• Lập và phân tích dự án - Chương 4: Phân tích phương án theo suất sinh lợi nội tại (irr)Lập và phân tích dự án - Chương 4: Phân tích phương án theo suất sinh lợi nội tại (irr)

  Quy tắc chung: IRR >= MARR : PW >= 0 (chấp nhận dự án) IRR < MARR : PW < 0 (không chấp nhận dự án) Khi IRR không nhỏ hơn “suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được – MARR” thì cơ hội đầu tư đáng giá về mặt kinh tế

  pdf30 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 355 | Lượt tải: 0

 • Lập và phân tích dự án - Chương 3: Phân tích phương án đầu tư theo giá trị tương đươngLập và phân tích dự án - Chương 3: Phân tích phương án đầu tư theo giá trị tương đương

  Giá trị tѭơng đѭơng của tất cả khoản thu, chi của dự án đѭợc quy về một mốc nào đó trong tѭơng lai (thông thѭờng là cuối thời kỳ phân tích) Quy tắc chọn: tѭơng tự phѭơng pháp PW +TH chọn các PA độc lập: đáng giá nếu FW >= 0. +TH chọn các PA loại trừ: PA đáng giá nhất nếu FWmax. Nếu 2 PA có TKPT khác nhau, cần tìm BSCNN +Khi các PA có thu nhậ...

  pdf24 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 236 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Lập và phân tích dự án - Chương 2: Giá trị theo thời gian của tiền tệBài giảng môn Lập và phân tích dự án - Chương 2: Giá trị theo thời gian của tiền tệ

  Cách phân biệt lãi suất danh nghĩa và thực:  Khi thời đoạn phát biểu khác với thời đoạn ghép lãi (mà không có xác định cụ thể là lãi suất thực) => lãi suất danh nghĩa  Khi thời đoạn phát biểu bằng thời đoạn ghép lãi => lãi suất thực  Lãi suất phát biểu không nêu thời đoạn ghép lãi => lãi suất thực

  pdf27 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 227 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn lập và phân tích dự án - Chương 1: Giới thiệu: Một số khái niệm tổng quátBài giảng môn lập và phân tích dự án - Chương 1: Giới thiệu: Một số khái niệm tổng quát

  Lý do không tính chi phí chìm vào chi phí tài chính: Phân tích dự án chỉ xem xét những lợi ích và chi phí trong tương lai. Việc phân tích tài chính và kinh tế có đưa đến kết luận là đầu tư hay không đầu tư dự án thì chi phí chìm cũng vẫn là chi phí đã bỏ ra và không thu hồi lại được. Do vậy, quyết định làm hay không làm dự án không được dựa...

  pdf16 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 229 | Lượt tải: 0

 • Quản trị dự án đầu tư - Chương 1: Tổng quan về đầu tư và dự án đầu tưQuản trị dự án đầu tư - Chương 1: Tổng quan về đầu tư và dự án đầu tư

  7.1.1. Chọn loại hình đầu tư - Đầu tư mới hoàn toàn - Đầu tư chiều sâu 7.1.2. Chọn loại hình doanh nghiệp - Công ty TNHH - Công ty cổ phần - Doanh nghiệp tư nhân - Doanh nghiệp nhà nước

  pdf216 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 234 | Lượt tải: 1

 • Đề cương môn tổ chức lao động trong doanh nghiệpĐề cương môn tổ chức lao động trong doanh nghiệp

  Câu 5: Khảo sát thời gian làm việc Mục đích chung của việc khảo sát: - Nghiên cứu những hao phí thời gian làm việc thực tế của công nhân và thiết bị trên cơ sở đó phát hiện những lãng phí thời gian và đề ra biện pháp loại trừ nó. - Nghiên cứu những phương pháp làm việc và thao tác tiên tiến của những công nhân lành nghề và những người có phát mi...

  docx5 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 227 | Lượt tải: 0

 • Quản lý dự án phần mềm - Chương 3: Các thành phần của chuỗi cung ứngQuản lý dự án phần mềm - Chương 3: Các thành phần của chuỗi cung ứng

  Là việc lựa chọn ai sẽ tác nghiệp tại các bộ phận trên chuỗi như ai sản xuất, tồn kho, vận chuyển hay ai quản trị thông tin. Tại mức chiến lược, những quyết định này xác định chức năng nào của tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trên chuỗi và nhiệm vụ nào được sử dụng ngoại lực. Quyết định về cung ứng nguồn lực ảnh hưởng tới cả hiệu quả và khả năng đá...

  ppt30 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 226 | Lượt tải: 0

 • Quản lý dự án phần mềm - Chương 2: Chiến lược chuỗi cung ứngQuản lý dự án phần mềm - Chương 2: Chiến lược chuỗi cung ứng

  Chênh lệch giá vốn và giá bán cao Dự báo không chính xác Khả năng cạn dự trữ hay dự trữ quá mức tăng Khả năng giảm giá do dự trữ quá mức Ví dụ: Muối <>PDA (personal digital assistant)

  ppt33 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 250 | Lượt tải: 0

 • Quản lý dự án phần mềm - Chương 1: Tổng quan về chuỗi cung ứngQuản lý dự án phần mềm - Chương 1: Tổng quan về chuỗi cung ứng

  Chu trình đặt hàng của khách hàng Chu trình cung cấp (phân phối) Chu trình sản xuất Chu trình thu mua 4 chu trình sẽ tạo ra 5 giai đoạn: Khách hàng  Người bán lẻ  Nhà phân phối  Nhà sản xuất  Nhà cung cấp

  ppt25 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 214 | Lượt tải: 0

 • Quản lý dự án phần mềm - Chương 11: Quản lý mua sắm thiết bịQuản lý dự án phần mềm - Chương 11: Quản lý mua sắm thiết bị

  Bảng: Phác thảo về Đề xuất nhận thầu (RfP=Request for Proposal)  1. Mục đích của RfP.  2. Bối cảnh tổ chức.  3. Những yêu cầu cơ bản.  4. Môi trường Phần cứng & Phần mềm.  5. Mô tả Quá trình Mời Thầu.  6. Phát biểu về Công việc cùng Thông tin Lịch biểu.  7. Phụ lục có thể làm:  A. Tổng quan Hệ thống hiện nay.  B. Các Yêu cầu về H...

  pdf4 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 264 | Lượt tải: 0