Linux - Chương 6: Các ứng dụng và tiện ích trên linux

Giới thiệu chương trình ImageMagic In ấn trong Linux Giới thiệu OpenOffice Làm việc với OpenOffice Writer Làm việc với OpenOffice Calc Làm việc với OpenOffice Impress Trình duyệt web Trò chuyện bằng Gaim Trình giải nén 7-zip Từ điển StarDict Phần mềm trình diễn Mplayer

ppt28 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 227 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Linux - Chương 6: Các ứng dụng và tiện ích trên linux, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 6CÁC ỨNG DỤNG VÀ TIỆN ÍCH TRÊN LINUXUpdated 25.08.20081Computer Sciences Div. @ 2008Nội dungGiới thiệu chương trình ImageMagicIn ấn trong LinuxGiới thiệu OpenOfficeLàm việc với OpenOffice WriterLàm việc với OpenOffice CalcLàm việc với OpenOffice ImpressTrình duyệt webTrò chuyện bằng GaimTrình giải nén 7-zipTừ điển StarDictPhần mềm trình diễn MplayerUpdated 25.08.20082Computer Sciences Div. @ 2008Giới thiệu chương trình ImageMagicImageMagick là một chương trình cho phép chuyển đổi và thao tác trên các tập tin ảnh thông qua câu lệnh, điều này rất tiện lợi khi chúng ta cần phải xử lý nhiều tập tin ảnh một lúc. Display: Là một chức năng của ImageMagick cho phép bạn kiểm tra các kết quả của một chức năng nào đó trước khi bạn thực hiện chức năng đó với hàng loạt tập tin ảnh.Import: Cho phép thu thập thông tin của một cửa sổ hoặc toàn bộ màn hình. Ví dụ nếu ta muốn ghi lại màn hình vào tập tin myscreen, ta gõ lệnh: #import -window root myscreenNếu muốn lấy một cửa sổ hoặc một phần của cửa sổ, ta dùng lệnh: #import myscreenUpdated 25.08.20083Computer Sciences Div. @ 2008Giới thiệu chương trình ImageMagicconvert: Cho phép chuyển ảnh từ khuôn dạng này sang khuôn dạng khác. Ví dụ để chuyển khuôn dạng BMP của tập tin anh2.bmp thành khuôn dạng JPG: #convert anh2.bmp anh2.jpgĐể chuyển tất cả các tập tin ảnh có khuôn dạng JPG trong thư mục hiện hành sang khuôn dạng BMP, ta thực hiện lệnh: #convert *.JPG *.BMPUpdated 25.08.20084Computer Sciences Div. @ 2008Giới thiệu chương trình ImageMagicidentify: Hiển thị các thông số của ảnh.Ví dụ: Updated 25.08.20085Computer Sciences Div. @ 2008In ấn trong LinuxIn ấn trong môi trường dòng lệnhIn ấn trong môi trường đồ họaUpdated 25.08.20086Computer Sciences Div. @ 2008In ấn trong môi trường dòng lệnhTrong môi trường dòng lệnh, ta sử dụng lệnh lpr để in một văn bản trong Linux. Ví dụ để in tập tin baitho.txt, ta gõ lệnh: #lpr baitho.txtUpdated 25.08.20087Computer Sciences Div. @ 2008In ấn trong môi trường dòng lệnhlpr bắt đầu tiến trình in bằng cách lưu trữ dữ liệu vào một thư mục được gọi là print spool. Mỗi máy in trong hệ thống thường có ít nhất một print spool. Theo mặc định, lpr sẽ tìm máy in có tên lp. Nếu ta cần chỉ rõ máy in có tên khác thì phải có thêm lựa chọn -P. Ví dụ: #lpr –P laserjet_3030 baitho.txtĐể hủy các lệnh in đã gửi đến máy in, ta sử dụng lệnh lpr với tham số -h (hold):Updated 25.08.20088Computer Sciences Div. @ 2008In ấn trong môi trường đồ họaĐối với hầu hết các chương trình ứng dụng chạy trên môi trường đồ họa đều hỗ trợ 3 cách in sau đây:Vào menu File\Print.Nhấp nút Print nằm trên thanh công cụ.Nhấn tổ hợp phím Ctrl + P.Updated 25.08.20089Computer Sciences Div. @ 2008Giới thiệu OpenOfficeOpenOffice.org (OOo) hay gọi tắt là OpenOffice là bộ trình ứng dụng văn phòng miễn phí, là mã nguồn mở của Sun Microsystems. OpenOffice có thể chạy trên các hệ điều hành Windows, Solaris và Linux. Các phiên bản mới của OpenOffice như OpenOffice 2.2, OpenOffice 2.3,... cho phép đọc và ghi các định dạng tập tin của MicroSoft Office khá hoàn hảo. OOo bao gồm các ứng dụng soạn thảo văn bản, bảng tính điện tử, trình chiếu và xử lý đồ họa véc-tơ và có thể thay thế được các ứng dụng thương mại