• Quản lý dự án - Chương 6: Kết thúc dự ánQuản lý dự án - Chương 6: Kết thúc dự án

  Hoạt động quản lý thông tin nhằm Hoàn thành dự án Đảm bảo khách hàng có thể quản lý một cách hiệu quả sự vận hành và bảo trì các thành quả dự án Thực hiện sự kiểm toán và thẩm định sau dự án

  ppt21 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 370 | Lượt tải: 1

 • Quản lý dự án - Chương 5: Kiểm soát dự ánQuản lý dự án - Chương 5: Kiểm soát dự án

  Quản lý phạm vi: Tài liệu hoạch định Điều khoản dự án Cấu trúc phân việc Danh sách các công việc/ bảng NVL Bản vẽ Đặc tính kỹ thuật Danh sách các bộ phận, phụ tùng Hợp đồng Tài liệu kiểm soát Những truyền đạt thông tin về dự án Những phát biểu tác động Những biến đổi và hiệu chỉnh Những yêu cầu thay đổi Những nhượng bộ Báo cáo kết th...

  ppt41 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 412 | Lượt tải: 1

 • Quản lý dự án - Chương 4: Hoạch định và lập tiến độ dự ánQuản lý dự án - Chương 4: Hoạch định và lập tiến độ dự án

  Đặc điểm của gói công việc được xác định rõ ràng: Chất lượng, mức độ hoàn thành có thể đo dễ dàng Có sự kiện bắt đầu và kết thúc Quen thuộc với nhóm dự án Bao gồm các công việc có thể quản lý, có thể đo được; độc lập với các công việc của hoạt động khác Gồm một chuỗi các công việc liên tục từ khi bắt đầu đến khi kết thúc

  ppt80 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 382 | Lượt tải: 2

 • Quản lý dự án - Chương 3: Tổ chức dự án và các vấn đề trong quản lý dự ánQuản lý dự án - Chương 3: Tổ chức dự án và các vấn đề trong quản lý dự án

  Ưu điểm: Có sự kiểm soát chặt chẽ do có quyền lực dự án Thời gian xúc tiến dự án nhanh chóng Khuyến khích sự cân đối về thành quả, thời gian biểu và chi phí Tạo sự trung thành của các thành viên trong dự án Có mối quan hệ tốt với các đơn vị khác Quan tâm đến yêu cầu của khách hàng Nhược điểm: Sử dụng nguồn lực không hiệu quả Không chuẩn...

  ppt52 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 388 | Lượt tải: 0

 • Quản lý dự án - Chương 2: Khởi đầu dự ánQuản lý dự án - Chương 2: Khởi đầu dự án

  Tổng hợp các biến tài chính và kỹ thuật từ ba phân tích đầu tiên Thiết lập biên dạng dòng tiền tệ của dự án Xác định các biến chủ yếu đối với phân tích kinh tế và phân tích xã hội Kết quả của phân tích: Độ chắc chắn tương đối của các biến tài chính Các nguồn và chi phí của việc tài trợ? Các yêu cầu về dòng tiền tệ tối thiểu đối với mỗi thành ...

  ppt34 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 351 | Lượt tải: 0

 • Quản lý dự án - Chương 1: Mở đầuQuản lý dự án - Chương 1: Mở đầu

  Dự án hợp đồng Dự án nghiên cứu và phát triển Dự án xây dựng Dự án hệ thống thông tin Dự án đào tạo và quản lý Dự án bảo dưỡng lớn Dự án viện trợ phát triển/ phúc lợi công cộng

  ppt23 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 380 | Lượt tải: 0

 • Quản lý dự án IT - Bài 6: Kết thúc dự ánQuản lý dự án IT - Bài 6: Kết thúc dự án

  l Rà xét và cập nhật kế hoạch quản lý l Xây dựng kế hoạch chi tiết hoàn tất dự án l Tiến hành rà xét các hoạt động l Kết thúc hợp đồng với các nhà thầu phụ l Chuẩn bị các báo cáo dự án cuối cùng l Lập văn bản và giữ các kết quả bàn giao l Đóng văn phòng dự án l Giải thể tổ chức dự án l Tiến hành các cuộc họp kết thúc dự án l Tiến hành rà ...

  ppt21 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 344 | Lượt tải: 0

 • Quản lý dự án IT - Bài 5: Quản lý, kiểm soát việc thực hiện dự ánQuản lý dự án IT - Bài 5: Quản lý, kiểm soát việc thực hiện dự án

  Làm rõ sự khác biệt Dự kiến và Thực tế Khác biệt có thể là xấu hoặc tốt. Khác biệt không nhất thiết là tốt hay xấu (tuỳ từng trường hợp cụ thể) Sai biệt lịch biểu = Ngày bắt đầu và kết thúc theo kế hoạch Ngày bắt đầu và kết thúc thực tại Sai biệt ngân sách Sai biệt chi phí = Chi phí ngân sách - Chi phí thực tế

  ppt92 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 380 | Lượt tải: 0

 • Quản lý dự án IT - Bài 4: Các công cụ phục vụ quản lý dự ánQuản lý dự án IT - Bài 4: Các công cụ phục vụ quản lý dự án

  Giúp học viên hiểu biết về: Nắm được các thủ tục chính Hiểu ý nghĩa của các loại tài liệu chủ yếu Các công việc thường ngày của bộ phận văn phòng quản lý dự án

  ppt32 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 339 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu môn Quản lý dự án ITTài liệu môn Quản lý dự án IT

  Mục đích (Goals) là những mô tả dự án sẽ đạt tới cái gì. Mục đích nói chung không đo được. Mục tiêu (Objectives) là các tập hợp con (có thể đo được) của mục đích. Việc đạt tới một mục tiêu sẽ nói lên rằng việc đạt tới các mục đích tổng thể của dự án đã đi đến mức nào.

  ppt45 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 363 | Lượt tải: 0