKX\ӃWSKөFQJѭӡL[HPOjPKӑSKҧLQKӟWӟLWKѭѫQJKLӋXPӛLNKLFyQKXFҫXVӱ GөQJVҧQSKҭP &K~QJWDFyWKӇiSGөQJFQJPӝWO~FQKLӅXNӻWKXұWTXҧQJFiRWURQJPӝWPүXTXҧQJFiR 8/ HIӊU QUҦ CӪA QUҦNG CÁO SÁNG TҤO Trong tình hình các Festival quҧng cáo trên thӃ giӟi nӣ rӝ QKѭQҩPVDXFѫQPѭDFiFF{QJW\ và các tұSÿRjQTXҧng cáo nӛ lӵc sáng tҥo và gӣi các mүu quҧng cáo tham dӵ bình chӑQÿӇ mong thҳQJÿѭӧc nhӳng giҧLWKѭӣng vàng, bҥFÿӗng. Có tӟi cҧ ngàn mүu quҧQJFiRÿѭӧc các loҥi giҧLWKѭӣng mӛLQăP Cuӕi nhӳQJQăP'RQDOG*XQQ WiFJLҧ cӫa The Gunn Reports Book) ± vӕn là mӝWQJѭӡi kǤ cӵu trong ngành quҧng cáo tiӃp thӏ ± ÿmQҧ\UDêWѭӣng thӵc hiӋn mӝt cuӝFÿLӅu tra ӣ diӋn rӝQJÿӇ xem mӭFÿӝ hiӋu quҧ cӫa các mүu quҧQJFiRÿRҥt giҧLWKѭӣng tҥi các cuӝc thi vӅ sáng tҥRUDVDRÐQJÿmEӓ công sӭFÿLNLӇm tra hiӋu quҧ thӵc tӃ cӫa các mүu quҧQJFiRÿRҥt giҧi. KӃt quҧ thұt bҩt ngӡ YjÿiQJORQJҥi: 22,6% các mүu quҧQJFiRÿmÿRҥt giҧLWKѭӣng vӅ sáng tҥo QKѭQJOҥi không tҥo ra kӃt quҧ bán hàng. ChuyӋQJuÿm[ҧ\UDÿӕi vӟi các mүu quҧng cáo có vҿ sáng tҥRQKѭQJOҥi thҩt bҥi mӝt cách thҧm hҥi trong viӋc bán hàng này? Câu trҧ lӡi chính là thiӃu sӵ kӃt nӕi giӳa mүu quҧng cáo vӟi vӟLWKѭѫQJKLӋXÿѭӧc quҧng cáo. Trên thӵc tӃÿӇ EiQÿѭӧc hàng, mүu quҧng cáo phҧi thӵc hiӋQÿѭӧc 2 nhiӋm vө sau: 1/- Quҧng cáo phҧLÿӝFÿiRWKұt ҩQWѭӧQJÿӇ thu hút sӵ chú ý cӫa nhóm khách hàng mөc tiêu ± Tӭc mөFÿtFKJLҧi trí khách hàng. 2/- Thông qua cҩu trúc quҧng cáo sáng tҥo ÿӇ gҳQÿѭӧc tên và ích lӧi cӫDWKѭѫQJKLӋu vào trí nhӟ cӫDQJѭӡi tiêu dùng ± Tӭc mөFÿtFKEiQKjQJ [QC SÁNG TҤO] = © 2007, edit by bAdKiD Trang 30 + [SӴ ĈӜ&ĈÈ2.+È&%,ӊT] + [SӴ KӂT NӔI CHҺT CHӀ VӞ,7+ѬѪ1*+,ӊU] mӝt QC sáng tҥo phҧLFyÿѭӧc 2 yӃu tӕ FѫEҧn: phҧi tҥo ra ҩQWѭӧQJÿ~QJvà tҥo ra ҩQWѭӧng ӣ mӭc cao nhҩt có thӇ. Vì không hiӇu biӃt hoһc thiӃu kiӃn thӭc vӅ nhӳng yêu cҫu khҳc nghiӋt này, rҩt nhiӅu nhӳng chuyên gia làm quҧng cáo sáng tҥo chӍ FKăPFK~Wҥo ra các quҧng cáo có tính giҧLWUtFDRQKѭQJOҥi không thӇ tҥo ra hiӋu quҧ bán hàng. Hҫu hӃt các quҧng cáo theo kiӇu giҧi trí khách hàng chӍ OjPFKRQJѭӡi xem nhӟ ÿѭӧc nӝi dung cӫa câu chuyӋn, hoһc cách thӇ hiӋn bҳt mҳWQKѭQJOҥi không tҥRFKRQJѭӡi xem nhӟ tӟi WrQWKѭѫQJKLӋu, không gҳQÿѭӧc ích lӧi cӫa sҧn phҭm vӟLWKѭѫQJKiӋu (Nhӳng quҧng cáo Qj\WKѭӡng chӍ mô tҧ ích lӧi cӫa sҧn phҭm, mà không tҥRFKRQJѭӡLWLrXGQJFiFOêGRÿӇ hӑ phҧi nhӟ WKѭѫQJKLӋXÿѭӧc quҧng cáo, hoһFOjPFKRQJѭӡi tiêu dùng nhӟ WKѭѫQJKLӋXQKѭQJ lҥi không hiӇXWKѭѫQJKLӋu sӁ cho mình lӧi ích gì). 03 yêu cҫu mà mӝt quҧng cáo sáng tҥo cҫQÿҥWÿѭӧc: YÊU CҪU 1- Quҧng cáo phҧi tҥRÿѭӧc ҩQWѭӧng thu hút nhóm khách hàng mөc tiêu YÊU CҪU 2- Quҧng cáo phҧLOjPQJѭӡi xem nhӟ ÿѭӧFWrQWKѭѫQJKLӋu YÊU CҪU 3- Quҧng cáo phҧLOjPQJѭӡi xem hiӇu và nhӟ ÿѭӧc ích lӧi PjWKѭѫQJKLӋu mang lҥi. + Hҫu hӃt các quҧQJFiREuQKWKѭӡQJÿӅu chӍ cӕ gҳQJÿҥWÿѭӧc các yêu cҫu sӕ 2 và 3. Do vұy, nhӳng quҧng cáo này rҩt buӗn tҿ và dӉ bӏ QJѭӡi xem bӓ qua (Theo hiӋu ӭng Giҩy dán Wѭӡng ±The Wall-Paper Effect). &iF*LiPĈӕc TiӃp Thӏ truyӅn thӕQJWKѭӡng chӍ chú trӑng làm sao cho nӝi dung quҧng cáo phҧLÿҫ\ÿӫ thông tin vӅ WKѭѫQJKLӋu và mүu quҧQJFiRÿѭӧFWUuQKEj\ÿҽSÿӁ. Trong mӝt sӕ WUѭӡng hӧp nhiӅX*Ĉ7LӃp thӏ còn yêu cҫXWrQWKѭѫQJKLӋu phҧi xuҩt hiӋn ít nhҩt 5 lҫn trong mүu quҧng cáo. + Giӟi các Chuyên Gia Quҧng Cáo lҥLFyNKX\QKKѭӟng nhҩn mҥnh vào các yêu cҫu 1 và 2. Hҫu hӃt các quҧng cáo gӑi là sáng tҥRÿӅu cӕ gҳng tҥo ҩQWѭӧng tӕLÿDPjEӓ qua các yêu cҫu cӕt lõi 2 và 3. Làm sao có thӇ chҩp nhұQÿѭӧc khi bҥn phҧi bӓ rҩt nhiӅu tiӅn cho quҧng cáo, QKѭQJVDXÿytWK{PNKLKӓLQJѭӡi tiêu dùng thì hӑ chӍ còn nhӟ ÿѭӧc nӝLGXQJ³KD\KR´Fӫa mүu quҧQJFiRQKѭQJOҥi không nhӟ ÿѭӧc tên sҧn phҭm, hoһc không hӅ có nhu cҫu mua sҧn phҭPÿmÿѭӧc quҧng cáo. Các công ty lӟn vӟi ngân sách hàng chөc tӹ ÿӗQJWKѭӡng chӑn lӕi quҧQJFiRăQFKҳc mһc bӅn: Không cҫn phҧi sáng tҥo theo kiӇu giұWJkQKD\ÿҥi ngôn, các chiӃn dӏch quҧng cáo lӟn cӫD3 *KD\8QLOHYHUKD\&ROJDWHWKѭӡng rҩt chuҭn mӵc và hҫu hӃWÿӅu áp dөng kӻ thuұt ³6ӵ lӵa chӑn cӫa chuyên gLD´ (QGRUVHPHQW KRһF³éNLӃQQJѭӡLPXDKjQJ´ 7HVWLPRQLDO  Không thӵc sӵ ҩQWѭӧQJQKѭQJFiFTXҧng cáo theo kiӇu truyӅn thӕng sӁ rҩt chҳc thҳng khi chҥ\4&ÿӫ tҫn suҩWÿӫ thӡLOѭӧng và kӃt hӧp quҧng cáo trong mӝWFKѭѫQJWUuQKWUX\Ӆn thông tiӃp thӏ tích hӧp (Integrated Marketing Communication ± IMC) thұt rҫm rӝ. © 2007, edit by bAdKiD Trang 31 PHҪN C CHIӂ1/ѬӦC SÁNG TҤO 9/ QUI TRÌNH SÁNG TҤO ³%ҧn chҩt cӫa sáng tҥo là sҳp xӃp nhӳQJFiLÿmELӃWWKHRFiFKFKѭDKӅ FyWUѭӟFÿy´ Khi sáng tҥo là bҥQÿDQJGQJQKӳng dӳ liӋXFyÿѭӧc, rӗi phân tích, suy luұn, sҳp xӃp nhӳng thông tin, nhӳng khái niӋPÿmELӃt theo mӝt cách mӟi và so sánh kӃt quҧ cӫa sӵ sҳp xӃp xem có thӓDPmQÿѭӧc nhӳng yêu cҫu sáng tҥo hay không. 