• Tài liệu môn quản lý dự án Công nghệ thông tinTài liệu môn quản lý dự án Công nghệ thông tin

  Quản lý dự án (QLDA) là việc áp dụng các công cụ, kiến thức và kỹ thuật nhằm định nghĩa, lập kế hoạch, tiến hành triển khai, tổ chức, kiểm soát và kết thúc dự án. Môt dự án được quản lý tốt, tức là khi kết thúc phải thoả mãn được chủ đầu tư về các mặt: thời hạn, chi phí và chất lượng kết quả.

  ppt33 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 330 | Lượt tải: 0

 • Lập và phân tích dự án - Chương 5: Phân tích phương án theo tỷ số chi phí - Lợi ích & các phương pháp phân tích khácLập và phân tích dự án - Chương 5: Phân tích phương án theo tỷ số chi phí - Lợi ích & các phương pháp phân tích khác

  THỜI GIAN BÙ VỐN (Payback Period): số năm cần thiết để tổng thu nhập ròng hàng năm đủ hoàn lại vốn đầu tư ban đầu. Tp t 1 0 P CFt - P: vốn đầu tư ban đầu - CF t: dòng tiền tệ ở thời đoạn t - Tp: thời gian hoàn vốn  Do phương pháp này không phản ánh chính xác hiệu quả kinh tế của dự án nên các kết luận lựa chọn phương án thường không ph...

  pdf30 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 343 | Lượt tải: 0

 • Phân tích dự án đầu tư - Rủi ro và bất định trong phân tích dự ánPhân tích dự án đầu tư - Rủi ro và bất định trong phân tích dự án

  Các mô hình chia thành hai nhóm : ƒ Nhóm mô hình mô tả (description models). • Ví dụ :Mô hình xác định giá trị hiện tại. ƒ Nhóm mô hình có tiêu chuẩn hay có định hướng (Normative or prescriptive models) • Ví dụ : Hàm mục tiêu cực đại giá trị hiện tại

  pdf47 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 362 | Lượt tải: 0

 • Phân tích dự án đầu tư - Chương 7: Quy hoạch nguồn vốn và lựa chọn tập dự án đầu tưPhân tích dự án đầu tư - Chương 7: Quy hoạch nguồn vốn và lựa chọn tập dự án đầu tư

  Giá sử dụng tiền lãi giữ lại: z Một tỷ lệ khá lớn của nguồn vốn mới để tài trợ cho việc mở rộng kinh doanh hay xây dựng lại là phần tiền lãi giữ lại. z Về nguyên tắc, có thể xem tiền lãi giữ lại cũng giống như nguồn vốn từ các cổ phần mới n , nếu không xét ảnh hưởng của thuế, giá tối thiểu để giữ lại một phần tiền lãi cũng là giá sử dụng vốn...

  pdf33 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 315 | Lượt tải: 0

 • Phân tích dự án đầu tư - Chương 6: Tính toán khấu hao và phân tích dự án sau thuếPhân tích dự án đầu tư - Chương 6: Tính toán khấu hao và phân tích dự án sau thuế

  Ông Phương vừa mua miếng đất (giá 1 tỷ đồng) để xây một khách sạn mini (tổng chi phí xây là 3 tỷ đồng). Ông dự định cho th ê uê trong 3 năm với khoản thu ròng hàng năm là 400 triệu đồng, và sẽ bán khách sạn cùng đất vào cuối năm 3 với giá 5,5 tỷ đồng (trong đó 1 tỷ đồng là tiền bán đất). Ông dùng khấu hao đường thẳng cho khách sạn, với giá tr...

  pdf19 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 353 | Lượt tải: 0

 • Phân tích dự án đầu tư - Chương 5: Phân tích phương án theo tỷ số lợi ích/ chi phí và các phương pháp phân tích khácPhân tích dự án đầu tư - Chương 5: Phân tích phương án theo tỷ số lợi ích/ chi phí và các phương pháp phân tích khác

  Điểm hòa vốn (Break-even Point): • Tại đó, tổng tích lũy chi phí bằng tổng tích lũy thu nhập (không chiết tính theo thời gian). • Có thể là: Sản lượng cần sản xuất, Số giờ cần vận hành trong một năm của một thiết bị, Số năm làm việc của một dự án • Với r là giá bán, Q: sản lượng. FC: Chi phí cố định, v: chi phí biến đổi đơn vị ÎTổng thu nh...

  pdf22 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 376 | Lượt tải: 0

 • Phân tích dự án đầu tư - Chương 4: Phân tích phương án đầu tư theo suất thu lợiPhân tích dự án đầu tư - Chương 4: Phân tích phương án đầu tư theo suất thu lợi

  SO SÁNH CÁC PHƯƠNG ÁN THEO SUẤT THU LỢI NỘI TẠI Thủ tục so sánh( ) tt): B4: Nếu RR(PA “cố thủ”) ≥ MARR ta xác định chuỗi dòng tiền tệ gia số gữa cặp phương án “cố thủ” và “thay thế”. B5: Tính RR(∆) của chuỗi dòng tiền tệ gia số B6: Nếu RR(∆) > MARR g , gạt bỏ PA “cố thủ” và lấy PA “thay thế” làm PA “cố thủ”. Ngược lại gạt bỏ PA “thay thế” và...

  pdf20 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 326 | Lượt tải: 0

 • Phân tích dự án đầu tư - Chương 3: Phân tích phương án đầu tư theo giá trị tương đươngPhân tích dự án đầu tư - Chương 3: Phân tích phương án đầu tư theo giá trị tương đương

  Giá trị hàng năm (Annual Worth – AW) là giá trị A của một chuỗi dòng tiền tệ phân bố đều hàng năm trong suốt TKPT. z Phương án có giá trị AW lớn nhất là phương án có lợi nhất: AW Î Max z Khi giả định các PA có thu nhập như nhau thì tiêu chuẩn hiệu quả là cực tiểu AW của chi phí (AWC): AWCÎ Min

  pdf22 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 329 | Lượt tải: 0

 • Phân tích dự án đầu tư - Chương 2: Giá trị theo thời gian của tiền tệPhân tích dự án đầu tư - Chương 2: Giá trị theo thời gian của tiền tệ

  Lãi suất thực: z Lãi suất phát biểu không có xác định thời đọan ghép lãi Î Ví dụ: Lãi suất 12% năm: Lãi suất thực 12% năm. Thời đọan ghép lãi là năm z Được xác định là lãi suất thực Î Ví dụ: Lãi suất thực 12% năm g p hép lãi theo tháng: Lãi suất thực 12% năm. Thời đoạn g p g hép lãi là tháng

  pdf18 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 357 | Lượt tải: 0

 • Lập và phân tích dự án - Chương 1: Mở đầuLập và phân tích dự án - Chương 1: Mở đầu

  Tổng chi phí (Total Cost - TC): z Phụ thuộc vào sản lượng Q z TC = FC + VC z FC (Fixed Cost): Chi phí cố định, là chi phí không thay đổi theo sản lượng Q à DN h , mà DN phải hi t chi trả ch dù khô o dù không sản xuất gì cả. z VC ( ) p Variable Cost): Chi phí biến đổi, p y là chi phí thay đổi theo sản lượng Q. z Chi phí tới hạn (Marginal Cos...

  pdf13 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 344 | Lượt tải: 0