Lịch sử thế giới - Chế độ phát xít

Phần I Cấu trúc của một nhà nước phát xít Đáng lẻ, do khoảng thời gian rất dài cuối chiến tranh thế giới thứ hai và những thế hệ mới ở cuối thế kỷ này, chủ đề phát xít sẽ ít được chú ý, nhưng chúng ta quan sát thấy một xu thế hoàn toàn ngược lại. Chủ nghĩa phát xít như hệ tư tưởng, như chế độ chính trị và hiện thực xã hội, ngày càng được các nhà nghiên cứu quan tâm. Tài liệu về chủ đề này có thể chất cao như núi. Rõ ràng, nguyên nhân của hiện tượng đặc biệt này không thể giải thích bằng mối quan tâm đến lịch sử quá khứ. Tông tại nhiều nguyên nhân chính trị và xã hội, bắt rễ trong những điều kiện phức tap

pdf110 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 04/09/2013 | Lượt xem: 1305 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lịch sử thế giới - Chế độ phát xít, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLstg-chế độ phát xít.pdf
Tài liệu liên quan