• Giáo án Lớp 2 Tuần 8 Trường TH Chu Văn AnGiáo án Lớp 2 Tuần 8 Trường TH Chu Văn An

  2.Dạy vần mới: *Dạy vần ôi -HDHS ghép vần a.nhận diện vần: -Yêu cầu hs nêu cấu tạo vần ôi -So sánh vần ôi với vần oi b.Luyện đọc: -Đọc vần -HDHS ghép tiếng, nêu cấu tạo, -luyện đọc -Ychs q.sát tranh.Tranh vẽ gì? -Rút ra từ khóa -HDHS nêu cấu tạo từ luyện đọc từ -HDHS đọc lại toàn bộ vần ôi *Dạy vần ơi: Hướng dẫn các bước tương...

  doc32 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 05/05/2015 | Lượt xem: 1219 | Lượt tải: 1

 • Giáo án Lớp 2 Tuần 1 Trường TH Chu Văn AnGiáo án Lớp 2 Tuần 1 Trường TH Chu Văn An

  2.Học tập - Chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ khi đến lớp. - Giữ gìn sách vở sạch sẽ.Bao bọc và dán nhãn những vở còn thiếu -Tự giác học bài ở nhà ,làm bài viết bài đầy đủ. -Ở lớp chú ý nghe giảng, mạnh dạn phát biểu xây dựng bài.Không nói chuyện riêng trong giờ học. - Thi đua nhau học tập dành nhiều điểm 10. 3. Hoạt động khác: -Không vứt rác...

  doc23 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 05/05/2015 | Lượt xem: 1291 | Lượt tải: 0

 • Giáo án Lớp 4 Tuần 15Giáo án Lớp 4 Tuần 15

  - HS qs tranh ảnh và vốn hiểu biết. - Hoạt động mua bán diễn ra tấp nập vào ngày chợ phiên ( phiên chợ- ngày họp nhất định trong tháng). - Hàng hoá bán ở chợ là hàng sx tại địa phương và có một số mặt hàng từ nơi khác đến. - Chợ đông người, có các mặt hàng: rau các loại; trứng; gạo; nón; rổ; rá;.

  doc25 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 05/05/2015 | Lượt xem: 1479 | Lượt tải: 0

 • Giáo án Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 14Giáo án Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 14

  - Gv chia nhóm 5 - Nv : Xây dựng bản cam kết bv nguồn nước. Tìm nội dung đóng vai tuyên truyền cổ động mọi người cùng bảo vệ nguồn nước. - Trình bày: - Gv nx, tuyên dương các nhóm có sáng kiến hay nhập vai.

  doc27 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 05/05/2015 | Lượt xem: 1330 | Lượt tải: 0

 • Giáo án Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 13Giáo án Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 13

  a. Nhận định tình hình chung của lớp Ưu điểm: + Thực hiện tốt nề nếp đi học đúng giờ, đầu giờ đến sớm + Đầu giờ trật tự truy bài, tuy nhiên nhiều bạn còn chưa tự giác. - Học tập: Nề nếp học tập tương đối tốt. Trong lớp trật tự chú ý lắng nghe nhưng chưa sôi nổi trong học tập. - Thể dục: Các em ra xếp hàng tương đối nhanh nhẹn, tập đúng động ...

  doc24 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 05/05/2015 | Lượt xem: 3200 | Lượt tải: 2

 • Giáo án Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 12Giáo án Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 12

  b. Kết quả đạt được - Tuyên dương: Hậu, Quý, Mầm, Ngọc ( học tập tốt) - Phê bình: Chiểu, Huy (Mất trật tự trong giờ học). c. Phương hướng: - Thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt. - Khắc phục những nhược điềm còn tồn tại - Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập giành nhiều tốt - Mua đầy đủ sách vở, đồ dung phục vụ cho việc học.

  doc26 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 05/05/2015 | Lượt xem: 2585 | Lượt tải: 1

 • Giáo án Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 11Giáo án Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 11

  - GV hỏi: + Hãy nêu đặc điểm địa hình trung du Bắc Bộ? + Người dân nơi đây đã làm gì để phủ xanh đất trống đồi trọc? => GV hoàn thiện phần trả lời của HS.

  doc26 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 05/05/2015 | Lượt xem: 1267 | Lượt tải: 0

 • Giáo án Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 10Giáo án Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 10

  - Duy trì tỷ lệ chuyên cần cao. - Đi học đúng giờ, xếp hàng ra vào lớp nhanh nhẹn. - Thực hiện tốt nề nếp của trường, lớp. - Việc học bài và chuẩn bị bài có tiến bộ. - Chữ viết có tiến bộ: - Vệ sinh lớp học + Thân thể sạch sẽ. - KN tính toán có nhiều tiến bộ. - Khen: Ngân, H Hạnh, Tịnh, Diềm, Vinh (Sôi nổi trong học tập)

  doc24 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 05/05/2015 | Lượt xem: 1727 | Lượt tải: 0

 • Giáo án Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 9Giáo án Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 9

  + Thực hiện tốt nề nếp đi học đúng giờ, đầu giờ đến sớm + Đầu giờ trật tự truy bài, tuy nhiên nhiều bạn còn chưa tự giác. - Học tập: Nề nếp học tập tương đối tốt. Trong lớp trật tự chú ý lắng nghe nhưng chưa sôi nổi trong học tập. Học và làm bài tương đối đầy đủ trước khi đến lớp. - Thể dục: Các em ra xếp hàng tương đối nhanh nhẹn, tập đúng động...

  doc28 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 05/05/2015 | Lượt xem: 2209 | Lượt tải: 1

 • Giáo án Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 8Giáo án Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 8

  + Cho HS quan sát lược đồ hình 1 (SGK) - Kể tên những vật nuôi chính ở Tây Nguyên. + Cho HS quan sát bảng số liệu ở Tây Nguyên voi được nuôi để làm gì? - Số lượng trâu, bò, voi thể hiện điều gì ở mỗi gia đình? - Chuựng ta caàn laứm gỡ ủeồ baỷo veọ nhửừng con vaọt ủoự? * Kết luận:

  doc28 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 05/05/2015 | Lượt xem: 1258 | Lượt tải: 3