Nhập môn hệ điều hành - Vi editor

:w : save file :w newfile : save thành 1 file mới :x = :wq : save file và thoát :q : không save và thoát /string: tìm kiếm :set nu: đánh số thứ tự từng dòng :A : di chuyển đến dòng A :10,20 d : xóa từ dòng 10 đến dòng 20 :10,20 m 30: di chuyển từ dòng 10-20 đến 30 :10,20 t 30: copy dòng 10-20 đến 30 :10,20 w file: ghi dòng 10-20 xuống file

pptx5 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 193 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nhập môn hệ điều hành - Vi editor, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VI EDITORNguyễn Xuân Vinhnguyenxuanvinh@hcmuaf.edu.vnNHẬP MÔN HỆ ĐIỀU HÀNHINTRODUCTION TO OPERATING SYSTEMS[214242]Các mode trong VI Command ModeLast line ModeEdit ModeESCESCa, i, o: / ?Command Modeyy: Copy dòng ngay vị trí con trỏp: paste dòng copy ngay vị trí con trỏdd: xóa 1 dòng ngay vị trí con trỏdG: xoá đến cuối fileu: undoLast line Mode:w : save file:w newfile : save thành 1 file mới:x = :wq : save file và thoát:q : không save và thoát/string: tìm kiếm :set nu: đánh số thứ tự từng dòng:A : di chuyển đến dòng A:10,20 d : xóa từ dòng 10 đến dòng 20:10,20 m 30: di chuyển từ dòng 10-20 đến 30:10,20 t 30: copy dòng 10-20 đến 30:10,20 w file: ghi dòng 10-20 xuống fileHỎI ĐÁP

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxch03_vi_6593.pptx
Tài liệu liên quan