Quản lý hành chính nhà nước - Chương 6: Đánh giá chiến lược khu vực công

Tạo ra quá trình trao đổi, thảo luận, tranh luận, lập luận và thuyết phục liên tục giữa các chủ thể Cung cấp thông tin về kết quả triển khai thực hiện chiến lược Là cơ sở để kết thúc hoặc điều chỉnh chiến lược

ppt10 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/10/2014 | Lượt xem: 1473 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quản lý hành chính nhà nước - Chương 6: Đánh giá chiến lược khu vực công, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Quản trị chiến lược trong khu vực công Quản trị chiến lược trong khu vực công 1.TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC 1.1.KHÁI NIỆM Quản trị chiến lược trong khu vực công 1.1.1.ĐÁNH GIÁ LÀ… Quá trình đo lường kết quả đã thực hiện So sánh nó với mục tiêu ban đầu Và thực hiện những hoạt động quản lý cần thiết để điều chỉnh những sai lệch hoặc mục tiêu không phù hợp Quản trị chiến lược trong khu vực công Xem xét mức độ đạt được mục tiêu đề ra, hiệu quả kinh tế- xã hội của 1 chiến lược cụ thể làm căn cứ cho việc điều chỉnh và hoàn thiện nó 1.1.2.ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC KVC LÀ… Quản trị chiến lược trong khu vực công 1.1.3.MỤC ĐÍCH CỦA ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC KVC Đo lường kết quả thực hiện chiến lược trong thực tế Xác định các sai lệch về mục tiêu, biện pháp, cách thức tiến hành triển khai chiến lược, kết quả so với những dự kiến ban đầu Phân tích các nguyên nhân, mức độ của các sai lệch Dự kiến các phương án để điều chỉnh hoạt động hoặc điều chỉnh chiến lược. Quản trị chiến lược trong khu vực công KẾT QUẢ QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC KHU VỰC CÔNG Bản phân tích đánh giá chiến lược, trong đó thể hiện: Các kết quả đạt được (dự kiến/thực tế) So sánh với mục tiêu ban đầu của chiến lược Đưa ra các nhận định Kết quả đạt được >= mục tiêu ban đầu chiến lược vận hành tốt, tiếp tục thực hiện Kết quả đạt được < mục tiêu ban đầu nhưng ở mức chấp nhận được điều chỉnh chiến lược Kết quả đạt được < mục tiêu ban đầu nhưng không chấp nhận được kết thúc chiến lược Quản trị chiến lược trong khu vực công Điều chỉnh chiến lược như thế nào? Khi có sai lệch, xem xét mục tiêu của chiến lược Mục tiêu chiến lược là hợp lýđiều chỉnh biện pháp Mục tiêu chiến lược không hợp lý điều chỉnh mục tiêu Ai điều chỉnh chiến lược khi có những sai lệch? Điều chỉnh mục tiêu chiến lược? Chủ thể hoạch định chiến lược Điều chỉnh biện pháp chiến lược? Chủ thể thực hiện chiến lược Quản trị chiến lược trong khu vực công 1.2. VAI TRÒ CỦA ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC KVC Tạo ra quá trình trao đổi, thảo luận, tranh luận, lập luận và thuyết phục liên tục giữa các chủ thể Cung cấp thông tin về kết quả triển khai thực hiện chiến lược Là cơ sở để kết thúc hoặc điều chỉnh chiến lược Quản trị chiến lược trong khu vực công 2. CÁC LOẠI ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC Đánh giá chiến lược có thể thực hiện trước, trong và sau khi thực hiện xong chiến lược Quản trị chiến lược trong khu vực công 3. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC KVC 3 hoạt động chính cần tiến hành Đo lường kết quả đạt được (dự kiến/thực tế) So sánh kết quả đạt được với mục tiêu đã đề ra Tiến hành các hoạt động điều chỉnh những sai lệch hoặc mục tiêu không phù hợp Quản trị chiến lược trong khu vực công 4.NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC Đánh giá đầu vào Đánh giá đầu ra Đánh giá hiệu lực Đánh giá hiệu quả Đánh giá quy trình

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptchuong_6_9586.ppt
Tài liệu liên quan