Một số văn bản về quản lý chất thải trong bệnh viện

3. Thông tư 12/2011/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại: - Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại: + Đăng ký mới + Đăng ký lại: (Thay đổi về chủng loại, số lượng chất thải, thay đổi về địa điểm, thay đổi về công trình thiết bị hệ thống xử lý hoặc là phát hiện thấy khai không đúng thực tế,.)

ppt12 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 935 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số văn bản về quản lý chất thải trong bệnh viện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỘT SỐ VĂN BẢN VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI TRONG BỆNH VIỆNBỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM CU BAHỘI ĐỒNG KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨNHà Nộị 05/2015NỘI DUNG PHẦN I: Hệ thống văn bản của Việt Nam về quản lý chất thải y tế.PHẦN II: Một số quy định về quản lý chất thải y tếPHẦN I: Hệ thống văn bản của Việt Nam về quản lý CTYT1. Các văn bản luật:- Luật bảo vệ môi trường- Luật khám chữa bệnh2. Các nghị định:- Nghị định Số 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 về quản lý chất thải rắn.- Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 về ĐMC, ĐTM, cam kết bảo vệ môi trường.- Nghị định 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.PHẦN I: Hệ thống văn bản của Việt Nam về quản lý CTYT(tiếp..)3. Các thông tư:- Thông tư 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011về quản lý chất thải nguy hại.- Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết BVMT.- Thông tư số 18/2009/TT-BYT ngày 14/10/2009 của BYT về công tác KSNK trong các cơ sở KCB- Thông tư 57/2013/TT-BTNMT ngày 31/12/2013 về ban hành quy chuẩn quốc gia về môi trường.- Thông tư 10/2007/TT-BTNMT ngày 22/10/2007 về đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường.PHẦN I: Hệ thống văn bản của Việt Nam về quản lý CTYT(tiếp..)4. Các quyết định:- Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT ngày 30/11/2007 về việc ban hành quy chế quản lý chất thải y tế.- Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 về việc phê duyệt "kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng".PHẦN II: Một số quy định về quản lý CTYT 1. Luật bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005. Điều 39 quy định các bệnh viện và các CSYT khác phải thực hiện các yêu cầu BVMT sau đây:- Thu gom, xử lý nước thải y tế đạt tiêu chuẩn MT.- Bố trí thiết bị chuyên dụng để phân loại CT y tế tại nguồn.- Có biện pháp xử lý, tiêu hủy bệnh phẩm, rác thải y tế thuốc hết hạn sử dụng bảo đảm vệ sinh, tiêu chuẩn môi trường.- Có kế hoạch, trang thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do chất thải y tế gây ra.PHẦN II: Một số quy định về quản lý CTYT (tiếp)- Chất thải rắn, nước sinh hoạt của bệnh nhân phải được xử lý sơ bộ loại bỏ các mầm bệnh có nguy cơ lây nhiễm trước khi chuyển về cơ sở xử lý, tiêu hủy tập trung.- Người lao động trong bệnh viện, CSYT khác có hoạt động liên quan đến CTYT phải được trang bị quần áo, thiết bị bảo đảm an toàn, tránh lây nhiễm dịch bệnh từ CTYT.- Điều 66 Luật bảo vệ môi trường cũng quy định rõ về trách nhiệm quản lý CT, quy định về việc thu hồi, xử lý sản phẩm hết hạn sử dụng hoặc thải bỏ (Điều 67) và quy định về vấn đề tái chế CT (Điều 68).PHẦN II: Một số quy định về quản lý CTYT (tiếp)2. Nghị định số 117/2009/NĐ-CP quy định:- Đối với hành vi chôn lấp chất thải rắn không đúng nơi quy định hoặc không đúng quy định có thể bị phạt từ 5 - 200 triệu đồng.- Phạt tăng thêm từ 40 - 50% số tiền phạt so với mức tiền phạt tương ứng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 điều này trong trường hợp chất thải rắn có chứa chất thải nguy hại.PHẦN II: Một số quy định về quản lý CTYT (tiếp)- Phạt tiền từ 100 - 150 triệu trong các trường hợp sau: + Không phân loại chất thải nguy hại.+ Để lẫn chất thải nguy hại khác loại với nhau hoặc với chất thải khác.+ Không bố trí nơi an toàn để lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại+ Không đóng gói bảo quản chất thải nguy hại theo chủng loại.PHẦN II: Một số quy định về quản lý CTYT (tiếp)- Điều 10: Các hành vi vi phạm các quy định về xả nước thải có thể bị phạt từ 100.000 - 300 triệu đồng.- Điều 11: Các hành vi vi phạm về thải khí bụi bị phạt từ 500.000 - 500 triệu đồng.- Điều 12: Các hành vi vi phạm về tiếng ồn bị phạt từ 2.000.000 - 100 triệu đồng.PHẦN II: Một số quy định về quản lý CTYT (tiếp)3. Thông tư 12/2011/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại:- Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại:+ Đăng ký mới+ Đăng ký lại: (Thay đổi về chủng loại, số lượng chất thải, thay đổi về địa điểm, thay đổi về công trình thiết bị hệ thống xử lý hoặc là phát hiện thấy khai không đúng thực tế,...)PHẦN II: Một số quy định về quản lý CTYT (tiếp)- Hành nghề quản lý chất thải nguy hại (Vận chuyển, xử lý) không áp dụng đối với các trường hợp sử dụng công trình BVMT chỉ nhằm mục đích tự xử lý chất thải nguy hại phát sinh nội bộ trong khuân viên của cơ sở.4. Quy chế quản lý chất thải y tế (Ban hành kèm theo QĐ số 43/2007/QĐ-BYT ngày 30/11/2007 của Bộ trưởng BYT).The end

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptvan_ban_ve_quan_ly_ctyt_983.ppt
Tài liệu liên quan