Một số khái niệm và thuật ngữ liên quan đến chất lượng và tiêu chuẩn ISO 9000

SCP bao gồm chủ yếu: • Chi phí liên quan đến chất lượng (Quality Related Costs) hay chi phí nảy sinh để tin chắc và đảm bảo rằng chất lượng sẽ thỏa mãn nhu cầu, cũng như thiệt hại nảy sinh khi chất lượng không thỏa mãn được nhu cầu. • Thiệt hại về chất lượng (Quality losses) Các thiệt hại do không sử dụng hết tiềm năng của các nguồn lực trong quá trình và các hoạt động.

ppt14 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 24/08/2013 | Lượt xem: 2989 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số khái niệm và thuật ngữ liên quan đến chất lượng và tiêu chuẩn ISO 9000, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 2: MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN ISO 9000 2.1.SƠ ĐỒ MỘT SỐ THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA TRONG TIÊU CHUẨN ISO 9000:2000 Các khái niệm liên quan đến chất lượng (3.1) Các khái niệm liên quan đến quản lý (3.2) Các khái niệm liên quan đến tổ chức (3.3) Các khái niệm liên quan đến sản phẩm và quá trình (3.4) Các khái niệm liên quan đến các đặc tính (3.5) Các khái niệm liên quan đến sự không phù hợp (3.6) Các khái niệm liên quan đến tài liệu (3.7) Các khái niệm liên quan đến xem xét (3.8) Các khái niệm liên quan đến đánh giá (3.9) Các khái niệm liên quan đến đảm bảo chất lượng các quá trình đo lường (3.10) CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG (3.1) CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ (3.2) CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC (3.3) CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN SẢN PHẨM VÀ QUÁ TRÌNH (3.4) CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐẶC TÍNH (3.5) CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN SỰ KHÔNG PHÙ HỢP (3.6) CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN TÀI LIỆU (3.7) CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN XEM XÉT (3.8) CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN ĐÁNH GIÁ (3.9) CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CÁC QUÁ TRÌNH ĐO (3.10) CHI PHÍ ẨN CỦA SẢN XUẤT - KINH DOANH Shadow Costs of Production - SCP SCP bao gồm chủ yếu: Chi phí liên quan đến chất lượng (Quality Related Costs) hay chi phí nảy sinh để tin chắc và đảm bảo rằng chất lượng sẽ thỏa mãn nhu cầu, cũng như thiệt hại nảy sinh khi chất lượng không thỏa mãn được nhu cầu. Thiệt hại về chất lượng (Quality losses) Các thiệt hại do không sử dụng hết tiềm năng của các nguồn lực trong quá trình và các hoạt động. Chi phí chất lượng Quality Costs

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptCHUONG 2 QTCL.ppt
  • pptCHUONG 4 ISO9000.ppt
  • pptchuong 4 ISO9001 2000.ppt
Tài liệu liên quan