Lý thuyết mạng Nơ - Ron

Đối với một phần mềm, modul ch-ơng trình chính luôn thể hiện những ý đồ chủ đạo từ việc nhận các dữ liệu từ giao diện, thông qua các b-ớc tiến hành và cuối cùng là thể hiện kết quả ra màn hình. Xét riêng trong tr-ờng hợp bài toán nhận dạng nguyên âm mà chúng ta đang nghiên cứu, với mục đíchđộc lập với phần thiết kế giao diện, đồng thời traotrách nhiệm thể hiện kết quả ra màn hình cho các modul khác trong quá trình hoạt động của chúng, modul ch-ơng trình chính chỉ bao gồm các thủ tục sau: •Các thủ tục có các tham biến đ-ợc truyền trực tiếp từ giao diện thể hiện các công việc chủ đạo nh-: cấu tạo một mạng neuron chuyên biệt; thực hiện các b-ớc tiến hành cần thiết cho việc xử lý các file âm thanh, tích luỹ mạng hay đánh giá tính năng nhận dạng. •Một số phép xử lý đặc biệt có quy mô nhỏ nh-: tạo mức neuron đạo hàm bậc nhất, chuẩn hoá đầu vào .

pdf97 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 22/02/2013 | Lượt xem: 1454 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lý thuyết mạng Nơ - Ron, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLý thuyết mạng Nơ-ron.pdf
Tài liệu liên quan