7KHR-DPHV:HEE<RXQJQrXUDWURQJ³$7HFKQLTXHIRU3URGXFLQJ,GHDV´TXLWUình sáng tҥo sӁ gӗPEѭӟc: %ѭӟc 1a: Thu thұp các dӳ liӋu và các yêu cҫu vӅ mөc tiêu sáng tҥo %ѭӟc 2a: Quá trình tiêu hóa các dӳ liӋu ± phân tích mә xҿ các yêu cҫu sáng tҥo và nhӳng WK{QJWLQFyÿѭӧc %ѭӟc 3a: NgӯQJVX\QJKƭYӅ vҩQÿӅ. Cӕ gҳng quên hӃt mӑi thӭ liên quan tӟi vҩQÿӅ, tӕng mӑi thӭ ra khӓLFiFêQJKƭFӫa bҥQĈk\OjJLDLÿRҥQÿӇ cho phҫn vô thӭc cӫa bҥn xӱ lý vҩQÿӅ. %ѭӟc 4a: Tӯ chӛ KѭNK{QJFiFêWѭӣng sӁ xuҩt hiӋn. %ѭӟc 5a: Hãy mang vào thӵc tӃ nhӳQJêWѭӣng mӟi nҧy sinh ra, và xem xét mӭFÿӝ hiӋu quҧ cӫa nó. ---------- Theo Mosh F. Rubinstein, qui trình sáng tҥRÿѭӧFFKLDWKjQKEѭӟc: %ѭӟc 1b: Chuҭn bӏ FiFÿLӅu kiӋQFKRTXiWUuQKQJKƭEDRJӗm viӋc xem xét các yêu cҫu sáng tҥo và thu thұp các thông tin, các dӳ liӋu liên quan tӟi vҩn ÿӅ. %ѭӟFEĈyQJEăQJFiFGӳ kiӋQĈk\OjJLDLÿRҥn ngӯQJVX\QJKƭWӟi vҩQÿӅ ± tӭFÿӇ cho phҫn vô thӭc hoҥWÿӝng, xӱ lý vҩQÿӅ. %ѭӟc 3b: Kích hoҥWWUtQmR*LDLÿRҥn này cҫn tìm mӑi cách tҥo cҧm hӭng ӣ mӭc cao nhҩt, kích thích trí tuӋ cӫa bҥQÿӇ bұt ra FiFêWѭӣQJÿӝFÿiRQKҩt. %ѭӟc 4b: KiӇm tra và thҭPÿӏnh lҥi mӭFÿӝ hiӋu quҧ cӫDêWѭӣQJFyÿѭӧc. ---------- Dӵa trên các công viӋc thӵc tӃFK~QJW{LÿmWәng hӧp lҥLÿӇ ÿѭDUDPӝW³4XLWUuQKViQJ tҥRêWѭӣQJ´SKKӧp vӟi viӋc sáng tҥo trong quҧng cáo QKѭVDX © 2007, edit by bAdKiD Trang 32 %ѬӞC MӜT: ;iFÿӏnh mөc tiêu sáng tҥo ± Vҥch ra các lý do cө thӇ Yjÿҫ\ÿӫ ± tҥi sao lҥi phҧi sáng tҥo? CҫQÿҥWÿѭӧFÿLӅu gì tӯ qui trình sáng tҥRQj\"$LOjQJѭӡi chúng ta cҫn tác ÿӝng tӟi? Hӑ ÿDQJQJKƭJu"&K~QJWDPXӕn hӑ WKD\ÿәLVX\QJKƭUDsao? %ѬӞC HAI: Thu thұp thông tin dӳ liӋu, tìm hiӇu vӅ các vҩQÿӅ liên quan tӟi khách hàng mөc tiêu, thӏ WUѭӡng mөc tiêu, ngành hàng mөFWLrXFiFÿӕi thӫ cҥnh tranh, giá cҧ, kênh phân phӕi, cách quҧQJFiRFKRQJjQKKjQJ«&yWKӇ thu thұp thông tin qua cáFÿӧt nghiên cӭu thӏ WUѭӡng, nghiên cӭu thҧo luұn nhóm, phӓng vҩQQJѭӡi tiêu dùng. %ѬӞC BA: 3KkQWtFKWK{QJWLQWKXÿѭӧc và tiӃn hành công viӋc sáng tҥo: ÿѭDUDÿӏQKKѭӟng sáng tҥo tӯ các mong muӕn tiӅm ҭn cӫDQJѭӡLWLrXGQJ &RQVXPHU¶V Insight), chӑn kӻ thuұt quҧng cáo, chӑn cách thӇ hiӋQ WK{QJÿLӋp cҫn thӇ hiӋQÿѭDUDê Wѭӣng quҧQJFiR%ѭӟc này thӵc chҩt là mӝt qui trình lһSÿLOһp lҥLFiFEѭӟc: 6X\QJKƭViQJWҥo cӫDFiQKkQQJѭӡi viӃt quҧng cáo (phân tích thông tin và xem xét các yêu cҫu, tham khҧo các mүu quҧng cáo sáng tҥo cӫa thӃ giӟi, vұn dөng các kӻ thuұt kích hoҥt êWѭӣng (Kick-start technique) + Thӵc hiӋn buәL1mR&{QJ %UDLQVWRUP &iFêWѭӣng cӫa cá nhân sӁ ÿѭӧFÿѭDUDEjQEҥc và phát triӇn tiӃp tөc trong các buәi brainstorm. Khoҧng 3 hoһFêWѭӣng giá trӏ nhҩt sӁ ÿѭӧc lӵa ra dӵa theo các yêu cҫu cӫa Bҧn Yêu Cҫu Sáng Tҥo và qui tҳc S.M.I.L.E (Simple, Merorable, Interesting, Link to the brand, Emotional invollving & liked). %ѬӞC BӔN: Thӵc hiӋn viӋc chӑQFiFêWѭӣng thông qua buәi hӑp CRC (Creative Review Committee). Dӵa trên qui tҳFÿiQKJLiTXҧQJFiR60,/(ÿӇ chӑQUDêWѭӣQJÿiSӭQJÿӫ và ÿ~QJFiFÿLӅu kiӋn nêu trong bҧn yêu cҫu sáng tҥo. %ѬӞ&1Ă0 ThӇ hiӋQFiFêWѭӣng ra giҩ\ÿӇ trình bày vӟLNKiFKKjQJ&iFêWѭӣng phù hӧp sӁ ÿѭӧc phác thҧo ra thành mӝt mүu quҧng cáo báo hoһc thành mӝt phác thҧo kӏch bҧn phim quҧng cáo. Các mүu phác thҧo này sӁ ÿѭӧc giӟi thiӋu cho khách hàng trong mӝt buәi WUuQKEj\êWѭӣng. 10/ CHIӂ1/ѬӦC SÁNG TҤ2é7ѬӢNG NhiӅu bҥn trҿ rҩt tӵ tin rҵng hӑ có khҧ QăQJ dӉ dàng tҥo ra hàng chөc hoһc cҧ WUăPêWѭӣng sáng tҥo trong mӝt thӡi gian ngҳn. Hӑ mong muӕn lұp ra cҧ mӝWNKRêWѭӣng quҧng cáo và mong muӕQEiQFiFêWѭӣng quҧng cáo cho các doanh nghiӋp cҫn quҧng cáo. Chúng ta cҫn ghi nhұn sӵ tӵ WLQYjQăQJÿӝng cӫa tuәi trҿ QJj\QD\1KѭQJWUrQWKӵc tӃÿӇ có ÿѭӧc mӝt mүu quҧng cáo sáng tҥo thӵc sӵ - tӭc vӯa có khҧ QăQJPDQJOҥi hiӋu quҧ bán hàng, lҥi vӯDOjPWăQJWKrPVӭc mҥQKFKRWKѭѫQJKLӋu - OjÿLӅu hoàn toàn không dӉ mӝt chút nào. ViӋc có thӇ lӵa chӑn theo kiӇu PuăQOLӅn mӝWêWѭӣQJÿһc sҳFYjÿiSӭQJÿ~QJFiF\rXFҫu sáng tҥRWURQJNKRêWѭӣng có sҹQFNJQJJLӕQJQKѭPzNLPÿi\EӇ. Ngày nay, mӛLQăPFyNKRҧng vài chөc bӝ ViFKVѭXWұp nhӳQJêWѭӣQJÿRҥt các giҧLWKѭӣng quҧng cáo sáng tҥRÿѭӧc phát hành trên thӃ giӟL&yKjQJWUăPÿƭD'9'KRһF9&'OѭXWUӳ nhӳng mүu quҧng cáo hay nhҩt mӑi thӡLÿҥLÿDQJÿѭӧFWUDRÿәi hoһc chào bán trên mҥng internet. Do vұy, viӋc chӑn lӵDÿӇ có mӝWêWѭӣng quҧQJFiR³KD\´Yj³ÿӝFÿiR´OjUҩt dӉ GjQJQKѭQJOLӋu nó có phù hӧp vӟi yêu cҫu sáng tҥo? ( Trong ngành quҧng cáo, viӋc hӑc và sao chép ý cӫa các mүu quҧng cáo nәi tiӃng là mӝt ÿLӅu mà tҩt cҧ các bұc tiӅn bӕi cӫDQJjQK4&ÿӅu khuyӃn khích - Bҥn nhӟ là sao chép cách © 2007, edit by bAdKiD Trang 33 thӇ hiӋn chӭ không phҧi là copy nguyên bҧn) Mүu quҧng cáo chӍ hiӋu quҧ NKLFyWiFÿӝQJÿ~QJYjÿӫ ép-phê tӟLQJѭӡi xem, tҥo cho hӑ ҩn WѭӧQJÿӫ mҥQKÿӇ hӑ phҧi nhӟ tӟLWKѭѫQJKLӋu mӛi khi có nhu cҫu vӅ loҥi sҧn phҭPÿmÿѭӧc quҧng cáo. Tҥo nên mӝt quҧng cáo mang lҥi hiӋu quҧ bán hàng là mөFÿtFKFKtQKFӫa qui trình lұp ³chiӃQOѭӧc quҧQJFiR´/jPVDRELӃWÿѭӧFDLOjÿӕLWѭӧng mà quҧng cáo cҫQWiFÿӝng? Hӑ ӣ ÿkX"ĈkXOjFKӛ ngӭa cӫDQJѭӡLWLrXGQJÿӇ chúng ta có thӇ gãi cho hӑ ³SKr´"" LұS³&KLӃQ/ѭӧc QuҧQJ&iR´EҳWÿҫu tӯ viӋF[iFÿӏnh rõ các mөc tiêu và nhӳng yêu cҫu mà quá trình sáng tҥo phҧLÿiSӭQJÿѭӧc. Trong công ty quҧng cáo chuyên nghiӋp, viӋc lұp chiӃn Oѭӧc quҧng cáo sӁ GRQJѭӡi Quҧn Lý Dӏch Vө khách hàng thӵc hiӋQGѭӟi sӵ hӛ trӧ và phê duyӋt cӫD*LiPĈӕc ChiӃQ/ѭӧc (Strategic & Planning Director). KӃt quҧ cӫa chiӃQOѭӧc ságn tҥo sӁ ÿѭӧFÿ~FNӃt thành nhӳng câu rҩt ngҳn gӑQYjÿѭӧc thӇ hiӋQÿҫ\ÿӫ trong Bҧn Yêu Cҫu Sáng tҥo. 7K{QJWKѭӡQJÿӇ tҥRÿѭӧc hiӋu quҧ bán hàng, mүu quҧng cáo sӁ phҧLÿiSӭQJÿѭӧc 3 yêu cҫu nêu phía trên và theo công thӭc sau: [QC HIӊU QUҦ] = + [1 QC SÁNG TҤO ] 7KXK~Wÿ~QJÿӕLWѭӧng >4&ĈÈ3Ӭ1*ĈѬӦC BҦN YCST] 7K{QJÿLӋSÿ~QJYjÿӫ + [1 QC TӔT (S.M.I.L.E)] ҨQWѭӧng, phù hӧp và chính xác VӅ quҧng cáo sáng tҥRFK~QJWDÿmSKkQWtFKYjWuPKLӇu kӻ Oѭӥng ӣ phҫQWUѭӟc. Trong phҫn kӃ tiӃp chúng ta sӁ tìm hiӇu vӅ Bҧn Yêu Cҫu Sáng Tҥo và các Yêu Cҫu cho mӝt mүu Quҧng Cáo TӔT. 11/ BҦN YÊU CҪU SÁNG TҤO Bҧn YCST là bҧQKѭӟng dүQÿѭӧc viӃt ra, nêu lên các nguyên tҳFFiFTXLÿӏnh, nhӳng yêu cҫu và mөc tiêu cө thӇ mà mүu quҧng cáo phҧLÿҥWÿѭӧc. BҧQ<&67OjYăQEҧn yêu cҫXYjKѭӟng dүn cho các công ty quҧng cáo tiӃn hành công viӋc sáng tҥRÿҥt hiӋu quҧ cao nhҩt. Bҧn YCST cҫn có các yӃu tӕ sau: + Ngҳn gӑn và súc tích + DӉ hiӇu, rõ ràng và tҥo cҧm hӭng ĈѫQê- yêu cҫu QC chӍ thӇ hiӋn mӝt ý duy nhҩt + QC phҧLFyFѫVӣ ÿӇ thuyӃt phөFÿѭӧFQJѭӡi xem 7K{QJWKѭӡng thì Nhà Quҧng Cáo (tӭFQJѭӡi bӓ tiӅQUDÿӇ quҧng cáo) sӁ cung cҩp các thông tin cҫn thiӃt cho công ty quҧng cáo. Bӝ phұn Dӏch Vө Khách Hàng cӫa công ty quҧng cáo sӁ phân tích thông tin, xác ÿӏQKWK{QJÿLӋp chính và các kênh truyӅQWK{QJFiFKWiFÿӝng vào nhóm khách hàng mөFWLrX«ÿӇ viӃt ra Bҧn Yêu Cҫu Sáng Tҥo dành cho phòng Sáng Tҥo và Bҧn Yêu Cҫu vӅ TruyӅn Thông dành cho phòng TruyӅn Thông. Bҧn Yêu Cҫu Sáng Tҥo và Bҧn Yêu Cҫu vӅ TruyӅn Thông sӁ ÿѭӧc duyӋt bӣL*LiPĈӕc ChiӃQ/ѭӧF6DXÿyEҧn YCST sӁ ÿѭӧc triӇn khai cho Phòng Sáng Tҥo cӫa công ty quҧng © 2007, edit by bAdKiD Trang 34 cáo qua mӝt buәi hӑp nӝi bӝ. Mӛi công ty quҧng cáo sӁ viӃt bҧQ<&67WKHRFiFWѭWѭӣng và các kӻ thuұt quҧng cáo cӫa công ty. Tuy nhiên, bҧn YCST cӫa các công ty quҧng cáo McCan Ericson và Leo Burnett là ÿҫ\ÿӫ KѫQFҧ'ѭӟLÿk\Oj%ҧQ<&67ÿҫ\ÿӫ mà hiӋQQD\ÿDQJÿѭӧc hҫu hӃt các công ty áp dөng vào công viӋc sáng tҥo: Các nӝi dung chính Bҧn YCST: 1/ MөFÿtFKFӫa QC này là gì? Tҥi sao chúng ta cҫn có QC này? 2/ Ai là khách hàng chính cӫDFK~QJWD" $LOjQJѭӡi chúng ta cҫn gӣLWK{QJÿLӋp QC tӟi) .KiFKKjQJÿDQJQJKƭJuYjFK~QJWDPXӕn hӑ sӁ WKD\ÿәLVX\QJKƭUDVDRVDXNKL[HP quҧng cáo? 4/ Lӧi ích duy nhҩt nào cӫa nhãn hiӋu mà chúng ta có thӇ QrXUDÿӇ thuyӃt phөc hӑ? 5/ Lý do nào khiӃn hӑ WLQÿLӅu chúng ta quҧng cáo? 6/ Nhӳng yӃu tӕ bҳt buӝc nào cҫn phҧi thӇ hiӋn trong quҧng cáo? 7/ Nhӳng thông tin cҫn biӃt nào cҫn phҧLÿӇ ý khi sáng tҥo quҧng cáo? $LOjQJѭӡi chӏu trách nhiӋm chính ÿӇ thӵc hiӋn QC này? -------------- %Ҧ1<Ç8&Ҫ86È1*7Ҥ2PүX------------ 0өFÿtFKFӫD4&Qj\OjJu" 7KӏWUѭӡQJQѭӟFWăQJOӵFWURQJWKӡLJLDQJҫQÿk\ÿmWăQJWUѭӣQJUҩiWPҥQK1ăPVҧQ OѭӧQJWLrXWKөÿmÿҥWWUOtW NKRҧQJWӍ91Ĉ 7ҩWFҧFiFORҥL17/KLӋQQD\ÿӅXQKҳP YjRNKiFKKjQJQDPJLӟLWURQJÿӝWXәL-PӭFWKXQKұS&Yj'VӕQJWҥL73YjWӍQKOӷ 7KHRQJKLrQFӭXFKRWKҩ\KLӋQFyNKRҧQJSKөQӳVӱGөQJQѭӟFWăQJOӵFOҫQWXҫQ9u FyWrQJӑLOjWăQJOӵFQrQSKөQӳUҩWHQJҥLNKLGQJĈDP6D\VӁOjPӝWORҥLQѭӟFWăQJOӵF PӟLGjQKFKRQӳJLӟL7URQJNӃKRҥFK4&7LYLVӁÿѭӧFVӱGөQJYuFyPӭFWUX\ӅQWҧLWK{QJ WLQQKDQKYjUӝQJQKҩW9uYұ\FK~QJWDFҫQFyPӝWPүXSKLPTXҧQJFiRҩQWѭӧQJYjFyVӭF WKX\ӃWSKөFFDRÿӇJLӟLWKLӋXQKmQKLӋXPӟLQj\YjRWKӏWUѭӡQJ $LOjNKiFKKjQJFKtQKFӫDFK~QJWD" +ӑOjSKөQӳWURQJÿӝWXәLWӯ-WKXӝFPӭFWKXQKұS%Yj&VӕQJWҥLFiF73YjWӍQKOӷ 'REұQUӝQWURQJF{QJYLӋFVXӕWQJj\QrQWKѭӡQJEXәLWUѭDYjFKLӅXVӁOjO~FPjKӑWKҩ\PӋW QKҩWĈһFELӋWÿӕLYӟLQKӳQJSKөQӳÿLOjPVDXJLӡOjPYLӋFKӑFzQFyWUiFKQKLӋPSKҧL FKXҭQEӏEӳDWӕLFKRJLDÿuQK6ӵPӋWPӓLVӁOjPKӑFDXFyGӉEӵFEӝLYjGӉOjPFKRNK{QJ NKtJLDÿuQKWUӣQrQQһQJQӅFăQJWKҷQJĈDVӕSKөQӳÿӅXNK{QJELӃWSKҧLOjPJuÿӇJLҧL TX\ӃWWuQKWUҥQJQj\ .KiFKKjQJÿDQJQJKƭJuYjFK~QJWDPXӕQKӑVӁWKD\ÿәLVX\QJKƭUDVDRVDXNKL [HPTXҧQJFiR" 7URQJNӃWTXҧFӫDÿӧWQJKLrQFӭXWKҧROXұQQKyP)*'ÿDVӕSKөQӳÿӅXELӃWQѭӟFWăQJOӵF FyWKӇJL~SEҥQNKӓHKѫQ7X\QKLrQVDXNKL[HPFiFTXҧQJFiRQѭӟFWăQJOӵFKӑKLӇXUҵQJ ÿk\OjORҥLQѭӟFGjQKFKRQDPJLӟLÿӗQJWKӡLFNJQJQJKHPӝWVӕEjLEiRQrXUDQKӳQJWiFKҥL FӫDQѭӟFWăQJOӵFYuFyQKLӅXÿѭӡQJ4XҧQJFiRFӫDFK~QJWDSKҧLFKRNKiFKKjQJKLӇXUҵQJ ĈDP6D\OjPӝWORҥLQѭӟFWăQJOӵFWKӃKӋPӟLGjQKFKRSKөQӳ /ӧLtFKGX\QKҩWQjRFyWKӇQrXUDÿӇWKX\ӃWSKөFKӑ" ĈDP6D\JL~SEҥQNKӓHÿӇFyPӝWFXӝFVӕQJKҥQKSK~F © 2007, edit by bAdKiD Trang 35 /êGRQjRNKLӃQKӑWLQÿLӅXFK~QJWDTXҧQJFiR" 7URQJWKjQKSKҫQFӫDĈDP6D\NK{QJGQJÿѭӡQJWKѭӡQJPjWKD\WKӃEҵQJ*OXFR]JL~S FѫWKӇKҩSWKXQKDQKYjWUiQKÿѭӧFQJX\FѫEpRSKu&iFYLWDPLQH%&(YjNKRiQJFKҩWYL OѭӧQJFҫQWKLӃWQKѭ)H0J&DOÿѭӧFEәVXQJJL~SFѫWKӇKRҥWÿӝQJKRjQKҧRKѫQ 6ҧQSKҭPÿmFy*Lҩ\FKӭQJQKұQFKҩWOѭӧQJFӫDEӝ<WӃ 1KӳQJ\ӃXWӕEҳWEXӝFQjRSKҧLWKӇKLӋQWURQJTXҧQJFiR" 0jXVăsFYjNtFKFӥFӫDORJRĈDP6D\SKҧLWKHRÿ~QJTXLÿӏQK1ӝLGXQJTXҧQJFiRSKҧLQrX ÿѭӧFQKӳQJPһWWtFKFӵFKҥQKSK~FWѭѫLViQJFӫDFXӝFVӕQJ 1KӳQJWK{QJWLQFҫQSKҧLÿӇêNKLViQJWҥRTXҧQJFiR" 7әQJQJkQViFKGjQKFKRSKLPTXҧQJFiRNK{QJYѭӧWTXiWUĈӗQJ3KLP4&VӁFy ORҥLNӏFKEҧQFKRWKӡLOѭӧQJJLk\YjJLk\ $LOjQJѭӡLFKӏXWUiFKQKLӋPFKtQKÿӇWKӵFKLӋQ4&Qj\" Mr. A - Ms. B. 12/ QUI TҲC S.M.I.L.E - ĈÈ1H GIÁ MӜ7é7ѬӢNG QUҦNG CÁO CÁC YÊU CҪU CHO MӜT MҮU QUҦNG