Ngân hàng câu hỏi thi môn: quản trị học

Loại 1 điểm: 1. Trình bày khái niệm và bản chất của quản trị 2. Trình bày khái niệm và vai trò của thông tin . Loại 2 điểm 1. Trình bày các điều kiện hình thành quá trình quản trị 2. Trình bày vai trò của nhà quản trị Loại 3 điểm 1. Trình bày các cấp quản trị trong doanh nghiệp. Lấy ví dụ minh họa 2. Trình bày các chức năng quản trị . Loại 4 điểm (bài tập)

pdf6 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 24/08/2013 | Lượt xem: 2814 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ngân hàng câu hỏi thi môn: quản trị học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 NGÂN HÀNG ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ HỌC (60 tiết – 4 tín chỉ) LOẠI 1 ĐIỂM : Câu 1. Trình bày khái niệm và bản chất của quản trị? Câu 2. Trình bày khái niệm và vai trò của thông tin? Câu 2. Trình bày mục tiêu và ý nghĩa của quản trị? Câu 4. Trình bày tư tưởng chính của trường phái quản trị khoa học? Câu 5. Trình bày tư tưởng xuyên suốt của lý thuyết quản trị hành chính? Câu 6. Trình bày khái niệm và phân loại môi trường kinh doanh? Câu 7. Khái niệm và mục đích của hoạch định? Câu 8. Khái niệm và sự cần thiết của thay đổi trong quản trị? LOẠI 2 ĐIỂM : Câu 1. Trình bày các điều kiện hình thành quá trình quản trị? Câu 2. Trình bày vai trò của nhà quản trị? Câu 3. Giải thích tính khoa học và tính nghệ thuật của quản trị? Câu 4. Trình bày nguyên tắc tuân thủ luật pháp và thông lệ kinh doanh? Câu 5. HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Km10 Đường Nguyễn Trãi, Hà Đông-Hà Tây Tel: (04).5541221; Fax: (04).5540587 Website: 0H E-mail: 1Hdhtx@e-ptit.edu.vn 2 Trình bày vai trò của công tác kế hoạch trong quản trị? Câu 6. Trình bày vai trò của cơ cấu tổ chức? Câu 7. Trình bày các nhiệm vụ của cán bộ quản trị? Câu 8. Trình bày vai trò của công tác lãnh đạo, điều hành? LOẠI 3 ĐIỂM : Câu 1. Trình bày các cấp quản trị trong doanh nghiệp? Lấy ví dụ minh họa? Câu 2. Trình bày các chức năng quản trị? Câu 3. Trình bày nguyên tắc kết hợp các lợi ích trong quản trị? Câu 4. Phân tích nội dung phương pháp hành chính quản trị? Câu 5. Phân tích nội dung phương pháp kinh tế trong quản trị? Câu 6. Trình bày những căn cứ của hoạch định? Câu 7. Vẽ sơ đồ và trình bày cơ cấu quản trị trực tuyến chức năng?? Câu 8. Trình bày các yêu cầu đối với hệ thống kiểm tra hiệu quả? LOẠI 4 ĐIỂM : Câu 1. Một doanh nghiệp BCVT đang lập phương án để ra quyết định đầu tư thêm một Tổng đài HOST. Có 3 Hãng A, B,C chào bán Tổng đài HOST với cùng tính năng kỹ thuật. Các yếu tố ảnh hưởng và đánh giá của doanh nghiệp BCVT được cho như sau: Stt Yếu tố ảnh hưởng Viết tắt ĐVT A B C 1 Giá mua GM $1000 300 250 380 2 Chi phí vận hành/năm CP $1000 20 30 18 3 3 Diện tích lắp đặt S M2 100 120 80 4 Chất lượng sản phẩm CLSP Mức độ Rất tốt Tốt Tuyệt 5 Độ bền của máy ĐB Mức độ Tốt Trung bình Tốt 6 Kiểu dáng công nghiệp KD Mức độ Rất tốt Tốt Rất tốt Hãy cho biết doanh nghiệp trên nên chọn mua của Hãng nào? Biết rằng theo ý kiến của chủ đầu tư: CLSP>S>GM>ĐB>CP>KD. Câu 2. Có bảng chi phí sản xuất cho các loại sản phẩm như sau TT Loại sản phẩm Giá bán (1000đ) Chi phí (1000đ) Dự kiến số đơn vị bán được 1 Máy điện thoại cố định (chiếc) 250 150 60.000 chiếc 2 Dây cáp (m) 10 6,5 2.000.000 m 3 Máy điện thoại kéo dài (chiếc) 800 500 20.000 chiếc Tính doanh thu và sản lượng hòa vốn cho toàn bộ các sản phảm nói trên? Biết rằng tổng chi phí cố định là 50.000.000đ? Câu 3. Một doanh nghiệp dự định đầu tư trang thiết bị thêm các dây chuyền công nghệ mới. Có 3 khả năng lựa chọn mua : mua của hãng A, hãng B hoặc hãng C . Tình hình nhu cầu thị trường còn chưa khẳng định được, có thể tốt hoặc xấu. Bộ phận Marketting của doanh nghiệp đã tính được lợi nhuận theo bảng sau ĐVT : Nghìn USD Các khả năng lựa chọn Thị trường tốt Thị trường xấu 1. Mua hàng của hãng A 400 - 200 2. Mua hàng của hãng B 300 -150 3. Mua hàng của hãng C 100 - 20 a- Giám đốc doanh nghiệp là một người lạc quan. Ông sẽ quyết định như thế nào? Phó giám đốc là một người có khí chất bi quan. Quyết định mà PGĐ đề nghị sẽ ra sao? b- Phòng Marketting của doanh nghiệp sau đó đã có được thông tin mới sau đây : Khả năng để có một thị trường tốt trong những năm sắp tới là 70%. Giám đốc muốn sử dụng thông tin mới này để xem xét lại quyết định của mình. Theo anh(chị) quyết định của giám đốc trong trường hợp này như thế nào? Câu 4. 