Nhiên liệu sinh học - Chương 1: Mở đầu

Nhiên liệu là vật chất được sử dụng để giải phóng năng lượng khi cấu trúc vật lý hoặc hóa học bị thay đổi. • Ứng dụng giải phóng năng lượng từ nhiên liệu rất đa dạng như đốt cháy khí tự nhiên để đun nấu, đốt cháy xăng dầu để chạy động cơ, biến năng lượng hạt nhân thành điện năng, v .v . • Các dạng nhiên liệu phổ biến được dùng là dầu hỏa, xăng dầu, than đá, chất phóng xạ, v .v

pdf17 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 04/10/2014 | Lượt xem: 1105 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nhiên liệu sinh học - Chương 1: Mở đầu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TS. Nguyễn Hữu Lương Nhiên Liệu Sinh Học 1 Chương 1: MỞ ĐẦU TS. Nguyễn Hữu Lương Nhiên Liệu Sinh Học 2 Chương 1: Mở đầu 1.1. Đặt vấn đề. 1.2. Các khái niệm cơ bản. 1.3. Tình hình sử dụng năng lượng trên thế giới. 1.4. Tình hình sử dụng năng lượng tại Việt Nam. 1.5. Các lọai nhiên liệu truyền thống. TS. Nguyễn Hữu Lương Nhiên Liệu Sinh Học 3 Chương 1: Mở đầu 1.1. Đặt vấn đề • Giá xăng dầu không ổn định. • Nguồn nhiên liệu hóa thạch đang dần bị cạn kiệt. • Chất lượng không khí đang bị ô nhiễm đến mức phải báo động, trong đó sự ô nhiễm không khí do khí thải phát ra từ quá trình cháy nhiên liệu hóa thạch là chủ yếu. TS. Nguyễn Hữu Lương Nhiên Liệu Sinh Học 4 Chương 1: Mở đầu TS. Nguyễn Hữu Lương Nhiên Liệu Sinh Học 5 Chương 1: Mở đầu 1.2. Các khái niệm cơ bản 1.2.1. Khái niệm nhiên liệu • Nhiên liệu là vật chất được sử dụng để giải phóng năng lượng khi cấu trúc vật lý hoặc hóa học bị thay đổi. • Ứng dụng giải phóng năng lượng từ nhiên liệu rất đa dạng như đốt cháy khí tự nhiên để đun nấu, đốt cháy xăng dầu để chạy động cơ, biến năng lượng hạt nhân thành điện năng, v.v.. • Các dạng nhiên liệu phổ biến được dùng là dầu hỏa, xăng dầu, than đá, chất phóng xạ, v.v… TS. Nguyễn Hữu Lương Nhiên Liệu Sinh Học 6 Chương 1: Mở đầu 1.2.2. Khái niệm năng lượng tái tạo • Là những nguồn năng lượng hay những phương pháp khai thác năng lượng vô hạn:  tồn tại nhiều đến mức mà không thể trở thành cạn kiệt vì sự sử dụng của con người.  tự tái tạo trong thời gian ngắn và liên tục trong một quy trình còn diễn tiến trong một thời gian dài trên Trái Đất. • Tuy nhiên, khái niệm “năng lượng tái tạo” cũng cần được hiểu ở một mức độ thực tế hơn, trên cơ sở lượng năng lượng mà nó tạo ra. TS. Nguyễn Hữu Lương Nhiên Liệu Sinh Học 7 Chương 1: Mở đầu 1.3. Tình hình sử dụng năng lượng trên thế giới TS. Nguyễn Hữu Lương Nhiên Liệu Sinh Học 8 Chương 1: Mở đầu TS. Nguyễn Hữu Lương Nhiên Liệu Sinh Học 9 Chương 1: Mở đầu Bảng 1.2. Nhu cầu dầu thô thế giới [7]. Đơn vị: Triệu thùng/ngày 2006 2007 Dự báo 2008 Tổng cộng 84,73 85,72 87,20 OECD(2) 49,31 49,12 49,43 Mỹ 20,69 20,72 20,86 Châu âu 15,62 15,34 15,42 Ngoài OECD 35,42 36,60 37,77 Trung Quốc 7,27 7,58 8,00 TS. Nguyễn Hữu Lương Nhiên Liệu Sinh Học 10 Chương 1: Mở đầu TS. Nguyễn Hữu Lương Nhiên Liệu Sinh Học 11 Chương 1: Mở đầu TS. Nguyễn Hữu Lương Nhiên Liệu Sinh Học 12 Chương 1: Mở đầu 1.4. Tình hình sử dụng năng lượng tại Việt Nam TS. Nguyễn Hữu Lương Nhiên Liệu Sinh Học 13 Chương 1: Mở đầu TS. Nguyễn Hữu Lương Nhiên Liệu Sinh Học 14 Chương 1: Mở đầu TS. Nguyễn Hữu Lương Nhiên Liệu Sinh Học 15 Bảng 1.1. Dự báo nhu cầu tiêu thụ năng lượng tại Việt Nam và Tp.HCM (triệu tấn). Chỉ tiêu 2005 2010 Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh Xăng dầu 12,50 3,80 18,00 5,50 Nhiên liệu rắn 33,00 743,70 28,00 576,02 LPG 0,80 0,34 1,00 0,425 Chương 1: Mở đầu TS. Nguyễn Hữu Lương Nhiên Liệu Sinh Học 16 Chương 1: Mở đầu Bảng 1.4. Sự gia tăng các chất ô nhiễm trong khí quyển [8]. Chất ô nhiễm Thời kỳ tiền công nghiệp (ppm) Hiện nay (ppm) Tốc độ tăng (%/năm) CO2 270 340 0,4 N2O 0,28 0,3 0,25 CO 0,05 0,13 3 SO2 0,001 0,002 2 TS. Nguyễn Hữu Lương Nhiên Liệu Sinh Học 17 Chương 1: Mở đầu

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf24_compatibility_mode__1982.pdf
Tài liệu liên quan