Quản lý dự án - Chương 1: Tổng quan về quản lý dự án

- Phương pháp khấu hao đều - Phương pháp khấu hao theo tổng số năm hoạt động - Phương pháp khấu hao theo kết số - Phương pháp khấu hao gia tốc

pdf152 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 412 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quản lý dự án - Chương 1: Tổng quan về quản lý dự án, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfslide_quan_ly_du_an_phan_the_vinh_4804.pdf