Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 8: Lãnh đạo mới về chất

Người lãnh đạo lôi cuốn, hấp dẫn được xác định bởi những điểm sau: 1. Người dưới quyền tin rằng những niềm tin của lãnh đạo là đúng đắn 2. Sự tương đồng, giống nhau giữa những niềm tin của người dưới quyền vả của người lãnh đạo 3. Sự chấp nhận không điều kiện của người dưới quyền đối với người lãnh đạo 4. Những tình cảm yêu thương, quý trọng của người dưới quyền với người lãnh đạo 5. Việc sẵn lòng tuân thủ người lãnh đạo bởi những người dưới quyền 6. Sự gắn bó về tình cảm của người dưới quyền với những sứ mạng và mục tiêu của tổ chức 7. Người dưới quyền luôn nâng cao những mục tiêu thực hiện nhiệm vụ 8. Những người dưới quyền tin rằng họ có khả năng đóng góp vào sự thành công trong việc thực hiện sứ mạng của tổ chức

pdf16 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 1583 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 8: Lãnh đạo mới về chất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO NGUYỄN QUỐC NINH TP. HCM, 2014 Ch.1 • Bản chất của lãnh đạo Ch.2 • Quyền lực và sự ảnh hưởng Ch.3 • Chiến lược ảnh hưởng Ch.4 • Phẩm chất và kỹ năng lãnh đạo Ch.5 • Công việc và vai trò của người lãnh đạo Ch.6 • Phong cách lãnh đạo Ch.7 • Lãnh đạo theo tình huống Ch.8 • Lãnh đạo mới về chất Ch.9 • Lãnh đạo ra quyết định nhóm CHƯƠNG 8: LÃNH ĐẠO MỚI VỀ CHẤT I. SỰ TỒN TẠI VÀ THÍCH NGHI CỦA TỔ CHỨC II. LÃNH ĐẠO MỚI VỀ CHẤT III. CÁC THUYẾT VỀ LÃNH ĐẠO HẤP DẪN 1. Thuyết lãnh đạo hấp dẫn của House 2. Sự mở rộng thuyết của House bởi Bass 3. Thuyết lãnh đạo hấp dẫn của Conger và Kanungo IV. CÁC THUYẾT LÃNH ĐẠO MỚI VỀ CHẤT 1. Thuyết lãnh đạo mới về chất của Burns 2. Thuyết lãnh đạo mới về chất của Bass SỰ TỒN TẠI VÀ THÍCH NGHI CỦA TỔ CHỨC TỔ CHỨC MÔI TRƯỜNG KINH DOANH KHÓ KHĂN KHỐC LIỆT TỔ CHỨC MÔI TRƯỜNG KINH DOANH KHÓ KHĂN KHỐC LIỆT THAY ĐỔI ĐỂ THÍCH NGHI VÀ PHÁT TRIỂN • Tổ chức kém thích nghi • Phù hợp môi trường cũ • Chưa có năng lực cạnh tranh cao • Tổ chức năng động, hiệu quả • Thích ứng với môi trường tốt hơn • Sử dụng tốt nguồn lực nhằm đạt mục tiêu, sứ mạng SỰ TỒN TẠI VÀ THÍCH NGHI CỦA TỔ CHỨC Thay đổi để thích nghi và phát triển Thay đổi phát triển Thay đổi về chất Thay đổi chuyển dạng • Thay đổi từ từ • Điều chỉnh nhỏ • Nâng cao hiệu quả • Dẫn tới hoàn thiện cái cũ • Thay đổi to lớn, có tính hệ thống • Nhận thức lại sứ mạng, mục tiêu, sản phẩm, lãnh đạo hoặc cấu trúc, gây xáo trộn mạnh • Do thay đổi phương thức hoạt động trong ngành • Tái cấu trúc, thay đổi chậm từ tình trạng cũ sang mới • Hoàn thiện nhiều hơn so với thay đổi phát triển • Bao gồm quá trình mới, hoạt động mới, sản phẩm mới và tổ chức mới LÃNH ĐẠO MỚI VỀ CHẤT LÃNH ĐẠO MỚI VỀ CHẤT LÃNH ĐẠO HẤP DẪN THUYẾT LÃNH ĐẠO HẤP DẪN CỦA HOUSE Người lãnh đạo lôi cuốn, hấp dẫn được xác định bởi những điểm sau: 1. Người dưới quyền tin rằng những niềm tin của lãnh đạo là đúng đắn 2. Sự tương đồng, giống nhau giữa những niềm tin của người dưới quyền vả của người lãnh đạo 3. Sự chấp nhận không điều