• Đặc điểm của hình phạt trong hệ thống pháp luật phong kiến Việt NamĐặc điểm của hình phạt trong hệ thống pháp luật phong kiến Việt Nam

    Sau khi đã nhìn lại những đặc điểm của hệ thống hình phạt trong pháp luật phong kiến Việt Nam, chúng ta có thể thấy rằng tuy vẫn còn chịu nhiều ảnh hưởng bởi tư tưởng Nho giáo cũng như những tư tưởng của pháp luật phong kiến Trung Quốc song hình phạt trong pháp luật phong kiến Việt Nam vẫn có những sự sáng tạo riêng và đậm chất nhân văn. Những đặc ...

    doc7 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 03/09/2013 | Lượt xem: 3442 | Lượt tải: 3

  • Slides các cuộc cải cách của Nhà HồSlides các cuộc cải cách của Nhà Hồ

    Nhà Minh sau khi thống nhất Trung Quốc 1368 bắt đầu có ý định nhòm ngó xuống phương Nam. Trên mặt trận này nhà Hồ đã kiên trì sử dụng chính sách ngoại giao mềm dẻo để tránh một cuộc chiến tranh cho nhân dân (thậm chí 1405 nhà Hồ còn cắt 59 thôn ở Lộc Châu –Lạng Sơn ngày nay) cùng với đó là ông ra sức củng cố các hoạt động để chuẩn bị cho cuộc chiến...

    ppt33 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 03/09/2013 | Lượt xem: 1330 | Lượt tải: 0