Linux - Chương 5: Mạng và linux

Tổng quan về mạng Thiết lập cấu hình mạng trong Linux Chia sẻ dữ liệu trong môi trường Linux Chia sẻ dữ liệu giữa máy trạm Linux - Windows

ppt14 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 182 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Linux - Chương 5: Mạng và linux, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 5MẠNG VÀ LINUXUpdated 25.08.20081Computer Sciences Div. @ 2008Nội dungTổng quan về mạngThiết lập cấu hình mạng trong LinuxChia sẻ dữ liệu trong môi trường LinuxChia sẻ dữ liệu giữa máy trạm Linux - WindowsUpdated 25.08.20082Computer Sciences Div. @ 2008Tổng quan về mạngLinux cho phép các máy tính được nối với nhau thành một mạng để trao đổi thông tin và chia sẻ tài nguyên giữa các máy với nhau. Người sử dụng có thể đăng nhập vào hệ thống tại bất kỳ máy nào trong mạng giống như khi làm việc trên một máy duy nhất. Linux cũng hỗ trợ các giao thức cần thiết để bạn có thể kết nối với mạng Internet.Updated 25.08.20083Computer Sciences Div. @ 2008Thiết lập cấu hình mạng trong LinuxXem một số thông tin mạng bằng lệnh:Xem tên máy: hostnameXem địa chỉ IP: ifconfigGiao diện mạng eth0Giao diện mạng cục bộUpdated 25.08.20084Computer Sciences Div. @ 2008Thiết lập cấu hình mạng trong LinuxThiết đặt IP tạm thời trong một phiên làm việc:Ifconfig netmask upVí dụ:Ifconfig eth0 10.10.20.144 netmask 255.255.255.0 upHoặc: ifconfig eth0 10.10.20.144 24 upĐịa chỉ IP cho eth0 chỉ có tác dụng trong một phiên làm việc. Khi khởi động lại máy tính, các thông số trên sẽ bị mất.Updated 25.08.20085Computer Sciences Div. @ 2008Thiết lập cấu hình mạng trong LinuxThiết đặt IP cố định:Cách 1: Cấu hình bằng dòng lệnh, vào đường dẫn /etc/sysconfig/network-scripts, mở file ifcfg-eth0 để khai báo các thông số địa chỉ IPĐể kích hoạt địa chỉ IP vừa khai báo, ta dùng lệnh /etc/rc.d/init.d/network start|stop|restartUpdated 25.08.20086Computer Sciences Div. @ 2008Thiết lập cấu hình mạng trong LinuxThiết đặt IP cố định:Cách 2: Cấu hình trong môi trường đồ họa. Vào menu System\Administration\Network.Updated 25.08.20087Computer Sciences Div. @ 2008Chia sẻ dữ liệuNFS (Network File System)Updated 25.08.20088Computer Sciences Div. @ 2008Chia sẻ dữ liệu trong môi trường LinuxSử dụng dịch vụ NFS (Network File System)Exporting một ổ đĩa NFSImporting một ổ đĩa NFSUpdated 25.08.20089Computer Sciences Div. @ 2008Exporting một ổ đĩa NFSB1. Enable the NFS Server services in your computer.B2. Then you’ll need to reboot your computer.B3. Configs file /etc/exports:/share (ro,insecure,all_squash) B4. Make directory /shareB5. Mount NFS volumn.mount host:/path dirmount –ro digital:/share /net/digitalUpdated 25.08.200810Computer Sciences Div. @ 2008Importing một ổ đĩa NFSSử dụng dịch vụ NFS (Network File System)Updated 25.08.200811Computer Sciences Div. @ 2008Chia sẻ dữ liệu giữa máy trạm Linux - WindowsSử dụng dịch vụ SambaUpdated 25.08.200812Computer Sciences Div. @ 2008TỔNG KẾTTổng quan về mạngThiết lập cấu hình mạng trong LinuxChia sẻ dữ liệu trong môi trường LinuxChia sẻ dữ liệu giữa máy trạm Linux - WindowsUpdated 25.08.200813Computer Sciences Div. @ 2008CÂU HỎI LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬPSGKUpdated 25.08.200814Computer Sciences Div. @ 2008

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptslide_chapter05_361.ppt
Tài liệu liên quan