CÁO TӔT: Mӝt mүu QC tӕt phҧLÿiSӭQJÿѭӧc các yӃu tӕ S.M.I.L.E : a1/ Simple - Nӝi dung QC phҧLÿѫQJLҧn (chӍ có mӝWWK{QJÿLӋp, mӝt ý) a2/ Memorable - Mүu QC phҧi ҩQWѭӧng, khác biӋt vӟi các QC cáo khác a3/ Interesting - Phҧi thӇ hiӋQWK{QJÿLӋp mӝt cách sáng tҥo a4/ Link to brand - Nӝi dung quҧng cáo phҧi nӕi kӃWÿѭӧc vӟi nhãn hiӋu a5/ Emotional involving & liked - Phҧi tҥRÿѭӧc cҧm xúc QѫLQJѭӡi xem a1- SӴ ĈѪ1*,ҦN (SIMPLE) QuҧQJFiRÿѫQJLҧn là quҧng cáo chӍ nói lên 1 ý duy nhҩt. Mӝt quҧQJFiRÿѫQJLҧn là cách tӕt nhҩWÿӇ khách hàng nhӟ ÿѭӧc chúng ta. Trong ngành quҧng cáo, nӃu bҥn không biӃt ý QJKƭDFӫa tӯ ³6LQJOH-Minded Idea ± ChӍ mӝt ý duy nhҩW´WKuVӁ rҩWNKyÿӇ bҥQOjPÿѭӧc mӝt mүu quҧng cáo cho ra hӗn. 7K{QJÿLӋp duy nhҩt cӫa quҧng cáo phҧLQyLOrQÿѭӧc sӵ khác biӋWYѭӧt trӝi cӫa sҧn phҭm - tӭFÿӏnh vӏ WKѭѫQJKLӋu. 1JRjLWLrXFKt³0ӝt ý duy nhҩW´WURQJQJjQKTXҧng cáo còn mӝt yêu cҫu quan trӑng là ³0LQLPDOLVP´± &jQJÿѫQJLҧn càng tӕt - tӭc giҧn dӏ hӃt cӥ. Bҥn có thӇ thҩy có nhӳng cái cӵc kǤ ÿѫQJLҧn nhӳng lҥi có sӭc mҥnh khӫng khiӃp ± ví dө QKѭFk\WKiQKJLiFӫDÿҥo công giáo, quӕc kǤ cӫa mӝt dân tӝc, logo cӫa mӝWWKѭѫQJKLӋu, câu khҭu hiӋu cӫa mӝWF{QJW\« Sӭc mҥnh cӫDWK{QJÿLӋp nҵm ӣ chӛ mүu quҧQJFiRFjQJÿѫQJLҧn thì hiӋu quҧ truyӅn tҧi WK{QJÿLӋp càng mҥnh. © 2007, edit by bAdKiD Trang 36 7UrQÿk\OjPүu quҧng cáo cӫa tҥp chí The Economist ± Cӵc kǤ ÿѫQJLҧQYjWK{QJPLQKĈk\ là tҥp chí dành cho dân kinh doanh thӭ thiӋt. Nӝi dung cӫDFkXWLrXÿӅ thӇ hiӋn rҩt sӕF´7{L không bao giӡ ÿӑc tҥSFKt7KH(FRQRPLVW´SKiWELӇu cӫa mӝt nhân viên tұp sӵ làm quҧn lý - tuәi 42. Mүu quҧQJFiRQrXFKRQJѭӡi xem mӝt câu hӓL³7ҥi sao bҧn thân tӡ tҥp chí lҥi nêu lên câu phát ngôn chӕng lҥi tӡ EiRQKѭYұ\"´± Câu trҧ lӡi: NӃu DQKÿmWXәi rӗi mà bây giӡ mӟi là tұp sӵ làm quҧn lý. Vұy là rõ rӗi ± không bao giӡ ÿӑc The Economist ± hèn gì mà bây giӡ già QKѭYұy mӟLÿѭӧc làm tұp sӵ viên. NӃXQJj\[ѭDPjÿӑc The Economist thì giӡ này chҳc là khác rӗi. Mүu quҧQJFiRGѭӟLÿk\OjFӫDWKѭѫQJKLӋXFKăQPӅn Berkshirt Blanket. Rҩt dí dӓPYjÿѫQ giҧn, thӇ hiӋn ích lӧi cӫa sҧn phҭm: ҩm áp. Cách thӇ hiӋn cuӝn nhӳng tҩPFKăQPӅn lҥLQKѭ sӧLGk\ÿLӋn trӣ tҥo nhiӋt cӫa bӃSÿLӋn - WѭӧQJWUѭQJFKRVӵ nóng ҩm. Các quҧng cáo hiӋu quҧ phҧLKѭӟng tӟi sӵ ÿѫQJLҧn ӣmӭc cao nhҩt. a2- Ҩ17ѬӦNG VÀ KHÁC BIӊT (MEMORABLE) © 2007, edit by bAdKiD Trang 37 Quҧng cáo Ҩ17ѬӦNG là giҧi pháp duy nhҩt cho tình trҥng quá thӯa thông tin hiӋn nay, QJѭӡLWLrXGQJOX{QFyNKX\QKKѭӟng bӓ qua nhӳng nhӳng hình ҧnh, các câu chӳ bình WKѭӡng. Quҧng cáo Ҩ17ѬӦNG sӁ có sӭc mҥQK³6WRSSLQJ3RZHU´EҳWQJѭӡi xem phҧLFKăPFK~YjR nӝi dung quҧQJFiRÿӇ nhұn các thông tin mà quҧng cáo muӕn truyӅn tҧi. 7UrQÿk\OjPүu quҧng cáo rùng rӧn cho tҥp chí chuyên ngành cӫa dân làm quҧng cáo & tiӃp thӏ: "Campaign Brief Asia". Trong ngành QC, mӑLQJѭӡLWKѭӡQJYtYRQêWѭӣng giӕQJQKѭQKӳQJFiREyQJÿqQOX{QWӓa sáng. Mһt khác, nhӳQJêWѭӣQJYƭÿҥLWKѭӡQJÿѭӧc gӑi là The Killer Idea - tӭFêWѭӣng chӃt QJѭӡi. Mүu quҧng cáo trên thӇ hiӋn mӝWWK{QJÿLӋp rҵng trong tҥp chí cӫa chúng tôi luôn có hàng ÿӕng Killer Ideas. NӃu bҥn mà xem tҥp chí cӫa chúng tôi thì hãy cҭn thұn, bӣi nhӳQJêWѭӣng chӃt ngӯѫLÿyFyWKӇ kill bҥn. Mүu quҧQJFiRQj\ÿRҥWÿѭӧc rҩt nhiӅu giҧLWKѭѫQJFӫa các cuӝc thi quҧng cáo quӕc tӃ. Do khác biӋt vӅ YăQKRiFҫQFK~êÿӃn mӭFÿӝ chҩp nhұn quҧng cáo cӫa khách hàng. Các ý Wѭӣng quá sӕc có thӇ sӁ gây ra tai nҥn cho nhãn hiӋXÿѭӧc quҧng cáo. a3- THӆ HIӊN MӜT CÁCH LÔI CUӔN VÀ HҨP DҮN CÁC THÔNG TIN QC (INTERESTING) Khi xem mӝt quҧQJFiRKD\QJѭӡi tiêu dùng sӁ thích thú ghi nhұn và nhӟ rҩt lâu. Thұm chí hӑ còn kӇ lҥi cho nhiӅXQJѭӡi khác. ĈLӇm quan trӑng là quҧng cáo phҧi làm hӑ nhӟ ÿѭѫFFiFWK{QJWLQSKKӧp vӟi hình ҧnh, tính cách cùng vӟLÿӏnh vӏ nhãn hiӋu. © 2007, edit by bAdKiD Trang 38 NӃu thông tin quҧng cáo không phù hӧp => chúng WDÿDQJSKtWLӅQÿӇ quҧng cáo. Mүu quҧQJFiRGѭӟLÿk\UҩWÿѫQJLҧQYjÿӝFÿiR Khuy͇QPmLÿ̿c bi͏t Ĉ˱ͫc 3 khi mua 2. 'ѭӟLÿk\OjPүu quҧng cáo cho mӝt loҥi bia không có thұt. .KLÿѭӧc mӝt tӡ báo nәi tiӃng tҥi Singapore yêu cҫu làm mӝt mүu quҧng cáo thұt ҩQWѭӧng nhҵm chӭng minh QC báo vүn dӉ dàng mang lҥi hiӋu quҧ bán hàng, Neil French - Mӝt cây ÿҥi thө cӫa ngành QC thӃ giӟi - O~FÿyÿDQJOj*Ĉ6iQJ7ҥo cӫa O&M Singapore ± ÿmQKұn lӡi và sáng tҥo ra mӝt loҥt các quҧng cáo rҩt ҩQWѭӧQJYjÿӝFÿiRFKR mӝt loҥi bia không có thұt XO Beer - rҩt mҥnh vӟLÿӝ cӗn. Nӝi dung cӫa câu chӳ rҩWÿѫQJLҧn và ҩQWѭӧQJ³ĈӇ WKѭӣng thӭc hiӋu quҧ loҥi bia cӫa chúng tôi mà không cҫn phҧi mua, bҥQKm\ÿӭQJVDXOѭQJFRQQJӵa cӫa ông cҧQKViW WKѭӡng cҧnh sát ӣ mӝt sӕ QѭӟFKD\Fѭӥi ngӵD Km\QkQJÿX{LFӫa nó lên rӗi nhét mӝt cөFQѭӟFÿiYjR FiL lӛ cӫa nó). NӃu không có ngӵa thì dùng ông cҧQKViWFNJQJÿѭӧc." © 2007, edit by bAdKiD Trang 39 Mүu quҧQJFiRÿmWҥRÿѭӧc mӝt ҩQWѭӧng cӵc lӟn - khҳSQѫLӣ Singapore, mӑLQJѭӡLÿӅu mong muӕQÿѭӧc uӕng thӱ beer XO xem nó ra làm sao. Báo hҥi cho ông Neil French bӏ vô vàn chӫ quán gӑi tӟi hӓLPXDELD&{WKѭNêÿjQKSKҧi trҧ lӡi theo