Quản lý hành chính nhà nước - Chương V

Chính sách sử dụng đất Chính sách huy động vốn Chính sách chuyển giao công nghệ Chính sách đào tạo và hướng dẫn XD

pdf10 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/10/2014 | Lượt xem: 1181 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quản lý hành chính nhà nước - Chương V, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương V QLNN về phát triển KCHT ở NT Khái quát chung về KCHT ở NT Mục tiêu và biện pháp XD KCHT Trách nhiệm của UBND xã trong QL KCHT NT Một số chính sách PT KCHT NT I. Khái quát chung về KCHT ở NT Khái niệm KCHT NT Đặc điểm KCHT NT Ý nghĩa của việc phát triển KCHT NT 1. Khái niệm KCHT NT Là công trình, phương tiện mà nhờ đó các quá trình công nghệ, các quá trình SX và dịch vụ được thực hiện Bao gồm: – Kết cấu hạ tầng kỹ thuật – Kết cấu hạ tầng XH 2. Đặc điểm KCHT NT Sự phát triển được thực hiện trong phạm vi cộng đồng, vì nhu cầu cộng đồng Được tiến hành trọng sự thỏa thuận của cộng đồng Nguồn lực XD dưới 3 dạng chính lấy trực tiếp trong cộng đồng: – Đất đai, vật liệu – Sức lao động – Đóng góp tiền 2. Đặc điểm KCHT NT Xây dựng chủ yếu bằng lao động thủ công của người dân Quy mô KCHT nhỏ, chất lượng thấp, Không có nguồn vốn để duy tu, bảo dưỡng 3. Ý nghĩa của việc phát triển KCHT NT Là cách thức xóa bỏ sự cách biệt về địa lý, XH, khơi thông sự khép kín của NT truyền thống Là cách thức phân bố rộng khắp những thành tựu của sự phát triển II. Mục tiêu và biện pháp XD KCHT Thủy lợi Giao thông Phát triển hệ thống điện NT Cấp nước sạch sinh hoạt Thoát nước Cơ sở hạ tầng XH III. Trách nhiệm của UBND xã trong QL KCHT NT Hoạch định, lập KH, dự án về phát triển KCHT Huy động các nguồn lực Cùng cộng đồng tổ chức thực hiện và quản lý quá trình XD KCHT Quản lý khai thác, sử dụng Thanh tra, kiểm tra, giám sát quá trình XD, khai thác IV.Một số chính sách PT KCHT NT Chính sách sử dụng đất Chính sách huy động vốn Chính sách chuyển giao công nghệ Chính sách đào tạo và hướng dẫn XD 1. Chính sách sử dụng đất Chính sách sử dụng đất Chính sách huy động vốn Chính sách chuyển giao công nghệ Chính sách đào tạo và hướng dẫn XD

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfchuong_v_029.pdf
Tài liệu liên quan