Phân loại tuyến trùng

Bộ Tylenchida và Bộ Aphelenchida • Tylenchida – Lổ mở cũa tuyến TQ lưng nằm trong procorpus (dorsal esophageal gland opening –DEGO - in procorpus) • Aphelenchida - Lổ mở cũa tuyến TQ lưng nằm trong metacorpus (DEGO in metacorpus). Ph n môi phát tri n kéầ ể m - Thực quản thuộc dạng “criconematoid” - Đốt trên da phát triển - Một buồng trứng

pdf80 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 20/08/2013 | Lượt xem: 2033 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân loại tuyến trùng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfphan-loai-tuyen-trung.pdf
Tài liệu liên quan