kiӇX³7KѭDTXtNKiFKFKӫ nhân cӫDFK~QJW{LK{PTXDÿHPELDUDÿmLNKiFKXӕng say quá cho tӟi giӡ này vүQFKѭDYjR YăQSKzQJ´ a4 - KӂT NӔ,ĈѬӦC VӞI NHÃN HIӊU (LINK TO BRAND) Quҧng cáo chӍ ÿҥt hiӋu quҧ NKLPjQJѭӡi xem còn nhӟ ÿѭӧc nhãn hiӋu sau khi xem. Cách thӇ hiӋn nhãn hiӋu phҧLU}UjQJYjWKHRÿ~QJFiFTXLÿӏnh vӅ PjXVăsFÿһFWUѭQJNtFK cӥ, vӏ trí cӫa logo, cӫa sҧn phҭm, cӫDQJѭӡi sӱ dөng sҧn phҭm. Các biӇXWѭӧng và các nhân vұWÿҥi diӋn cho nhãn hiӋXWKѭӡng dӉ tҥRÿѭӧc ҩQWѭӧng và làm FKRQJѭӡLWLrXGQJOLrQWѭӣng tӟi nhãn hiӋu nhanh nhҩt. Cách dùng sҧn phҭPOjPÿLӇm nhҩQOjPWLrXÿLӇm cӫa quҧng cáo sӁ giúp tҥo cho mӑLQJѭӡi không thӇ TXrQÿѭӧc nhãn hiӇXQKѭ4&GѭӟLÿk\ Ĉk\OjPӝWFKѭѫQJWUuQKTXҧng cáo vӟi 3 mүX4&NKiFQKDXQKѭQJFQJPӝt cách thӇ hiӋn cӫa FedEx. Trӑng tâm cӫa mүu quҧng cáo chính là các gói sҧn phҭm - QJѭӡi xem quҧng cáo sӁ bҳt buӝc phҧi nhӟ, không thӇ TXrQÿѭӧc. KӃ tiӃp là mүu quҧQJFiRÿRҥt giҧi ngoҥi hҥng cӫa SONY Playstation ± Pi\FKѫLJDPHWKӃ hӋ mӟi cӫa SONY. Mүu quҧQJFiRNKiFWUKѭӡng ӣ chӛ không hӅ FyWLrXÿӅ hay chӳ QJKƭD không hӅ nói gì vӅ sҧn phҭPKD\WKѭѫQJKLӋu. © 2007, edit by bAdKiD Trang 40 Mүu quҧng cáo loҥi này sӁ tҥo sӵ WzPzFDRÿӝ FKRQJѭӡL[HP.KLÿѭӧc quҧng cáo lһSÿLOһp lҥLQJѭӡi xem, do không biӃt là mүu quҧng cáo nói vӅ cái gì, sӁ bӏ kích hoҥt sӵ tò mò lên tӟi ÿӏQKÿLӇm, sӁ phҧi bӓ thӡLJLDUDÿӇ VăPVRLVX\QJKƭ ĈLӇm cӕt lõi cӫa mүu quҧng cáo nҵm ӣ 4 núm vú ± OjKuQKWѭӧQJWUѭQJFӫa 4 cái nút trên cҫn ÿLӅu khiӇQWUzFKѫL MR\VWLFN FӫDPi\FKѫLJDPH3OD\VWDWLRQ9jFKӍ có nhӳQJDLFKѫL Playstation mӟi có thӇ biӃWÿѭӧc. Mүu quҧng cáo sӁ tҥo ra mӝWÿӧWWLQÿӗn truyӅn miӋng rҩt hiӋu quҧ ӣ diӋn rӝng, khi nhӳng QJѭӡi xem quҧng cáo phát hiӋn ra nhӳng cái núm thú vӏ ÿyEҧn thân hӑ sӁ ÿHPPүu quҧng FiRUDÿӇ ÿiQKÿӕ QJѭӡi khác. a5 - 7È&ĈӜNG VÀO CҦM XÚC (EMOTIONAL INVOLVING & LIKED) MӛLQJѭӡLEuQKWKѭӡQJÿӅu cҧm nhұn sӵ vұt qua cҧm tính và lý tính (theo BҧQ1ăQJYj/ê Trí). Vì cҧm xúc là lý do chính quyӃWÿӏnh sӵ lӵa chӑn nhãn hiӋu. Do vұy, quҧng cáo không chӍ cҫQWiFÿӝng vào mһt lý tính mà còn phҧi tҥRÿѭӧc cҧP[~FQѫLQJѭӡi xem. CҧP[~FWKѭӡQJÿѭӧc cҧm nhұn qua hình ҧnh, màu sҳc, âm thanh, mùi, vӏ, xúc giác và các WK{QJÿLӋp, các câu chuyӋn. Mӝt quҧng cáo tҥo cҧm xúc phҧLJk\ÿѭӧFWiFÿӝng vào các giác quan, kích hoҥWÿѭӧFWUtWѭӣQJWѭӧng cӫDQJѭӡi xem. 'ѭӟLÿk\OjPӝt mүu quҧng cáo thӇ hiӋn các cҧm xúc nóng bӓng cӫa mӝt loҥLPuăQOLӅn. Mүu quҧng cáo bên cҥnh là cӫa mӝt loҥi thuӕc trӏ YLrPÿѭӡng tiӃt niӋu. NӃu khi bҥQÿLWLӇu mà có cҧPJLiFQKѭPӝt sӧi dây kӁPJDLÿDQJFKҥ\UDQKѭYҫy thì chúng tôi chính là giҧi pháp. © 2007, edit by bAdKiD Trang 41 &È&%ѬӞC THӴC HIӊN MӜT QUҦNG CÁO SÁNG TҤO 13.I/ Tìm hiӇu thӏ WUѭӡng & ngành hàng: 1. Phân tích cҩu trúc thӏ WUѭӡng ;XKѭӟng phát triӇn nhu cҫu cӫDQJѭӡi tiêu dùng 3. Mӭc cung ӭng cӫa các nhãn hiӋu trong ngành hàng 4. Nhӳng phân khúc thӏ WUѭӡng chính 5. NhӳQJSKkQWtFKÿһc biӋt khác ,,;iFÿӏQKFiFÿӕi thӫ cҥnh tranh: 1- CҫQ[iFÿӏnh nhӳQJDLOjÿӕi thӫ cҥnh tranh chính 2- 3KkQWtFKĈ,ӆM MҤ1+YjĈ,ӆM YӂU cӫa hӑFiFVѫKӣ cӫa hӑ?? 3- Tìm hiӇu các mүu quҧQJFiRYjFiFWK{QJÿLӋp cӫa hӑ 4- Tìm hiӇu các hoҥWÿӝng marketing mà hӑ ÿmWKӵc hiӋn trong thӡi gian vӯa qua. 13.III/ Mô tҧ ÿӕLWѭӧng khách hàng mөc tiêu: 1- Mô tҧ GѭӟLJyFÿӝ xã hӝi hӑc: GiӟLWtQKÿӝ tuәi, thu nhұSWUuQKÿӝ hӑc vҩn, tôn giáo. 2- Mô tҧ WKHRÿӏa lý hӑc: Khu vӵc sӕng, Kênh phân phӕi hӑ tiӃp cұn 3- Mô tҧ GѭӟLJyFÿӝ tâm lý hӑc: Quan niӋm sӕng cӫa hӑ, các tiêu chí lӵa chӑn ngành hàng, WKѭѫQJKLӋu, chӫng loҥi sҧn phҭm. 4- Hành vi mua hàng cӫa hӑ và nhӳng yӃu tӕ WiFÿӝng vào quyӃWÿӏnh mua hàng 5- Nhӳng mong muӕn tiӅm ҭn cӫa hӑ &RQVXPHUV¶,QVLJKWV  13. IV/ ChiӃQOѭӧc QC thӇ hiӋQÿӏnh vӏ WKѭѫQg hiӋu: 1- 3KkQWtFK6:27WKѭѫQJKLӋu hiӋQFyGѭӟFJyFÿӝ lӧi ích sҧn phҭm và các giá trӏ cҧm tính PjWKѭѫQJKLӋu mang lҥLFKRQJѭӡi tiêu dùng 2- ;iFÿӏnh cách thӇ hiӋn chiӃQOѭӧFÿӏnh vӏ: Chӑn lӵa cách thӇ hiӋn phù hӧp dӵa trên sӵ so sánh các quҧng cáo cӫDÿӕi thӫ cҥQKWUDQKêWѭӣng nào có thӇ ÿiSӭQJÿѭӧc nhu cҫu tiӅm ҭn cӫa khách hàng và có cách nào thӇ hiӋQÿѭӧFÿLӇm mҥnh khác biӋt hiӋn có cӫDWKѭѫQJKLӋu © 2007, edit by bAdKiD Trang 42 (theo chiӃQOѭӧFÿӏnh vӏ). 3- &iFKѭӟng thӇ hiӋQÿӏnh vӏ tiӅPQăQJ a. LӧLtFKOêWtQK ĈiSӭng 1 nhu cҫu cө thӇ) b. Lӧi ích cҧPWtQK ĈiSӭng 1 nhu cҫu cө thӇ) c. Nhóm khách hàng mөc tiêu (ThӇ hiӋn cá tính ÿӏa vӏ cӫa hӑ) d. Vӏ thӃ ÿӕLNKiQJ ÿӕi lұp lҥi) so vӟLÿӕi thӫ e. So sánh ngang vӟLEUDQGÿmQәi tiӃng f. Tҥo brand Icon, brand character g. Tҥo mӝt dòng sҧn phҭm mӟi h. . . . 13.V/ Lұp bҧn yêu cҫu sáng tҥo: Cҫn phҧi có Bҧn Yêu Cҫu Sáng Tҥo cho bҩt cӭ công viӋc sáng tҥo nào. Bҧn yêu cҫu sáng tҥo sӁ cung cҩSFKRFK~QJWDFiFWK{QJWLQFăQEҧn, các yêu cҫu cө thӇ vӅ mөc tiêu phҧLÿҥWÿѭӧc sau quá trình sáng tҥo. 7K{QJWKѭӡng, Bҧn Yêu Cҫu Sáng Tҥo sӁ ÿѭӧc mӝt nhân viên cӫa bӝ phұn Dӏch Vө Khách Hàng viӃt dӵa trên các thông tin và yêu cҫu tӯ phía khách hàng. Bҧn YCST sӁ ÿѭӧc chӍnh sӱa và duyӋt bӣL*LiPĈӕF'9.