Quản lý nhà nước - Xây dựng văn bản pháp luật

I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1. Các hình thức VB 2. Văn bản pháp luật 3. Định nghĩa hoạt động XDVBPL II. TÍNH CHẤT, Ý NGHĨA CỦA HOẠT ĐỘNG XDVBPL 1. Tính chất 2. Ý nghĩa

pdf7 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 435 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quản lý nhà nước - Xây dựng văn bản pháp luật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn học: Xây dựng văn bản pháp luật Ths. Thái Thị Tuyết Dung Giảng viên khoa Luật hành chính MỤC TIÊU MÔN HỌC - Nắm vững hệ thống văn bản pháp luật. - Tìm hiểu về quy trình xây dựng văn bản và những nguyên tắc áp dụng. - Soạn thảo một số loại văn bản. NỘI DUNG MÔN HỌC 1. Khái quát về hoạt động xây dựng VBPL 2. Thẩm quyền ban hành, cơ cấu chung của VBPL 3. Hiệu lực và nguyên tắc áp dụng VBQPPL. 4. Ngôn ngữ và những nguyên tắc trong việc xây dựng, trình bày QPPL trong văn bản. 5. Quy trình xây dựng một số loại văn bản QPPL. 6. Kiểm tra và xử lý văn bản. VĂN BẢN MÔN HỌC 1. Luật ban hành VBQPPL số 17/2008/QH12 (03/6/2008) 2. Luật ban hành VBQPPL của HĐND và UBND 2004. 3. Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư. 4. Nghị định 91/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật ban hành VBQPPL của HĐND, UBND. 5. Nghị định 24/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và thi hành Luật ban hành VBQPPL 2008. 6. Nghị định 09/2010/NĐ-CP sửa đổi NĐ 110/2004/NĐ-CP 7. Nghị định 40/2010/NĐ-CP về kiểm tra và xử lý VBQPPL 8. Nghị định 100/2010/NĐ-CP về Công báo 9. Thông tư 01/2011/TT - BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bàn hành chính. CHƯƠNG I: I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1. Các hình thức VB 2. Văn bản pháp luật 3. Định nghĩa hoạt động XDVBPL II. TÍNH CHẤT, Ý NGHĨA CỦA HOẠT ĐỘNG XDVBPL 1. Tính chất 2. Ý nghĩa

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong_1_new_7982_7276.pdf
Tài liệu liên quan