Những yếu tố quan trọng khi chọn laptop nhưng hay bị bỏ qua

Cùng điểm qua một số tính năng mà người dùng thường ít chú ý đến khi mua laptop. Chọn một chiếc laptop vừa ý, hợp với nhu cầu và túi tiền của nhiều người luôn là một bài toán khó giải và khá . đau đầu. Không phải ai cũng có khả năng tự lựa chọn cho mình một chiếc laptop như ý. Thậm chí, ngay cả một số người tự nhận mình là tín đồ công nghệ cũng chưa hẳn là biết cách mua. Khi lựa chọn laptop, nhiều người thường quan tâm đến các thông số kỹ thuật như tốc độ chip, ram, card màn hình . Đây đúng là các yếu tố cực kỳ quan trọng và quyết định đến khả năng sử dụng của máy. Tuy nhiên, điều sai lầm là nhiều người cho rằng cấu hình chính là yếu tố duy nhất cần quan tâm khi lựa chon và mua máy. Có những yếu tố cực kỳ quan trọng nhưng được ít khách hàng quan tâm, thậm chí bỏ qua khi chọn mua máy tính.

pdf5 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 1291 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Những yếu tố quan trọng khi chọn laptop nhưng hay bị bỏ qua, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nh ng y u t quan tr ng khi ch n laptopữ ế ố ọ ọ nh ng hay b b quaư ị ỏ Cùng đi m qua m t s tính năng mà ng i dùng th ng ít chú ý đ n khi mua laptop.ể ộ ố ườ ườ ế Ch n m t chi c laptop v a ý, h p v i nhu c u và túi ti n c a nhi u ng i luôn là m t bàiọ ộ ế ừ ợ ớ ầ ề ủ ề ườ ộ toán khó gi i và khá... đau đ u. Không ph i ai cũng có kh năng t l a ch n cho mình m tả ầ ả ả ự ự ọ ộ chi c laptop nh ý. Th m chí, ngay c m t s ng i t nh n mình là tín đ công ngh cũngế ư ậ ả ộ ố ườ ự ậ ồ ệ ch a h n là bi t cách mua.ư ẳ ế Khi l a ch n laptop, nhi u ng i th ng quan tâm đ n các thông s k thu t nh t c đự ọ ề ườ ườ ế ố ỹ ậ ư ố ộ chip, ram, card màn hình... Đây đúng là các y u t c c kỳ quan tr ng và quy t đ nh đ n khế ố ự ọ ế ị ế ả năng s d ng c a máy. Tuy nhiên, đi u sai l m là nhi u ng i cho r ng c u hình chính làử ụ ủ ề ầ ề ườ ằ ấ y u t duy nh t c n quan tâm khi l a chon và mua máy. Có nh ng y u t c c kỳ quan tr ngế ố ấ ầ ự ữ ế ố ự ọ nh ng đ c ít khách hàng quan tâm, th m chí b qua khi ch n mua máy tính. ư ượ ậ ỏ ọ Các c ng k t n iổ ế ố Đây là m t trong nh ng y u t quan tr ng nh t c a m t chi c laptop hay b ng i dùng bộ ữ ế ố ọ ấ ủ ộ ế ị ườ ỏ qua. Không m y ai khi đi mua máy tính chú ý xem chi c laptop t ng lai c a mình có h ngấ ế ươ ủ ữ c ng k t n i nào, tác d ng ra sao, s l ng nh th nào. Th m chí nhi u ng i còn khôngổ ế ố ụ ố ượ ư ế ậ ề ườ bi t v ý nghĩa cũng nh công d ng c a các c ng k t n i này (tr c ng USB quá ph bi n).ế ề ư ụ ủ ổ ế ố ừ ổ ổ ế Th m chí m t s bi t nh ng không quan tâm vì nghĩ s d dàng mua đ c các thi t b bậ ộ ố ế ư ẽ ễ ượ ế ị ổ sung. Đây là sai l m c c kỳ nghiêm tr ng c a ng i dùng khi ch n mua laptop. B n ph i bi t r ng,ầ ự ọ ủ ườ ọ ạ ả ế ằ v i laptop thì các c ng k t n i là c c kỳ quan tr ng và h u d ng. Thi u b t c c ng k t n iớ ổ ế ố ự ọ ữ ụ ế ấ ứ ổ ế ố nào s khi n cho chi c laptop c a b n tr nên vô d ng trong m t s tr ng h p ho c ít nh tẽ ế ế ủ ạ ở ụ ộ ố ườ ợ ặ ấ cũng g p khó khăn khi s d ng. Hãy t ng t ng b n mu n c m máy xu t ra TV HD thì l iặ ử ụ ưở ượ ạ ố ắ ấ ạ thi u c ng HDMI. Hay nh b n mu n c m chu t, bàn phím ngoài cùng lúc thì ph i rút USBế ổ ư ạ ố ắ ộ ả ho c c ng ngoài. Th t b t ti n đúng không?