Quản lý đất đai - Chương IX: Đo vẽ thành lập bản đồ địa chính

Công nghệ đo đạc thực chất là một công cụ thu thập thông tin trên bề mặt trái đất để thể hiện trên mô hình (thành lập bản đồ, đo vẽ hoàn công.) và ngược lại là công cụ chuyển thông tin từ mô hình các bản vẽ thiết kế ra thực địa. Đo đạc là công cụ để thu thập thông tin từ bề mặt trái đất tạo nên mô hình của bề mặt trái đất, từ đó đo đạc cũng là công cụ để thể hiện ý định cải tạo bề mặt trái đất của con người, đưa ý tưởng của con người thành hiện thực trên bề mặt trái đất. 2. Mô hình hoá bề mặt trái đất. Bề mặt trái đất qua công nghệ thông tin được biểu thị dưới dạng cơ sở dữ liệu bản đồ. Vì vậy các phép đo và các mô hình chứa trong cơ sở dữ liệu bản đồ phải thể hiện cách nhìn bề mặt trái đất một cách tổng hợp và chính xác. Nội dung của cơ sở dữ liệu bản đồ cần thoả mãn các yêu cầu sau Thể hiện đầy đủ dữ liệu không gian và phi không gian. Chuyên đề và đặc điểm thu nhận được Khoảng thời gian xảy ra Khu vực nghiên cứu

pdf79 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 14/03/2018 | Lượt xem: 701 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quản lý đất đai - Chương IX: Đo vẽ thành lập bản đồ địa chính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdodacdiachinh3_8017.pdf
Tài liệu liên quan