4 Một dự án cần chọn sản phẩm để đầu tư. Các số liệu điều tra thị trường và ước tính như trong các bảng sau. Bảng lời lỗ Đơn vị tính: Triệu đồng Sản phẩm E1 (Thị trường tốt) E2 (Thị trường TB) E3 (Thị trường xấu) A 375 200 -150 B 325 175 -50 C 350 188 -62 Bảng xác suất Hướng điều tra Sản phẩm E1 E2 E3 A 0.4 0.4 0.2 B 0.5 0.3 0.2 Thuận lợi T1 P (T1)=0.6 C 0.4 0.3 0.3 A 0.3 0.3 0.4 B 0.3 0.4 0.3 Không thuận lợi T2 P (T2)=0.4 C 0.4 0.3 0.3 Hỏi nên chọn sản phẩm nào nếu a- Công nghệ chế tạo tương đối giống nhau b- Công nghệ chế tạo khác hẳn nhau Câu 5. Một ngân hàng có thể cho các công ty vay tiền. Mỗi khoản tiền cho vay bằng 150.000 USD . Thời hạn vay 1 năm, lãi suất 10%/năm. Nếu ngân hàng không cho vay được thì số tiền này được dùng để mua công trái với lãi suất 5% năm. Nếu không điều tra gì về các công ty xin vay tiền thì theo kinh nghiệm, ngân hàng biết được xác xuất để một công ty trả nợ đúng hạn là 0,96. Nếu công ty vay tiền hoạt động thua lỗ, bị phá sản, không trả được nợ thì, xét trong trường hợp bất lợi nhất, coi như ngân hàng bị mất hết khoản tiền đã cho vay. Nếu ngân hàng có tiến hành điều tra các công ty thì việc điều tra tiến hành theo 2 hướng : T1 - hướng không thuận lợi và T2 - hướng không thuận lợi. Chi phí cho cuộc điều tra 400 USD. 5 Sau đó ngân hàng tiến hành điều tra cụ thể với 300 công ty và có được các số liệu như trong bảng sau : ĐVT : Công ty Hướng điều tra E1 - trả được E2 - không trả được cộng T1 - thuận lợi 200 3 203 T2 - không thuận lợi 80 17 97 cộng 280 20 300 Hãy dùng sơ đồ cây để tư vấn cho ngân hàng một quyết đinh sao cho ngân hàng có thể đạt được max lợi nhuận. Câu 6. Một Công ty hiện đang sản xuất một loại sản phẩm với giá bán p = 160 nghìn/sp; biến phí đơn vị v = 80 nghìn/sp, tổng định phí F= 2.500.000 nghìn. Năm vừa qua SX và bán được 70.000 sp và mới sử dụng được 60% công suất thiết bị. Năm tới công ty dự định sẽ thực hiện một trong các chiến lược sau nhằm tăng lợi nhuận : Các chiến lược Khả năng tận dụng thiết bị(%) Xác suất Thị trường tốt : 85 0.40 Thị trường TB : 80 0.40 S1 - Mở một chiến dịch quảng cáo lớn, tăng thêm chi phí quảng cáo là 800.000 nghìn đồng Thị trường xấu : 70 0.20 Thị trường tốt: 90 0.45 Thị trường TB: 80 0.30 S2 - Hạ giá bán 8%, tăng chi phí quảng cáo 100.000 nghìn đồng Thị trường xấu :75 0.25 Thị trường tốt: 90 0.40 Thị trường TB: 80 0.35 S3 - Cải tiến mẫu mã, tăng v = 90 nghìn đồng/sp, tăng p = 165 nghìn đồng/sp, tăng chi phí quảng cáo thêm 120.000 nghìn đồng. Thị trường xấu :70 0.25 Yêu cầu và khả năng tận dụng công suất, thiết bị máy móc còn phụ thuộc tình hình thị trường tốt, trung bình hoặc xấu. Các số liệu khác như trên bảng. Hãy giải bài toán ra quyết định cho công ty bằng phương pháp sơ đồ câyvà cho biết công ty nên chọn chiến lược nào? Tại sao? Câu 7. Một dự án có các công việc và trình tự các công việc như sau 6 Công việc Thời gian thực hiện(tuần) Trình tự công việc A1 5 Bắt đầu ngay A2 3 Bắt đầu ngay A3 8 Sau A1 A4 7 Sau A1,A2 A5 7 Sau A2 A6 4 Sau A3,A4 A7 5 Sau A5,A6 Yêu cầu: a- Lập sơ đồ PERT, tính toán các yếu tố thời gian của các sự kiện và các công việc b- Xác định đường găng? Câu 8. Một Công ty định nhập đồng bộ một dây chuyền sản xuất, hoặc A, hoặc B, hoặc C. Các số liệu cho như trong bảng. Biết rằng CL> S > G > CP > K a. Hỏi nên chọn phương án nào? b. Câu hỏi có điều kiện phụ : Nếu tất cả các chỉ tiêu đều phải đạt khung điểm từ trung bình trở lên thì nên chọn phương án nào? Đánh giá Yếu tố ảnh hưởng Viết tắt ĐVT A B C Giá mua G Nghìn USD 450 375 570 Chi phí vận hành / năm CP Nghìn USD 30 45 27 Diện tích lắp đặt S M2 150 180 120 Chất lượng sản phẩm CL Mức độ rất tốt tốt tuyệt Kiểu dáng công nghiệp K Mức độ rất tốt tốt rất tốt

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNgân hàng câu hỏi thi môn- quản trị học.pdf