hiện nay. Updated 25.08.200810Computer Sciences Div. @ 2008Giới thiệu OpenOfficeBộ OpenOffice bao gồm các phần mềm sau đây:OpenOffice.org Writer hay Word Proccessor: Trình soạn thảo văn bản.OpenOffice.org Calc hay SpreadSheet: Trình bảng tính điện tử.OpenOffice.org Draw: Trình đồ họa cơ bản.OpenOffice.org Presentation: Trình soạn thảo trình diễn.OpenOffice.org Math: Trình xử lý các biểu thức toán học.Updated 25.08.200811Computer Sciences Div. @ 2008Làm việc với OpenOffice WriterGiới thiệuKhởi độngThiết lập môi trường làm việcThao tác với tài liệuThao tác với các đối tượng trên tài liệuLàm việc với bảng biểuUpdated 25.08.200812Computer Sciences Div. @ 2008Giới thiệuOpenOffice.org Writer là một phần mềm soạn thảo văn bản trong bộ phần mềm OpenOffice.org (OOo). Cũng như các gói phần mềm khác trong bộ OOo, Writer được xây dựng dựa theo mã nguồn mở của phần mềm StarOffice.Updated 25.08.200813Computer Sciences Div. @ 2008Khởi độngĐể khởi động Writer ta có các cách sau:Chọn Application – Office – Word proccessor.Kích chọn mục Word Proccessor trên thanh Panel.Word ProccessorUpdated 25.08.200814Computer Sciences Div. @ 2008Thiết lập môi trường làm việcGiới thiệuKhởi độngThao tác với tài liệuThao tác với các đối tượng trên tài liệuLàm việc với bảng biểuUpdated 25.08.200815Computer Sciences Div. @ 2008Thao tác với tài liệuGiới thiệuKhởi độngThiết lập môi trường làm việcThao tác với các đối tượng trên tài liệuLàm việc với bảng biểuUpdated 25.08.200816Computer Sciences Div. @ 2008Thao tác với các đối tượng trên tài liệuGiới thiệuKhởi độngThiết lập môi trường làm việcThao tác với tài liệuLàm việc với bảng biểuUpdated 25.08.200817Computer Sciences Div. @ 2008Làm việc với bảng biểuGiới thiệuKhởi độngThiết lập môi trường làm việcThao tác với tài liệuThao tác với các đối tượng trên tài liệuUpdated 25.08.200818Computer Sciences Div. @ 2008Làm việc với OpenOffice CalcLàm việc với OpenOffice ImpressTrình duyệt webTrò chuyện bằng GaimTrình giải nén 7-zipTừ điển StarDictPhần mềm trình diễn Mplayer.Updated 25.08.200819Computer Sciences Div. @ 2008Làm việc với OpenOffice ImpressTrình duyệt webTrò chuyện bằng GaimTrình giải nén 7-zipTừ điển StarDictPhần mềm trình diễn Mplayer.Updated 25.08.200820Computer Sciences Div. @ 2008Trình duyệt webTrò chuyện bằng GaimTrình giải nén 7-zipTừ điển StarDictPhần mềm trình diễn Mplayer.Updated 25.08.200821Computer Sciences Div. @ 2008Trò chuyện bằng GaimTrình giải nén 7-zipTừ điển StarDictPhần mềm trình diễn Mplayer.Updated 25.08.200822Computer Sciences Div. @ 2008Trình giải nén 7-zipTừ điển StarDictPhần mềm trình diễn Mplayer.Updated 25.08.200823Computer Sciences Div. @ 2008Từ điển StarDictPhần mềm trình diễn Mplayer.Updated 25.08.200824Computer Sciences Div. @ 2008Phần mềm trình diễn MplayerUpdated 25.08.200825Computer Sciences Div. @ 2008Tổng quan về mạngLinux cho phép các máy tính được nối với nhau thành một mạng để trao đổi thông tin và chia sẻ tài nguyên giữa các máy với nhau. Người sử dụng có thể đăng nhập vào hệ thống tại bất kỳ máy nào trong mạng giống như khi làm việc trên một máy duy nhất. Linux cũng hỗ trợ các giao thức cần thiết để bạn có thể kết nối với mạng Internet.Updated 25.08.200826Computer Sciences Div. @ 2008TỔNG KẾTGiới thiệu chương trình ImageMagicIn ấn trong LinuxGiới thiệu OpenOfficeLàm việc với OpenOffice WriterLàm việc với OpenOffice CalcLàm việc với OpenOffice ImpressTrình duyệt webTrò chuyện bằng GaimTrình giải nén 7-zipTừ điển StarDictPhần mềm trình diễn MplayerUpdated 25.08.200827Computer Sciences Div. @ 2008CÂU HỎI LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬPSGKUpdated 25.08.200828Computer Sciences Div. @ 2008

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptslide_chapter06_9102.ppt
Tài liệu liên quan