ặ ổ ứ ậ ấ ệ Nhi u ng i có suy nghĩ r ng có th d dàng mua thêm các c ng k t n i này. Tuy nhiên, cácề ườ ằ ể ễ ổ ế ố c ng k t n i bên ngoài không ph i lúc nào cũng ho t đ ng n đ nh. Bên c nh đó, giá c , ch tổ ế ố ả ạ ộ ổ ị ạ ả ấ l ng và s ti n d ng l i là đi u đáng quan tâm h n. Hãy th t ng t ng b n đi đâu cũngượ ự ệ ụ ạ ề ơ ử ưở ượ ạ vác theo m t t đ (g m c c ng k t n i) - th t đáng s ph i không?ộ ủ ồ ồ ả ổ ế ố ậ ợ ả T t nh t hãy ch n máy có đ các c ng k t n i c b n, đ c bi t c ng USB nên ch n máy cóố ấ ọ ủ ổ ế ố ơ ả ặ ệ ổ ọ nhi u m t chút (ít nh t là 4 c ng). Ngoài ra, các c ng cũng nên b trí m t cách h p lý.ề ộ ấ ổ ổ ố ộ ợ Ch t li u làm máyấ ệ Đ gi m chi phí m t s nhà s n xu t (đ c bi t là các NSX nh ) th ng s d ng các ch tể ả ộ ố ả ấ ặ ệ ỏ ườ ử ụ ấ li u nh nh a t ng h p đ s n xu t máy. Đ ng nhiên, các dòng máy này th ng là các dòngệ ư ự ổ ợ ể ả ấ ươ ườ máy r ti n nên không m y đ c quan tâm. H n n a, ch t l ng c a các ch t li u này cũngẻ ề ấ ượ ơ ữ ấ ượ ủ ấ ệ r t khác nhau.ấ Rõ ràng ch t li u nh h ng r t l n đ n đ b n và th m m c a máy. Đi u này th hi nấ ệ ả ưở ấ ớ ế ộ ề ẩ ỹ ủ ề ể ệ ngay trong chính sách b o hành c a các hãng. V i các dòng máy s n xu t thân máy b ng nh aả ủ ớ ả ấ ằ ự th ng ch đ c b o hành t i đa 1 năm trong khi các dòng máy cao c p đ c ch p nh n b oườ ỉ ượ ả ố ấ ượ ấ ậ ả hành t i 3 năm. ớ Hãy c g ng l a ch n các máy có thân máy đ c làm b ng ch t li u t t dù có m c giá caoố ắ ự ọ ượ ằ ấ ệ ố ứ h n bình th ng m t chút.ơ ườ ộ Ch t l ng touchpadấ ượ Đ ng ý r ng có th s d ng chu t ngoài cho laptop nh ng không nên vì th mà b qua ch tồ ằ ể ử ụ ộ ư ế ỏ ấ l ng và tính năng c a touchpad. Ph i bi t r ng không ph i bao gi chúng ta có th rút chu tượ ủ ả ế ằ ả ờ ể ộ ra s d ng nên đ ng quá l i vào thi t b ngo i vi này. R t nhi u tr ng h p mà ng i dùngử ụ ừ ỷ ạ ế ị ạ ấ ề ườ ợ ườ bu c ph i s d ng touchpad nh : làm vi c ngoài tr i, tham gia các s ki n...ộ ả ử ụ ư ệ ờ ự ệ Th ng thì ch t l ng touchpad th ng không đ c nhi u ng i quan tâm và cũng khôngườ ấ ượ ườ ượ ề ườ m y hãng công b thông s v thi t b này này trong thông tin máy. Tiêu chu n c a m tấ ố ố ề ế ị ẩ ủ ộ touchpad t t cũng không quá rõ ràng.ố B i v y, b n hãy ch n m t chi c touchpad có đ nh y t ng đ i, đ c bi t ch t l ng bở ậ ạ ọ ộ ế ộ ạ ươ ố ặ ệ ấ ượ ề m t c a touchpad là đi u c c kỳ đáng quan tâm. M t chi c touchpad "x n" ph i có ma sát v aặ ủ ề ự ộ ế ị ả ừ ph i, d cho ng i dùng khi di chuy n. Ngoài ra, tính năng b t t t ch c năng này cũng là m tả ễ ườ ể ậ ắ ứ ộ đi m c n có.ể ầ Thi t k qu t t n nhi tế ế ạ ả ệ Hi n nay đang có r t nhi u cách thi t k t n nhi t cho laptop t n t i song song trên thệ ấ ề ế ế ả ệ ồ ạ ị tr ng. Ng i dùng nói chung th ng không quan tâm đ n y u t này khi l a ch n máy tính.ườ ườ ườ ế ế ố ự ọ Không ph i nói ch c ai cũng hi u đ c t m quan tr ng c a thi t k t n nhi t. Chính thi t kả ắ ể ượ ầ ọ ủ ế ế ả ệ ế ế này s quy t đ nh nhi t đ khi ho t đ ng c a máy và đ b n c a laptop. Tuy nhiên, đ nóiẽ ế ị ệ ộ ạ ộ ủ ộ ề ủ ể chính xác th nào là t t r t khó. Hãy tham kh o thông s nhi t đ khi s d ng c a máy t iế ố ấ ả ố ệ ộ ử ụ ủ ạ các di n đàn v laptop đ quy t đ nh.ễ ề ể ế ị

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNhững yếu tố quan trọng khi chọn laptop nhưng hay bị bỏ qua.pdf
Tài liệu liên quan