+YjVDXÿyFyWKӇ ÿѭӧc gӣi cho khách KjQJÿӇ duyӋt mӝt lҫn cuӕLWUѭӟc khi tiӃn hành sáng tҥo. 1KѭFK~QJWDÿmQrXӣ phҫQWUѭӟc, Bҧn Yêu Cҫu Sáng Tҥo sӁ bao gӗm các phҫn cө thӇ sau: 1-MөFÿtFKFӫa quҧng cáo này là gì? Tҥi sao chúng ta phҧi thӵc hiӋn mүu quҧng cáo này? 2-Ai là khách hàng chính cӫDFK~QJWD"$LOjQJѭӡi mà mүu quҧng cáo này nhҳm tӟi? 3-.KiFKKjQJÿDQJQJKƭJuYӅ loҥi sҧn phҭm này? Chúng ta muӕn hӑ sӁ FyVX\QJKƭKD\Fҧm nhұn gì sau khi xem mүu quҧng cáo cӫa chúng ta? 4-Lӧi ích duy nhҩt nào cӫa nhãn hiӋu mà chúng ta mong muӕn hӑ thҩ\ÿѭӧc sau khi xem mүu quҧng cáo (Vӏ thӃ cӫDĈӏnh vӏ sҧn phҭm)? 5-Có nhӳng lý do nào chӭQJPLQKFKRÿLӅu chúng ta quҧng cáo? 6-Nhӳng yӃu tӕ bҳt buӝc nào cҫn phҧi thӇ hiӋn trong mүu quҧng cáo (Font chӳ, logo, màu sҳc, hình ҧnh SP, khҭu hiӋX« 7-Nhӳng thông tin cҫn biӃt vӅ cách mà mүu quҧng cáo sӁ ÿѭӧc thӵc hiӋn (Chi phí SX, kích WKѭӟc, loҥi hình QC, chҩt liӋu sӁ GQJÿӇ quҧng cáo, cách thӭc sӁ áp dөng mүX4&« " 8-$LOjQJѭӡLÿҥi diӋn cho khách hàng chӏu trách nhiӋm duyӋt mүu QC? 13. VI/ QUI TRÌNH SÁNG TҤO ± SÁNG TҤ2³é7ѬӢNG LӞ1´ 7Uѭӟc hӃt cҫn phҧi hiӇu thӃ nào là mӝWêWѭӣng lӟn. ChuyӋQêWѭӣng lӟQKD\êWѭӣng nhӓ ӣ ÿk\OLrQTXDQPұt thiӃWÿӃn hiӋu quҧ cӫa quҧng cáo. Mӛi quҧng cáo có 2 mөc tiêu cҫQÿҥWÿѭӧc: 1- PhҧLEiQÿѭӧc hàng ӣ ngay thӡLÿLӇm ÿѭӧc quҧng cáo (Mөc tiêu ngҳn hҥn). 2- Phҧi làm sao biӃn các chi phí cho quҧng cáo thành mӝt khoҧQÿҫXWѭYjRJLiWUӏ WKѭѫQJ hiӋu (Mөc tiêu dài hҥn). © 2007, edit by bAdKiD Trang 43 Ĉӕi vӟi các quҧng cáo mang tính thӡi vө QKѭTXҧQJFiRFKRFKѭѫQJWUuQKNKX\Ӄn mãi, hay quҧng cáo cho mӝt mүu bao bì mӟi, thì mӛi quҧng cáo sӁ mang mӝt nӝi dung riêng, thұm chí sӁ có mӝt cách thӇ hiӋn riêng. Có thӇ mүu quҧng cáo sӁ mang lҥi hiӋu quҧ bán hàng rҩt tӕt tҥi thӡLÿLӇPÿѭӧc quҧQJFiRQKѭQJVӁ không nӕi kӃWÿѭӧc vӟi nhӳng quҧng cáo cho các FKѭѫQJWUuQKWUѭӟFÿyKRһc nhӳng quҧng cáo sau này. Bҧn chҩt cӫa quҧng cáo không chӍ ÿѫQ thuҫn tҥRFKRQJѭӡLWLrXGQJOêGRÿӇ mua hàng vào ngay thӡLÿLӇm quҧng cáo, mà còn giúp khҳFVkXWKѭѫQJKLӋXYjRWkPWUtQJѭӡi tiêu dùng. MӝW³é7ѭӣng LӟQ´NK{QJFKӍ ÿѫQWKXҫn là mӝt mүu quҧng cáo ҩQWѭӧng, mà còn phҧLOjêWѭӣng sӁ giúp quҧQJFiRÿҥWÿѭӧc cҧ 2 mөc ÿtFKQJҳn hҥn và dài hҥn. Không phҧi dӉ GjQJÿӇ tҥRUDÿѭӧFFiFêWѭӣng lӟn. Tuy nhiên, qui trình sáng tҥRVDXÿk\ trong các công ty QC chuyên nghiӋp sӁ giúp chúng ta dӉ GjQJKѫQWURQJYLӋc tҥo ra các « Ý 7ѭӣng LӟQ´ 1- Ĉӑc kӻ Bҧn Yêu Cҫu Sáng Tҥo, phân tích kӻ các yêu cҫu, các mөFWLrXÿӇ [iFÿӏnh ra mөc tiêu quan trӑng nhҩt (Sáng tҥRUDêWѭӣng duy nhҩWÿiSӭng mong muӕn tiӅm ҭn cӫDQJѭӡi WLrXGQJYjÿ~QJtheo chiӃQOѭӧFÿӏnh vӏ WKѭѫQJKLӋu) 2- Thu thұp, chӑn lӵa các dӳ liӋu cҫn thiӃt (các mүX4&FiFêWѭӣng QC cӫDQѭӟc ngoài, các câu chuyӋQ« &yWKӇ tә chӭc phӓng vҩn khách hàng mөFWLrXÿӇ tҥRUDêWѭӣng tӯ các ý kiӃn cӫa hӑ. 3- Dӵa trên các yêu cҫu và các dӳ liӋXFyÿѭӧFVX\QJKƭViQJWҥRUDFiFêWѭӣng có thӇ ÿiS ӭng nhu cҫu cӫa bҧn YCST. Mөc tiêu cӫDJLDLÿRҥn này là càng tҥo ra nhiӅXêWѭӣng càng tӕt bҵng cách áp dөng các KICK-START TECHNICS - Kӻ thuұt kích hoҥWêWѭӣQJ ĂQQKDXOj ӣ sӕ OѭӧQJêWѭӣng). 4- Lӵa ra mӝt sӕ êWѭӣng khҧ thi và phác thҧo ra giҩy. 5- Buәi Brainstorm (Buәi hӑp Não Công) ± Cҧ nhóm sáng tҥo hӑp lҥi cùng vӟi Account phө WUiFKYjWUѭӣQJQKyPWUѭӣng bӝ phұn. TӯQJQJѭӡi sӁ ÿѭDUDJLӟi thiӋXFiFêWѭӣng mình có ÿѭӧFYjÿӅ nghӏ mӑLQJѭӡLVX\QJKƭÿӇ góp ý. Hoһc dӵa vào nhӳQJêWѭӣQJÿmÿѭӧc giӟi thiӋXÿӇ tҥRUDFiFêWѭӣng mӟi. 6- Bӝ phұn sáng tҥo sӁ giҧi thích, góp ý cho Account các ý thӇ hiӋn nhӳQJÿLӇPÿӝFÿiRÿӇ có thӇ thuyӃt phөc khách hàng chҩp nhұQêWѭӣQJÿѭӧc chӑn. 7- 1Jѭӡi phө trách nhóm sӁ lҩy ý kiӃn chung trong buәi xét chӑQêWѭӣng (CRC), lӵa chӑn ra 3 hoһFêWѭӣng tӕt nhҩt, phù hӧp nhҩWÿӇ dàn dӵng lên mүu giӟi thiӋu cho khách. 13.VII/ CHӐN LӴA, THӆ HIӊ19¬75Î1+%¬<&È&é7ѬӢ1*ĈѬӦC CHӐN 7K{QJWKѭӡng, công viӋc lӵa chӑn ra nhӳQJêWѭӣQJÿҥt yêu cҫu sӁ GR*LiPĈӕc Sáng Tҥo quyӃWÿӏnh dӵa trên nhӳng ý kiӃQÿyQJJySFӫD*LiPĈӕc ChiӃQ/ѭӧFYj*LiPĈӕc Dӏch Vө Khách Hàng. 7LrXFKtÿӇ chӑQêWѭӣng là dӵa vào Bҧn Yêu Cҫu Sáng tҥo và các yêu cҫu SMILE cho mӝt QC tӕt . KKLFiFêWѭӣQJÿѭӧFÿѭӧc chӑQ*Ĉ67VӁ giao viӋc thӇ hiӋn cho HӑDVƭWKӉ hiӋn (tӭc Visualizer - hay còn gӑi mӝWFiFKNKiFOj,OOXVWUDWRU 7Kѭӡng thì rҩt khó kiӃPÿѭӧc nhӳng hình ҧnh sҹQFyÿӇ thӇ hiӋQêWѭӣng mӟLQJKƭUDGRYұy viӋc vӁ UDOjÿѫQJLҧn nhҩt. Ngày nay, nhӡ có sӵ phát triӇQYѭӧt bұc cӫa công nghӋ ÿӗ hӑa nên viӋc thӇ hiӋQFiFêWѭӣng ra giҩy ÿmWUӣ nên nhҽ QKjQJKѫQQKLӅu lҫn so vӟLQăPWUѭӟFÿk\ Dӵa trên bҧn vӁ tay cӫa HӑDVƭWKӇ hiӋn Visualizer, các designer sӁ tҥo dӵng trên máy tính © 2007, edit by bAdKiD Trang 44 thành mүu quҧng cáo. Các copywriter sӁ có nhiӋm vө QJKƭUDPӝWFiLWLrXÿӅ thұt ҩQWѭӧng, còn nӝi dung chӳ QJKƭDWKuFKѭDFҫn thiӃt (Ngӑai trӯ WUѭӡng hӧp nӃu là Copy-Ad thì cҫn phҧi viӃt hòan chӍnh). 