Nguyên lý động cơ

Kết thúc phần tính toán sản vật cháy cho cả hai tr−ờng hợp cháy hon ton v cháy không hon ton chúng ta cần l−u ý một số điểm sau đây. Thứ nhất, các phản ứng cháy đF đ−ợc đơn giản hoá l các phản ứng ô-xy hoá thông th−ờng v chỉ xét đến sản phẩm cuối cùng, không qua các phản ứng trung gian theo lý thuyết động học phản ứng. Ngoi ra, phản ứng của ni-tơ với ô-xy trong điều kiện nhiệt độ cao cũng không đ−ợc xét đến. Trong thực tế, khí thải của động cơ xăng v diesel đều chứa ô-xýt-ni-tơ NOx l một trong những thnh phần độc hại cần phải khống chế. Vấn đề ny sẽ đ−ợc khảo sát trong chuyên đề "Khí thải động cơ v vấn đề ô nhiễm môi tr−ờng". Thứ hai, các phản ứng ô-xy hoá chỉ xảy ra trong một giới hạn nhất định của hệ số d− l−ợng không khí l gọi l giới hạn cháy. Giới hạn trên của lmax l l giá trị m ngoi giới hạn ny hỗn hợp quá nhạt không cháy đ−ợc. Đối với nhiên liệu xăng lmax nằm trong khoảng 1,2 ữ 1,6 còn đối với nhiên liệu diesel lmax có thể đến 10. Giới hạn d−ới lmin l giá trị m d−ới đó hỗn hợp quá đậm (quá thiếu ô-xy) nên không thể cháy đ−ợc. Trong tính toán khi cháy không hon ton (l < 1) ứng

pdf16 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 20/07/2013 | Lượt xem: 1123 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nguyên lý động cơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfChuong III.pdf
  • pdfChuong I.pdf
  • pdfChuong II.pdf
  • pdfChuong IV.pdf
  • pdfChuong V.pdf
  • pdfChuong VI.pdf
  • pdfChuong VII.pdf
  • pdfChuong VIII.pdf
  • pdfDe cuong giao trinh ban ngay.pdf
Tài liệu liên quan