Quản lý hành chính nhà nước - Chương 5: Thi hành chiến lược khu vực công

Trọng tâm của quá trình thực hiện chiến lược Căn cứ vào nguồn lực có thể huy động được phục vụ cho việc thực hiện chiến lược Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương Phân bổ nguồn lực hàng năm phù hợp Chú ý tới các địa bàn gặp khó khăn khi thực hiện chiến lược

ppt7 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/10/2014 | Lượt xem: 1889 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quản lý hành chính nhà nước - Chương 5: Thi hành chiến lược khu vực công, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Quản trị chiến lược trong khu vực công Ths.Lê Hồng Hạnh CHƯƠNG 5 THI HÀNH CHIẾN LƯỢC KHU VỰC CÔNG Quản trị chiến lược trong khu vực công Ths.Lê Hồng Hạnh 1.KHÁI NIỆM, VAI TRÒ CỦA THI HÀNH CHIẾN LƯỢC KHU VỰC CÔNG 1.1. KHÁI NIỆM Thi hành chiến lược khu vực công: Là toàn bộ quá trình các chủ thể thực hiện các biện pháp đã được xác định nhằm đạt được mục tiêu chiến lược đề ra Quản trị chiến lược trong khu vực công Ths.Lê Hồng Hạnh Là hoạt động trung tâm của quá trình quản trị chiến lược trong khu vực công Thực hiện các biện pháp của chiến lược để đạt được các mục tiêu dự kiến Khẳng định được tính đúng đắn của chiến lược khu vực công 1.2.VAI TRÒ Quản trị chiến lược trong khu vực công Ths.Lê Hồng Hạnh 2.1.XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC Quản trị chiến lược trong khu vực công Ths.Lê Hồng Hạnh 2.2.PHÂN CÔNG, PHỐI HỢP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC Trao cho các cơ quan tham gia chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện chiến lược Không mâu thuẫn nhau, chồng chéo, trùng lặp Xác định trách nhiệm Quản trị chiến lược trong khu vực công Ths.Lê Hồng Hạnh 2.3. PHÂN BỔ NGUỒN LỰC Trọng tâm của quá trình thực hiện chiến lược Căn cứ vào nguồn lực có thể huy động được phục vụ cho việc thực hiện chiến lược Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương Phân bổ nguồn lực hàng năm phù hợp Chú ý tới các địa bàn gặp khó khăn khi thực hiện chiến lược Quản trị chiến lược trong khu vực công Ths.Lê Hồng Hạnh 2.4. THEO DÕI, KIỂM TRA ĐÔN ĐỐC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC Trên cơ sở nguồn lực được phân bổ, các cơ quan, tổ chức, địa phương sẽ tổ chức thực hiện chiến lược Cơ quan chủ trì có trách nhiệm đôn đốc việc thực hiện Thực hiện kiểm tra: Tập thể Cá nhân Quản trị chiến lược trong khu vực công Ths.Lê Hồng Hạnh 3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KVC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptchuong_5_6312.ppt
Tài liệu liên quan