7K{QJWKѭӡng, nhóm sáng tҥo (Creative Team) tҥi các công ty quҧQJFiRÿDTXӕc gia sӁ gӗm 2 thành viên: mӝt designer + mӝt copywriter. Mô hình này lҫQÿҫXWLrQÿѭӧc áp dөng tҥi ''%YjÿmFKӭQJPLQKÿѭӧc tính hiӋu quҧ tuyӋWÿӕi cӫa nó. Mӝt công ty sӁ có nhiӅu Nhóm Sáng Tҥo. Mӛi nhóm có thӇ thӵc hiӋn nhiӅu dӵ án cùng mӝt lúc. Tҩt cҧ các thiӃt kӃ ÿѭӧc tҥo ra, dù chӍ là bҧn thҧo (tӭc artwork) hay là mӝt sҧn phҭm hòan tҩt (Final artwork) sӁ ÿѭӧc duyӋt vӅ tính mӻ thuұt bӣi mӝW*LiPĈӕc NghӋ Thuұt ± Art 'LUHFWRU*LiPĈӕc Sáng Tҥo sӁ OjQJѭӡi duyӋWVDXFQJWUѭӟc khi mүu quҧQJFiRÿѭӧc gӣi ra khӓi công ty tӟi khách hàng hoһc tӟi các kênh truyӅn thông. ĈӇ ÿҧm bҧo vӅ hiӋu quҧ cӫa quҧng cáo, các mүu quҧng cáo phҧLÿѭӧc ký duyӋt bӣi cҧ mӝt ÿӝLQJNJWӯ QKkQYLrQ'9.+GHVLJQHUFRS\ZULWHU*LiPÿӕc NghӋt thuұW*LiPÿӕc Sáng TҥR1KkQYLrQ'9.+*LiPĈӕc ChiӃQ/ѭӧc lүQ*LiPĈӕc DVKH. 14/ KӺ THUҰT SÁNG TҤ2é7ѬӢNG Quá trình sáng tҥRWKHRFiFKWK{QJWKѭӡng là mӝWTXiWUuQK³WKӱ ± VDL´ Làm thӱ => thҩ\NK{QJÿ~QJ !Oҥi làm thӱ => thҩ\NK{QJÿ~QJ !Oҥi làm thӱ => . . . . => /jPĈ~QJ 7uPUDÿѭӧc cách giҧi quyӃt vҩQÿӅ) 3KѭѫQJSKiSWKӱ-VDLWKѭӡng tӕn rҩt nhiӅu thӡi gian và sӭc lӵc. Có nhiӅXSKѭѫQJSKiSJӧi ý ÿѭӧFÿѭDUDÿӇ OjPWăQJKLӋu quҧ cӫa quá trình sáng tҥR&iFSKѭѫQJSKiSJӧLêQj\ÿѭӧc gӑi chung là các kӻ thuұt kích hoҥWêWѭӣng (KICK-START TECHNICS), giúp vҥch ra nhӳQJKѭӟQJVX\QJKƭPӟLYjÿDGҥng. 14.I/ YÊU CҪ8&Ѫ%ҦN CHO QUÁ TRÌNH SÁNG TҤO: 1- DREAM TEAM là nӅn tҧQJFKRP{LWUѭӡng tҥRUDFiFêWѭӣng lӟn. Các thành viên trong nhóm sáng tҥo phҧi dҽp bӓ hӃt nhӳng mһc cҧm, ganh ghét, giұn dӛLÿӇ FQJWUDRÿәi, phӕi hӧp vӟi nhau trong quá trình sáng tҥo. 2- Bҧn YCST phҧLÿѭӧc viӃWVDRFKRKD\ÿӇ tҥo cҧm hӭng cho các thinker 3- Hãy lҫQOѭӧt cҧm nhұn sӵ vұt qua các giác quan cӫa bҥn 4- Hãy dҽp bӓ mӑi lo lҳng, mӑi ý nJKƭYҭQYѫUDNKӓLÿҫu bҥQÿӇ bҳWÿҫu tұp trung sáng tҥo 5- Hãy nhӟ ÿӯng lүn lӝn giӳDJLDLÿRҥn sáng tҥRêWѭӣng vӟLF{QJÿRҥQÿiQKJLiêWѭӣng. 6- ĈXәi cә mҩ\WrQSKiÿiPFKX\rQEjQUDQKuQÿkXFNJQJWKҩ\êWѭӣng tiêu cӵc. 7- Hãy cӕ gҳng thӇ hiӋn các ý tѭӣng mӝt cách sáng tҥo (không nhҩt thiӃt phҧi phác ra giҩy, hãy sӱ dөng nhӳQJÿӗ vұWNKiFÿӇ mô tҧ êWѭӣng) 8- +m\VX\QJKƭWtFKFӵc, cӕ gҳQJWuPFiFêWѭӣng lӟn xuҩt phát tӯ êWѭӣng cӫDQJѭӡi khác. 9- Chҳc chҳn sӁ có nhiӅXêWѭӣQJNK{QJÿҥt yêu cҫX+m\ÿùa giӥn vӟi nhӳng lӛLÿyYjNtFK hoҥt mӑLQJѭӡLÿѭDUDQKӳQJêÿӝc chiêu, táo bҥRKѫQQӳa. 10- Hãy nӛ lӵc và kiên trì bám theo mөFWLrXÿmYҥFKUDéWѭӣng lӟn luôn chӡ Fyÿӫ thӡi gian mӟi xuҩt hiӋn. 11- Cҫn thӇ hiӋn sӵ KjLKѭӟc trong quá trình sáng tҥo. Sӵ KjLKѭӟFOX{QOjÿzQEҭy cho các ý Wѭӣng lӟn. 12- 7UѭӟFNKLÿiQKJLiFiFêWѭӣQJKm\WKѭJLmQPӝt thӡLJLDQÿӫ lâu (1 vài ngày, nӃu có © 2007, edit by bAdKiD Trang 45 thӇ ÿӇ FiFêWѭӣQJÿӫ thӡi gian chín muӗi trong tiӅm thӭc cӫa bҥn. 13- Hãy chӑn lӵDFiFêWѭӣng mӝt cách sáng tҥo 14- Phác thҧRFiFêWѭӣQJÿѭӧc lӵa chӑn thành ARTWORK. 14.II/ KӺ THUҰT KÍCH HOҤ7é7ѬӢNG cӫa MARIO PRICKEN: 1- Tranh không lӡi ± chӍ có mӝt hình ҧnh thӇ hiӋQÿLӅu lҥ WKѭӡng, tҥo sӵ WzPzFDRÿӝ cho QJѭӡi xem 2- Râu ông nӑ cҳm cҵm bà kia ± Ráp nӕi các phҫn khác nhau cӫa sҧn phҭm vӟi các mҧng, các ÿӗ vұWNKiFQKDXÿӇ tҥo nên sӵ NKiFWKѭӡng có chӫ ý, hoһc cách thӇ hiӋn sҧn phҭm thông qua sӵ sҳp xӃp hay bóp méo các vұt khác. 3- 7Uѭӟc khi và sau khi ± Cách thӇ hiӋn tҥo sӵ khác biӋWWUѭӟc khi có sҧn phҭm và sau khi dùng sҧn phҭm 4- Sӵ lһp lҥi phá cách ± Trong mӝt chuӛi lһp lҥi các vұt thӇKuQKWѭӧng, chӳ, khái niӋP« WѭѫQJWӵ nhau có mӝt vұt thӇ lҥ xuҩt hiӋn mӝWFiFKÿһc biӋt (1 cӯXÿHQWURQJÿjQFӯu trҳng) 5- 3KyQJÿҥi ích lӧi cӫa sҧn phҭm mӝt cách dӏ WKѭӡng (chú ý là phҧi tҥo sӵ dӏ WKѭӡQJÿӫ rõ ÿӇ QJѭӡi xem có thӇ thҩy rҵQJÿk\OjVӵ YtYRQKjLKѭӟc chӭ không thӇ hiӇu nhҫPOj4&ÿҥi ngôn vô lí) 6- LұWQJѭӧc sӵ viӋc (giӕQJQKѭSKLP+jQKWLQKORjLNKӍ ± QJѭӡi trӣ thành vұt nuôi) 7- Sӵ bҩWWKѭӡng tҥi vӏ trí mà sҧn phҭm hay ӣ ÿy- (So sánh vӟi nhӳng vұt bên cҥQKÿӇ thҩy sӵ dӏ WKѭӡng này) 8- Tҥo ҩQWѭӧng thӏ giác, ҧo giác ± Dùng các hoҥ tiӃt tҥo ҧRJLiFÿӇ thӇ hiӋn sӵ NKiFWKѭӡng. 9- Dùng các hình ҧnh kinh dӏ hay thô tөc, kǤ cөF ÿҫXUѫLPiXÿә, gay, lesbian, animal action) 10- ĈDYӟi thӡi gian ± ThӇ hiӋn sӵ khác biӋt, sӵ WKD\ÿәi dӏ WKѭӡng theo trình tӵ thӡi gian 1Jj\[ѭD!QJj\QD\  11- 7KD\ÿәi góc nhìn ± Nhân cách hóa sӵ vұt, biӃn vұt thành con, nhìn sӵ vұWGѭӟi con mҳt NKiFGѭӟi góc nhìn khác cӫDFRQQJѭӡi. 12- Quҧng cáo hóa nhân vұt, câu tӯ nәi tiӃng ± ChӍnh sӱa, sӱ dөng lҥi nӝi dung câu chuyӋn hoһc cөm tӯ ngӳ ÿmUҩt nәi tiӃng thành mүu quҧng cáo ( QC Visa card ± dinning out, Heinz ± &RQVyL F{EpTXjQJNKăQÿӓ) 13- Dùng các ký tӵ YjFiFKuQKWѭӧng ± Dӵa vào các ký hiӋXKuQKWѭӧng có sҹn (BiӇn báo JLDRWK{QJQKjWKѭѫQJFѫTXDQ« PRGLI\OҥLÿӇ tҥo ra sӵ NKiFWKѭӡng. 