• Quản lý dự án phần mềm - Chương 10: Quản lý rủi ro dự ánQuản lý dự án phần mềm - Chương 10: Quản lý rủi ro dự án

  Một số phạm trù rủi ro khác giúp nhận biết những rủi ro tiềm tàng:  Rủi ro thị trường: Sản phẩm mới sẽ hữu ích cho công ty hay có thể tiêu thụ nó ở các công ty khác? Và liệu người tiêu dùng có chấp nhận sản phẩm hay dịch vụ đó không?  Rủi ro tài chính: Đủ điều kiện để thực hiện DA? Có phải dự án này là cách tốt nhất để sử dụng nguồn tài chí...

  pdf6 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 294 | Lượt tải: 0

 • Quản lý dự án phần mềm - Chương 9: Quản lý truyền thông dự ánQuản lý dự án phần mềm - Chương 9: Quản lý truyền thông dự án

  Bảo đảm email là phương tiện truyền thông hiệu quả  Bảo đảm gởi e-mail đến đúng người  Giới hạn nội dung cho một chủ đề chính, càng rõ ràng và súc tích càng tốt  Giới hạn số lượng và kích thước các tập tin đính kèm  Xóa các email không cần thiết, và không đọc email nếu lo ngại có vấn đề  Bảo đảm luôn cập nhật phần mềm chống virút (virus...

  pdf8 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 306 | Lượt tải: 0

 • Quản lý dự án phần mềm - Chương 8: Quản lý nguồn nhân lựQuản lý dự án phần mềm - Chương 8: Quản lý nguồn nhân lự

  Kế hoạch bố trí nhân sự và các bước tuyển dụng nhân viên tốt rất quan trọng cho việc thu nhận nhân viên, như một sự khích lệ cho việc tuyển dụng và giữ chân nhân viên.  Một số công ty cho nhân viên họ 1$ cho mỗi giờ làm việc của nhân viên mới, được họ giúp đỡ để nhận vào làm việc  Một số tổ chức cho phép nhân viên của họ làm việc ở nhà như...

  pdf9 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 245 | Lượt tải: 0

 • Quản lý dự án phần mềm - Chương 7: Quản lý chất lượng dự ánQuản lý dự án phần mềm - Chương 7: Quản lý chất lượng dự án

  11. Khuyến khích các cá nhân thiết lập mục tiêu cải thiện chất lượng cho riêng họ và cho nhóm của họ.  12. Khuyến khích công nhân bàn bạc trao đổi với quản lý của họ về những khó khăn mà họ gặp phải khi muốn đạt được mục tiêu chất lượng của họ.  13. Thừa nhận và cảm kích những người tham gia chương trình này.  14. Thường xuyên thực hiện c...

  pdf9 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 282 | Lượt tải: 0

 • Quản lý dự án phần mềm - Chương 5: Quản lý thời gian dự ánQuản lý dự án phần mềm - Chương 5: Quản lý thời gian dự án

  Phần mềm chưa làm bao giờ (khác với các DA khác)  Khó dùng lại những kinh nghiệm của DA trước  Công nghệ luôn thay đổi  Khó phân ranh giới rõ ràng giữa các giai đoạn  Công sức và thời gian còn phụ thuộc vào những yếu tố khác

  pdf9 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 274 | Lượt tải: 0

 • Quản lý dự án phần mềm - Chương 4: Quản lý phạm vi dự ánQuản lý dự án phần mềm - Chương 4: Quản lý phạm vi dự án

  Mô tả theo trình tự từ trên xuống Mức độ phân cấp tuỳ theo độ phức tạp của sản phẩm. Nói chung, sản phẩm càng phức tạp thì số các mức càng lớn hơn. Sản phẩm toàn bộ và từng sản phẩm con được mô tả bằng danh từ.

  pdf11 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 436 | Lượt tải: 0

 • Quản lý dự án phần mềm - Chương 3: Quản lý tổng thể dự ánQuản lý dự án phần mềm - Chương 3: Quản lý tổng thể dự án

  Xác định mục đích và mục tiêu – Ví dụ: Dự án xây dựng cầu o Mục đich: Xây dựng một cái cầu hiện đại qua sông Trà Khúc giữa cầu Trường Xuân và cầu Trà Khúc 1 trong khoảng thời gian và trong phạm vi ngân sách. o Các mục tiêu hỗ trợ cho mục đích này:  Cầu chở được xe ô tô có tải trọng tối đa 15 tấn  Trọng lượng cầu cần nhẹ hơn 20% so với các ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 207 | Lượt tải: 0

 • Quản lý dự án phần mềm - Chương 3: Quản lý tích hợp dự ánQuản lý dự án phần mềm - Chương 3: Quản lý tích hợp dự án

  Một số CCB chỉ thỉnh thoảng mới gặp nhau, vì thế những thay đổi có thể xảy ra quá lâu  Một số công ty có chính sách cho những thay đổi nhạy cảm về thời gian – “chính sách 48-giờ” cho phép các thành viên nhóm dự án quyết định, sau đó họ có 48 giờ để chờ phê duyệt của lãnh đạo cấp cao

  pdf5 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 258 | Lượt tải: 0

 • Quản lý dự án - Chương 2: Vai trò của các nhóm quán lý dự ánQuản lý dự án - Chương 2: Vai trò của các nhóm quán lý dự án

  Chu trình sống (vòng đời) của một DA (The project life cycle) là nhóm các giai đoạn của DA. Các GĐ của DA thay đổi tùy theo DA hoặc lĩnh vực kinh doanh, nhưng các GĐ chung bao gồm:  Định nghĩa (definition)  Lập kế hoạch (planning)  Thực hiện (Execution)  Kết thúc (closeout)

  pdf3 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 588 | Lượt tải: 0

 • Quản lý dự án - Chương 1: Giới thiệu chung về quản lý dự ánQuản lý dự án - Chương 1: Giới thiệu chung về quản lý dự án

  3.1 Vai trò của người QLDA  Người chụi trách nhiệm cuối cùng về DA  Điểm tiếp xúc duy nhất với những thành phần bên ngoài DA  Giải quyết các vấn đề trong DA  Tích lũy tri thức và huấn luyện thành viên

  pdf9 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 235 | Lượt tải: 0