Lý thuyết tài chính - Tháo gỡ các vướng mắc trong công tác quản lý tài chính

Chưa kèm theo kế hoạch hoạt động, dự toán kinh phí được lãnh đạo phê duyệt Chưa kèm theo giấy mời, chương trình hội nghị tập huấn. Hóa đơn, chứng từ chưa hợp lý, hợp lệ theo quy định của nhà nước Các hoạt động thuê dịch vụ, thuê mướn chưa thực hiện theo quy định tại Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 Quy định về việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp đơn vị vũ trang nhân dân. Thiếu báo cáo kết quả lớp tập huấn.

ppt30 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 07/04/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Lý thuyết tài chính - Tháo gỡ các vướng mắc trong công tác quản lý tài chính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phần VITHÁO GỠ CÁC VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNHNhững sai sót thường gặp trong ký kết hợp đồng kinh tếThiếu và sai về căn cứ pháp lý của hợp đồng.Thiếu văn bản ủy quyền của Thủ trưởng đơn vị cho người được ủy quyền.Nhầm lẫn sai sót về ngày, tháng HĐKT và thanh lý, biên bản bàn giao.Trong hợp đồng thiếu phần tiến độ, thời gian, địa chỉ giao hàng.Hợp đồng có ghi điều khoản xử phạt bằng tiền theo tỷ lệ % giá trị hợp đồng nhưng không xử phạt. Những sai sót thường gặp trong quản lý thu chiPhiếu thu đã làm xong thủ tục những tiền chưa nhập quỹ gây tiền mặt thực tế trong quỹ giảm so với tài khoản tổng hợp trên báo cáo kế toán. Tạm ứng tiền mặt nhưng không xuất quỹ nhằm mục đích giảm quỹ tiền mặt trên sổ kế toán (chạy chi) để không phải hoàn trả lại NSNN. Chi xuất quỹ mặc dù chưa đầy đủ chữ ký trên phiếu chiNhững sai sót trong quy trình thanh quyết toánThanh toán dịch vụ công cộngVật tư văn phòng.Hội nghị.Công tác phíChi phí thuê mướnSửa chữa, duy tu, bảo dưỡng.Thông tin, tuyên truyền liên lạc.Những thiếu sót trong quá trình thanh toán dịch vụ công cộng* Theo dõi xăng xe hàng tháng: - Thiếu sổ theo dõi lịch trình xe công tác có chữ ký xác nhận của người sử dụng cho từng lần sử dụng xe và cuối tháng có xác nhận của lãnh đạo đơn vị.- Thiếu bảng đối chiếu, theo dõi sử dụng xăng xe hàng tháng có xác nhận của lãnh đạo đơn vị.* Theo dõi xăng xe cho đoàn đi công tác ngoại tỉnh: Thiếu lệnh điều xe có phê duyệt của lãnh đạo. Thiếu giấy đi đường ký, đóng dấu của lãnh đạo. Những sai sót trong việc thanh toán về sửa chữa, duy tu, bảo dưỡngThiếu phê duyệt dự trù lãnh đạoThiếu biên bản xử lý sự cố thiết bịKhông có biên bản nghiệm thu sản phẩmThiếu dự toán kinh phí được lãnh đạo phê duyêtNhững thiếu sót trong quá trình chi mua vật tư văn phòngThiếu bảng kê ký nhậnHợp đồng không có giá trị tiền Những sai sót trong quá trình thanh quyết toán chi hội nghị Chưa kèm theo kế hoạch hoạt động, dự toán kinh phí được lãnh đạo phê duyệt Chưa kèm theo giấy mời, chương trình hội nghị tập huấn. Hóa đơn, chứng từ chưa hợp lý, hợp lệ theo quy định của nhà nước Các hoạt động thuê dịch vụ, thuê mướn chưa thực hiện theo quy định tại Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 Quy định về việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp đơn vị vũ trang nhân dân. Thiếu báo cáo kết quả lớp tập huấn.Những sai sót trong quá trình thanh quyết toán chi công tác phí Thiếu kế hoạch đợt công tác, dự toán kinh phí được lãnh đạo phê duyệt. Thiếu công văn gửi địa phương để phối hợp cùng thực hiện. Thiếu giấy đi đường theo mẫu quy định Thiếu hóa đơn chứng từ hợp pháp, hợp lệ Thiếu báo cáo kết quả hoặc biên bản làm việc với địa phương nơi đến công tácNhững sai sót trong quá trình chi thuê mướn Thuê chuyên gia: Phải có kế hoạch đấu thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt.- Bản yêu cầu công việc và tiêu chí lựa chọn chuyên gia được lãnh đạo phê duyệt.- Sơ yếu lý lịch- Các quy trình xét chọn phù hợp loại hình được quy định trong kế hoạch đấu thầu.- Quyết định lựa chọn chuyên gia.- Thương thảo hợp đồng- Hợp đồng, thanh lý hợp đồng- Báo cáo kết quảNhững thiếu sót trong quy trình thanh quyết toán chi in tài liệuThiếu dự trù hoạt động in ấn được cấp có thẩm quyền phê duyệt.Công văn mời chào giá thiếu tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm. Hồ sơ tuyển chọn nhà in chưa thực hiện theo quy trình đấu thầu, mua sắm) Hợp đồng, thanh lý và hóa đơn hợp lệ không theo quy định hiện hành Chưa có biên bản bàn giao tài liệu Thiếu sản phẩm in kèm theoQUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNHMột số sai sót trong quản lý tài sản cố địnhKhông xây dựng quy trình quản lý, sử dụng tài sản.Không mở sổ theo dõi tài sản cố định, tài sản không được sử dụng đúng mục đíchKhông kiểm kê tài sảnKhông vào sổ theo dõi và quản lý tài sản được cấp bằng hiện vật.TSCD có thể bị ghi tăng lên hay giảm đi, không được phản ánh vào sổ kế toán và bảng cân đối kế toán.Quản lý tài sản nhà nước Thẩm quyền quyết định giao tài sản:a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, người đứng đầu cơ quan khác ở trung ương quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính thuộc phạm vi quản lý;b) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính thuộc phạm vi quản lý của địa phương.Quản lý tài sản nhà nước Thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản:a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý.b) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản nhà nước của các cơ quan nhà nước thuộc địa phương quản lý.Quản lý tài sản nhà nước Phương thức thanh lý tài sản nhà nước:a) Bán tài sản nhà nước.b) Phá dỡ, hủy bỏ tài sản nhà nước.Quản lý tài sản nhà nước Thủ tục thanh lý tài sản nhà nước:1. Văn bản đề nghị thanh lý2. Danh mục tài sản đề nghị thanh lý3. Trách nhiệm tổ chưc thực hiệnQuản lý tài sản nhà nước Thanh lý tài sản theo phương thức bán:- Việc xác định giá khởi điểm và tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý thực hiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009.- Việc xác định giá bán và tổ chức bán chỉ định tài sản thanh lý thực hiện theo quy định tại Điều 23 Nghị định 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009.Quản lý tài sản nhà nước Thanh lý tài sản theo phương thức phá dỡ, hủy bỏ:- Cơ quan nhà nước có tài sản thanh lý tự thực hiện hoặc thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện việc phá dỡ, hủy bỏ tài sản theo quy định của pháp luật.- Trường hợp phá dỡ trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất có nguyên giá theo sổ kế toán từ 1 tỷ đồng (một tỷ đồng) trở lên/1 đơn vị tài sản trở lên thì phải đấu thầu hoặc đấu giá thanh lý. Việc đấu thầu hoặc đấu giá thanh lý tài sản thực hiện theo quy định của pháp luật.- Tài sản thu hồi từ việc phá dỡ được xử lý bán theo quy định tại Điều 27 và Điều 29 Nghị định 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009.Quản lý tài sản nhà nước Những chi phí được quyền chi trong TLTS:Chi phí kiểm kê tài sảnChi phí, phá dỡ, hủy bỏ tài sảnChi phí định giá và thẩm định giá tài sảnChi phí tổ chức bán đấu giáCác chi phí khác có liên quanQuản lý tài sản nhà nước Trình tự hồ sơ báo cáo kê khai tài sản NN:Báo cáo kê khai lần đầu được áp dụng đối với những tài sản nhà nước đang quản lý, sử dụng tại thời điểm Nghị định số 52/2009/NÐ-CP có hiệu lực thi hành.Cơ quan, tổ chức đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước được thực hiện theo Thông tư số 245/TT-BTC.Quản lý tài sản nhà nước Nguyên tắc quản lý, sử dụng TSNN:1. Mọi tài sản đều được giao cho các đơn vị quản lý, sử dụng.2. Quản lý tài sản được thực hiện thống nhất, có phân công, phân cấp rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan nhà nước và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan nhà nước.3. Tài sản nhà nước phải được đầu tư, trang bị và sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ, bảo đảm công bằng, hiệu quả, tiết kiệm.4. Tài sản nhà nước phải được hạch toán đầy đủ về hiện vật và giá trị theo quy định của pháp luật. 5. Tài sản nhà nước được bảo dưỡng, sửa chữa, bảo vệ theo chế độ quy định.6. Việc quản lý, sử dụn g tài sản nhà nước được thực hiện công khai, minh bạch; mọi hành vi vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.Quản lý tài sản nhà nước Quyền của đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước:1.Chỉ đạo tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;2. Xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nướcQuản lý tài sản nhà nước Trách nhiệm, nghĩa vụ của đơn vị giao, quản lý sử dụng tài sản nhà nước:1. Sử dụng tài sản nhà nước đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ và bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm;2. Thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa, bảo vệ tài sản nhà nước theo chế độ quy định;3. Lập và quản lý hồ sơ tài sản nhà nước; hạch toán, ghi chép tài sản; báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước được giao theo quy định của Luật này và pháp luật về kế toán, thống kê4. Ban hành và tổ chức thực hiện quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi  quản lý theo thẩm quyền;5. Chấp hành các quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan, bảo đảm sử dụng tài sản nhà nước đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ và hiệu quả, tiết kiệm;6. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi  quản lý.Quản lý tài sản nhà nước Kiểm kê tài sản nhà nước:a) Kiểm kê tài sản trong các trường hợp sau:- Cuối kỳ kế toán năm, trước khi lập báo cáo tài chính.- Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, chấm dứt hoạt động.- Xảy ra hỏa hoạn, lũ lụt và các thiệt hại bất thường khác.- Đánh giá lại tài sản theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.b) Sau khi kiểm kê tài sản, đơn vị kế toán phải lập báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê. Trường hợp có chênh lệch giữa số liệu thực tế kiểm kê với số liệu ghi trên sổ kế toán, đơn vị kế toán phải xác định nguyên nhân và phải phản ánh số chênh lệch và kết quả xử lý vào sổ kế toán trước khi lập báo cáo tài chính.Quản lý tài sản nhà nước Chế độ quản lý tài sản cố định:Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/5/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hànhChế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nuớc, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.Quản lý vật tư, thuốc -Văn bản nhu cầu sử dụng vật tư, thuốc - Phiếu xuất kho - Phiếu nhập kho - Sổ kho, thẻ kho - Ký nhận bao cao su, bơm kim tiêm của nhân viên tiếp cận cộng đồng- Báo cáo tình hình tiếp cận, tư vấn, phát bao cao su, bơm kim tiêm đến tay đối tượng đích, thu hồi bơm kim tiêm bẩn.- Phiếu cấp phát thuốc miễn phí có đủ 3 chữ ký (bác sỹ kê đơn, người nhận thuốc, dược sỹ cấp thuốc).-Chênh lệch giá do vay (trả) thuốc, vật tư giữa các nguồnXIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptquan_ly_tai_chinh_2_8664.ppt
Tài liệu liên quan