14- ;HPYjKm\WKDPJLDWUzFKѫL± Mүu quҧng cáo là mӝWWUzFKѫLPӡi gӑLQJѭӡi xem tham gia vào. 15- KӇ mӝt câu chuyӋQEuQKWKѭӡQJQKѭQJYào nhӳng tình huӕng bҩWWKѭӡQJ ZKDW¶VXS campaign) 16- QC siêu thӵFSKyQJÿҥLQKkQFiFKKyDQJѭӡi ± thú ± vұt và nhӳQJKjQKÿӝng lҥ WKѭӡng 17- +m\QJKƭPӝt cách máy móc vӅ sӵ vұt, sӵ viӋc ± Có sao nói vұy mӝt cách thӵc sӵ QKѭQJ ÿѫQJLҧQÿӃn kǤ cөc 18- TKD\ÿәi cách thӇ hiӋn sҧn phҭm± Ĉһt sҧn phҭm vào nhӳng tình huӕQJNKiFWKѭӡng, thӇ hiӋn theo nhӳng kiӇXNKiFWKѭӡng 19- 7KD\ÿәi cách sӱ dөng ± GQJPi\ED\ÿӇ dҥo phӕGQJ[HKѫLÿӇ lӝLQѭӟc, dùng cuӝn EiRÿӇ giӃt ruӗi. 20- 4&QJKƭDNpS- 1JKƭDÿHQ QJKƭDEyQJ± Che bӟt, nhìn sӵ vұt ӣ mӝWJyFÿӝ NKiFÿӇ tҥo ra hình ҧnh mang thêm nhӳQJêQJKƭDNKiFFyFKӫ ý. 21- Sҳp xӃp câu chӳ, chӳ cái ± Dùng các chӳ cái và font chӳ ÿӇ tҥo ra sӵ NKiFWKѭӡng dӵa theo nӝi dung QC 22- BҳWÿҫu bҵng chӳ ± Dùng kiӇu nói lái, nói tiӃQJOyQJÿӇ tҥo sӵ NKiFWKѭӡng cho tên sҧn © 2007, edit by bAdKiD Trang 46 phҭm, khҭu hiӋu, hay tӵDÿӅ QC 23- ĈyQJNKXQJOҥi theo dҥQJÿӗ vұt ± ThӇ hiӋn mүu QC giӕQJWUDQJViFKEuWKѭKD\Kӝp ÿһc biӋt, hình khӕLÿһc biӋt. 24- 'QJFiFÿӗ vұWNKiFQKѭELӇXWѭӧQJÿӇ thӇ hiӋQÿһc tính, ích lӧi cӫa sҧn phҭm 25- Gҳn mӝt phҫn rӡi bên ngoài vào mүu QC ± ThӇ hiӋn sҧn phҭm rӡi bên ngoài là 1 phҫn ÿѭӧc gҳn lên mүu QC có thӇ tháo lҳSÿѭӧc. 26- 7UDQJWUѭӟc nӕi trang sau ± ThӇ hiӋn sӵ khác biӋt ӣ WUDQJWUѭӟc và thӇ hiӋn sӵ ÿӝFÿiR trong mүu QC vӟi sҧn phҭm ӣ WUDQJVDXÿy 27- Dùng các kênh truyӅn thông sáng tҥR NKiFEuQKWKѭӡng) ± Có thӇ gӣLWK{QJÿLӋp qua các dҥng QC outdoor ± miӃng sticker dán trên nӅn nhà, trong thang máy, trong toilet, gҳn lên OѭQJQKkQYLrQWUrQYұWQX{L« 14.III/ CÁC GӦI Ý KÍCH HOҤ7é7ѬӢNG cӫa FERNANDO TRIAS DE BES: 1- Thay thӃ FiFÿӕLWѭӧng ± Ví dө: Gӣi tһng chanh thay cho hoa hӗng trong ngày Valentine 2- ĈҧRQJѭӧFFiFÿӕLWѭӧng: Gӣi tһng hoa hӗng mӛi ngày trӯ ngày Valentine 3- Liên kӃWFiFÿӕLWѭӧng: Gӣi hoa hӗng kèm bút chì nhân ngày Valentine 4- &ѭӡQJÿLӋu hóa ± Gӣi mӝt chөc bó hoa hӗng nhân ngày Valentine 5- Loҥi bӓ FiFÿӕLWѭӧng ± Không gӣi mӝt bông hoa hӗng nào cҧ. 6- ĈҧRQJѭӧc các qui trình ± 1JѭӡLÿѭӧc yêu sӁ gӣi tһng hoa hӗQJFKRQJѭӡLWKHRÿXәi mình. © 2007, edit by bAdKiD Trang 47 D - MӜT SӔ Ĉ,ӄU CҪ1/Ѭ8é 15/ NÊN DÙNG QUҦNG CÁO BҴNG HÌNH ҦNH HAY BҴNG CHӲ: Copy-Ad là mүu quҧng cáo chӫ yӃu dùng ngôn tӯ ÿӇ thӇ hiӋQWK{QJÿLӋp cҫn quҧng cáo Visual-ad là mүu quҧng cáo dùng hình ҧnh là chính mà không dùng nhiӅu chӳ QJKƭDÿӇ thӇ hiӋn thông ÿLӋp quҧng cáo. ViӋc dùng hình ҧnh hay dùng chӳ làm công cө FKtQKÿӇ thӇ hiӋQWK{QJÿLӋp tiӃp thӏ là tùy thuӝc vào mӭFÿӝ và nӝi dung cӫa hoҥWÿӝng quҧng cáo hiӋn có trên thӏ WUѭӡng. Khi trên thӏ WUѭӡng tràn ngұp các quҧng cáo dùng hình ҧnh thì viӋc tung ra mӝt quҧng cáo dùng chӳ sӁ dӉ tҥo sӵ FK~êKѫQ9jQJѭӧc lҥi, khi các quҧng cáo trên thӏ WUѭӡng toàn dùng chӳ QJKƭDWKu viӋc dùng cách quҧng cáo chӍ có hình ҧnh sӁ dӉ tҥRWiFÿӝQJKѫQ 7X\QKLrQÿLӅu quan trӑng cӕt lõi không phҧi là dùng hình ҧnh hay dùng chӳ QJKƭD0ӝt quҧng cáo sӁ tҥRÿѭӧc ҩQWѭӧQJÿӕi vӟLQJѭӡi xem bҳWÿҫXGRFiFKWUuQKEj\U}UjQJYjÿӝc ÿiRQKѭQJVӵ WiFÿӝng quyӃWÿӏnh cho viӋc lӵa chӑn cӫDNKiFKKjQJOX{QÿӃn tӯ nӝi dөng cӫa mүu quҧng cáo. ViӋc dùng hình ҧnh hay chӳ QJKƭDFKӍ ÿyQJYDLWUzQKѭPӝt cách thӇ hiӋn, mӝWSKѭѫQJiQWUX\Ӆn tҧLWK{QJÿLӋp quҧng cáo. Giá trӏ cӕt lõi cӫa quҧng cáo luôn nҵm ӣ êWѭӣng lӟn ± êWѭӣQJÿӏQKKѭӟng chiӃQOѭӧc cho toàn bӝ FKѭѫQJWUuQKYjSKiWKX\KLӋu quҧ lâu dài vӅ sau. %È10Ӝ7é7ѬӢ1*48Ҧ1*&ÁO 1KuQErQQJRjLTXLWUuQKOjPPӝWPүXTXҧQJFiRFyYҿUҩWÿѫQJLҧQ1JKH\rXFҫXFӫD NKiFKKjQJ !7ұSKӧSPӝWQKyPFKX\rQYLrQOjPêWѭӣQJOҥLÿӇQJKƭUDQKӳQJêWѭӣQJ ³SKLWKѭӡQJ´ !%iQêWѭӣQJÿyFKRNKiFKKjQJ !&KX\ӇQêWѭӣQJWKjQKPӝWPүXTXҧQJ FiR !*LDRPүXTXҧQJFiRFKRNKiFKKjQJYjQKұQWLӅQ 7KӵFFKҩWFӫDPӝWTXLWUuQKOjPTXҧQJFiRFKX\rQQJKLӋSUҩWSKӭFWҥS&ҫQSKҧLÿҫXWѭUҩW QKLӅXFKRFiFF{QJÿRҥQFKXҭQEӏFKRYLӋFViQJWҥRWKӵFKLӋQOӵDFKӑQÿiQKJLiKLӋXTXҧ FӫDViQJWҥR+D\QyLFiFKNKiFFҫQSKҧL[iFOұSPӝWFKLӃQOѭӧFViQJWҥRYjWKӵFKLӋQF{QJ YLӋFWKHRTXLWUuQKFKX\rQQJKLӋS 7URQJQJjQKTXҧQJFiRF{QJÿRҥQFKjREiQêWѭӣQJOjUҩWTXDQWUӑQJ/jPVDRÿӇEiQÿѭӧF PӝWêWѭӣQJViQJWҥRYjOjPVDRÿӇEiQÿѭӧFYӟLJLiFDRQKҩW%ҥQÿӯQJQJKƭUҵQJF{QJW\ TXҧQJFiRVӁOӯDNKiFKKjQJÿӇOҩ\ÿѭӧFPӝWFөFWLӅQWRUӗLEӓFKҥ\ 0ӑLYLӋFÿӅXQҵPӣFKӛFK~QJWDÿmFKӍUDÿѭӧFQKӳQJJLiWUӏWLӅPQăQJQjRPjQKӳQJê WѭӣQJViQJWҥRÿѭӧFÿѭDUDWUuQKEj\VӁPDQJOҥLFKRNKiFKKjQJ&iLFҫQSKҧLOjPӣÿk\ FKtQKOj[k\GӵQJPӝWÿӏQKKѭӟQJFKLӃQOѭӧFPӝWNӃKRҥFKÿӇEiQêWѭӣQJĈLӅXTXDQWUӑQJ QҵPWҥLÿLӇP /jPVDRÿӇJҳQÿѭӧFFiFJLiWUӏOӟQYjRêWѭӣQJTXDYLӋFWKӇKLӋQêWѭӣQJWURQJPӝWNӃ KRҥFKGjLKҥQQKҵPELӃQWKѭѫQJKLӋXKD\VҧQSKҭPWUӣWKjQKPӝW³FRQEzVӳD´FӫDGRDQK QJKLӋSWURQJQD\PDL /jPVDRÿӇWҥRUDPӝWKӋTXLFKLӃXPӟLFKRNKiFKKjQJ± WӭFQKӳQJWK{QJWLQYjGӳOLӋX FҫQWKLӃWJL~SFKRKӑWKҩ\ÿѭӧFJLiWUӏOӟQFӫDêWѭӣQJYjQKӳQJWKӭY{KuQKNKiFVӁSKiW © 2007, edit by bAdKiD Trang 48 sinh UDNKLiSGөQJêWѭӣQJYjRWKӵFWӃ 7K{QJWKѭӡQJÿӇEiQÿѭӧFPӝWêWѭӣQJTXҧQJFiRF{QJW\TXҧQJFiRWKѭӡQJSKҧLÿҫXWѭ F{QJVӭFÿӇYLӃWQrQPӝWEҧQWKX\ӃWWUuQKYjLFKөFWUDQJYӟLKjQJORҥWFKӭQJFӭYjFiFVӕ OLӋXWKHRPӝWSKѭѫQJSKiSNKRDKӑF FyWKӇÿRÿӃPÿѭӧF WURQJTXiWUuQKViQJWҥRĈӏQK KѭӟQJViQJWҥRSKҧLGӵDWUrQFKLӃQOѭӧFViQJWҥR+LӋXTXҧFӫDêWѭӣQJFNJQJSKҧLÿѭӧFÿѭD UD[HP[pWWURQJPӝWKRҥFKÿӏQKWLӃSWKӏU}UjQJ 0ӝW\ӃXWӕTXDQWUӑQJQӳDOjNKҧQăQJWKX\ӃWWUuQKÿӇWUuQKEj\êWѭӣQJ0ӝWêWѭӣQJVӁGӉ ÿѭӧF[HP[pWYjFKҩSQKұQKѫQWURQJPӝWNK{QJNKtYXLYҿYjKӧSWiFYjWKkQPұW ===================================== BE UNIQUE, BE FRESH, BE POSITIVE And first of all - BE CREATIVE =====================================

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfQuản trị công nghệ và đổi mới.pdf