kiện của người dưới quyền đối với người lãnh đạo 4. Những tình cảm yêu thương, quý trọng của người dưới quyền với người lãnh đạo 5. Việc sẵn lòng tuân thủ người lãnh đạo bởi những người dưới quyền 6. Sự gắn bó về tình cảm của người dưới quyền với những sứ mạng và mục tiêu của tổ chức 7. Người dưới quyền luôn nâng cao những mục tiêu thực hiện nhiệm vụ 8. Những người dưới quyền tin rằng họ có khả năng đóng góp vào sự thành công trong việc thực hiện sứ mạng của tổ chức THUYẾT LÃNH ĐẠO HẤP DẪN CỦA HOUSE MỞ RỘNG CỦA THUYẾT CỦA HOUSE BỞI BASS THUYẾT LÃNH ĐẠO HẤP DẪN CỦA CONGER VÀ KANUNGO THUYẾT LÃNH ĐẠO MỚI VỀ CHẤT CỦA BURNS Lãnh đạo nghiệp vụ (Transactional Leader) Lãnh đạo mới về chất (Transformational Leader) THUYẾT LÃNH ĐẠO MỚI VỀ CHẤT CỦA BURNS Lãnh đạo nhiệm vụ Lãnh đạo mới về chất Phần thưởng: đảm bảo phần thưởng cho các nỗ lực, hứa hẹn phần thưởng cho công việc tốt đẹp, nhận ra các hoạt động tốt Hấp dẫn: Đưa ra các tầm nhìn mới, các ý nghĩa về sứ mạng hoạt động và trên cơ sở đó đạt đến sự tôn trọng và tin tưởng Quản lý bằng ngoại lệ (chủ động): Chủ động theo dõi tìm kiếm sự khác biệt giữa các tiêu chuẩn, qui định và điều chỉnh cho phù hợp Nguồn cảm hứng: Truyền đến người lao động những mong đợi cao, diễn đạt những mục tiêu quan trọng bằng những cách đơn giản, tạo ra cảm hứng bất tận cho người dưới quyền Quản lý bằng ngoại lệ (thụ động): Can thiệp khi các tiêu chuẩn không đạt được Khuyến khích thông minh: Động viên sự thông minh, sự hợp lý và giải quyết các vấn đề một cách cẩn thận Tự do: Người lãnh đạo tránh ra những mệnh lệnh, chỉ thị cho người dưới quyền Quan tâm đến từng cá nhân: tạo ra sự kèm cặp, chú ý, khuyên nhủ đối với từng cá nhân THUYẾT LÃNH ĐẠO MỚI VỀ CHẤT CỦA BASS Lãnh đạo mới về chất là người • Có phẩm chất tốt đẹp, hấp dẫn, lôi cuốn người dưới quyền • Ảnh hưởng mạnh mẽ tới người dưới quyền, đưa họ tới những mục tiêu cao cả và tương lai sáng lạn bằng cách Làm cho họ nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng và những giá trị của mục tiêu, sứ mạng Thúc đẩy họ vượt qua những lợi ích cá nhân để đạt tới những mục tiêu cao cả của nhóm và tổ chức Khơi dậy những nhu cầu cấp cao của họ BÀI TẬP Trả lời bảng câu hỏi về lãnh đạo trang 178 sách Nghệ thuật Lãnh đạo, Nguyễn Hữu Lam Làm thế nào để trở thành người lãnh đạo mới về chất? CHỦ ĐỀ BỔ SUNG a. Quản trị bản thân và làm chủ cuộc đời b. Kỹ năng học và tự học c. Kỹ năng đọc và nghiên cứu khoa học d. Kỹ năng lắng nghe và thu thập thông tin e. Kỹ năng giao tiếp và xây dựng các mối quan hệ f. Kỹ năng thuyết trình g. Sử dụng công nghệ trong học tập và công việc h. Kỹ năng giải quyết vấn đề i. Kỹ năng tư duy sáng tạo j. Kỹ năng làm việc nhóm k. Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp l. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả m. Kỹ năng quản lý thời gian n. Kỹ năng xây dựng thương hiệu cá nhân o. Kỹ năng tư duy tích cực và vượt qua căng thẳng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfntld_ch8_ninhnq_5424.pdf
Tài liệu liên quan