Quản lý hành chính nhà nước - Chương 7: Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính nhà nước

Hiệu quả của nền hành chính nhà nước được đo lường bởi mối tương quan giữa kết quả đạt được là tối đa so với chi phí thực hiện kết quả đó là tối thiểu. Hiệu quả là việc thực hiện công việc đúng đắn, có chất lượng, với chi phí hợp lý. Đo lường hiệu quả của nền hành chính phải tính đến cả hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội.

ppt24 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/10/2014 | Lượt xem: 3815 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quản lý hành chính nhà nước - Chương 7: Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính nhà nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 7: NÂNG CAO NĂNG LỰC, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ CỦA NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Quan niệm về các thuật ngữ Sự cần thiết phải nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của HCNN Giải pháp nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của hành chính nhà nước I. QUAN NIỆM VỀ CÁC THUẬT NGỮ Khái niệm Một số tiêu chí đánh giá năng lực, hiệu lực và hiệu của của nền hành chính nhà nước 1. Khái niệm Năng lực Hiệu lực Hiệu quả 1.1. Năng lực Khả năng làm việc nhờ có phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn 1.2. Hiệu lực Hiệu lực của nền hành chính nhà nước là mức độ hoàn thành đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quy dịnh, đạt kết quả theo dự kiến. Nói cách khác hiệu lực là thực hiện đúng công việc được giao. Hiệu lực của nền hành chính nhà nước phụ thuộc vào: - Năng lực của nền hành chính - Sự ủng hộ của người dân - Phương pháp lãnh đạo - Ảnh hưởng của tổ chức chính trị - Sự phân công thực thi quyền lực nhà nước… 1.3. Hiệu quả Hiệu quả của nền hành chính nhà nước được đo lường bởi mối tương quan giữa kết quả đạt được là tối đa so với chi phí thực hiện kết quả đó là tối thiểu. Hiệu quả là việc thực hiện công việc đúng đắn, có chất lượng, với chi phí hợp lý. Đo lường hiệu quả của nền hành chính phải tính đến cả hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội. 2. Các tiêu chí đánh giá hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính 2.1. Tiêu chí đánh giá hiệu lực: - Xem xét thực tiễn QLHCNN giải quyết được vấn đề đặt ra hay đạt được mục tiêu hay không. - Đo lường các kết quả đạt được và so sánh với các mục tiêu đã đề ra. Khi đánh giá có thể dẫn tới các kết quả: Có hiệu lực khi: Đạt được mục tiêu sớm hơn mong đợi và đạt được thêm lợi ích Đạt được mục tiêu sớm hơn so với mong đợi Đat được mục tiêu như mong đợi Kém hiệu lực khi : Đạt được mục tiêu nhưng kèm theo hiệu ứng phụ không mong muốn Đạt được phần nào mục tiêu Tiêu chí đánh giá hiệu lực (tiếp) Không có hiệu lực khi : Không đạt mục tiêu ở bất kỳ mức độ nào Không đạt mục tiêu và tạo thêm nhiều rắc rối. 2.2. Tiêu chí đánh giá hiệu quả Kết quả cuối cùng đạt được của công việc Chi phí bỏ ra Niềm tin của người dân, đối tác Sự tín nhiệm của công chúng Sự hài lòng của người dân Sự quan tâm của dư luận II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO NĂNG LỰC, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ NỀN HCNN Đòi hỏi của xã hội Thực trạng của nền hành chính Vị trí đặc biệt của nền hành chính 1. Đòi hỏi của xã hội Yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước Sự phát triển của nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần. Sự mở rộng quan hệ đối ngoại Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với HCNN Nhu cầu của người dân trong xã hội dân chủ 2. Thực trạng nền hành chính NN Sự phân công, phân cấp trong BMHC chưa rành mạch TCHCNN không đồng bộ, có sự chồng chéo, thủ tục rườm rà… Đội ngũ CB, CC yếu năng lực, kém phẩm chất đạo đức Các cấp HC địa phương không nắm được tình hình thực tế, bị động, hiệu quả công việc thấp. 3. Vị trí đặc biệt của nền hành chính Nền HCNN thực thi quyền hành pháp NN, tổ chức điều hành đời sống xã hội Phạm vi quản lý rộng lớn, đối tượng quản lý phong phú; phục vụ hàng ngày nhu cầu của người dân. Đội ngũ nhân sự đông đảo nhất so với đội ngũ nhân sự trong các cơ quan nhà nước khác. Nền HCNN tập trung rõ nhất ưu và khuyết điểm của QLNN Kinh nghiệm cải cách của Vương quốc Anh (1979-1997) 1. Cải cách tài chính: Sáng kiến Quản lí Tài chính (FMI) – 1982. - Nhà quản lí phải nắm rõ mục tiêu của mình và cách thức đánh giá thành công của mình. - Xác định rõ cho việc sử dụng nguồn lực và đào tạo cũng như các thông tin cần thiết. - Quản lí ngân sách của mình và phải trịu trách nhiệm cá nhân của mình đối với ngân sách trong phạm vi nguồn nhân lực và chi phí hoạt động cho phép. Nội dung chính là: Giao ngân sách Phát triển các hệ thống thông tin Đề cao việc đặt chỉ tiêu, hình thành các thước đo về kết quả và hiệu quả hoạt động. Điểm mấu chốt với FMI là chú trọng vào Kết quả (sản phẩm hay dịch vụ) chứ không phải đầu vào (chi phí cho nhân viên,v.v. để làm ra sản phẩm hay kết quả đó) 2. Quy mô và phạm vi của khu vực công. Tư nhân hoá” dẫn đến việc chuyển giao ồ ạt hầu hết các dịch vụ công ích sang cho tư nhân. Cạnh tranh được tăng cường, kéo theo giảm giá và tăng chất lượng dịch vụ. Tăng cường hiệu quả CP, xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả và lên các kế hoạch hoạt động hiệu quả Cải cách cơ quan thừa hành Cải thiện chất lượng dịch vụ công 3. Hiến chương công dân (Phục vụ là trên hết). Ap dụng để cải thiện chất lượng dịch vụ cho người dân. Cơ quan nhà nước phải công bố và treo các biển hiến chương trong đó nêu các dịch vụ mà họ được cung cấp, tiêu chuẩn dịch vụ, các hình thức trừng phạt nếu dịch vụ cung cấp không đúng theo tiêu chuẩn, ai chịu trách nhiệm và thủ tục khiếu nại. Chính phủ mới cũng đã tiếp tục biện pháp này với tên mới là “Phục vụ là trên hết”. Chương trình này có chín nguyên tắc cung cấp dịch vụ công, Đặt tiêu chuẩn dịch vụ Công khai và cung cấp đủ thông tin Tham khảo ý kiến và mời người sử dụng tham gia Khuyến khích việc tiếp cận và lựa chọn dịch vụ Đối xử công bằng Khắc phục những thiếu sót nảy sinh Sử dụng nguồn lực có hiệu quả Sáng kiến và cải tiến Phối hợp với các cơ quan cung ứng dịch vụ khác. Các cơ quan đáp ứng được tiêu chuẩn dịch vụ được cấp “ Chứng nhận về Hiến chương”. Uỷ ban thanh tra độc lập giám sát và cho ý kiến về kết quả hoạt động của Chương trình Phục vụ là trên hết. 4. Một vấn đề mà Chính phủ nào cũng gặp phải là làm thế nào để huy động vốn cho các dự án cơ sở hạ tầng công cộng. Vương quốc Anh đã có “Sáng kiến Huy động vốn Tư nhân (PFI) theo đó khu vực tư nhân được mời để hình thành các tổ hợp đấu thầu cung cấp một số công trình công cộng (đường xá, bệnh viện, trường học, nhà tù, v.v…) 5. Hoạt động liên ngành. Chính phủ hiện nay đã phát động những nghiên cứu để cải thiện dịch vụ do nhiều bộ và cơ quan cùng cung cấp gọi là “Giảm đầu mối”

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptllhcnn_c7_5357.ppt
Tài liệu liên quan