• Tổ chức và quản lý sản xuấtTổ chức và quản lý sản xuất

  Trong tác phẩm “Đường Kách mệnh”, Hồ Chí Minh bàn nhiều về lý luận tổ chức cách mạng. Bên cạnh các tổ chức chính trị, đoàn thể và xã hội, Người quan tâm đến “cách tổ chức công hội”, dành cho công nhân và “tổ chức dân cày” dành cho nông dân. Qua nội dung và cách trình bày của Hồ Chí Minh, chúng ta thấy nổi bật vấn đề: muốn làm cách mạng thành công,...

  docx9 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 03/09/2013 | Lượt xem: 1479 | Lượt tải: 1

 • Quá trình hình thành và phát triển đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XNCH ở Việt Nam của ĐSCVNQuá trình hình thành và phát triển đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XNCH ở Việt Nam của ĐSCVN

  1. Cơ sở lý luận 1.1. Khái niệm chung 1.1.1. Thế nào là nền kinh tế thị trường? * Kinh tế thị trường là nền kinh tế mà các nguồn lực kinh tế được phân bổ bằng nguyên tắc thị trường, là trình độ phát triển cao của nền kinh tế hàng hóa, trong đó toàn bộ các yếu tố đầu vào và đầu ra của sản xuất kinh doanh đều được mua bán thông qua thị trường. *...

  doc18 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 03/09/2013 | Lượt xem: 5019 | Lượt tải: 12

 • Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (30/4/1975)Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (30/4/1975)

  Ta bước vào chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, với tư tưởng "thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng". Ta huy động vào chiến dịch này một lực lượng lớn hơn bất cứ chiến dịch nào trước đây, bao gồm cả lực lượng vũ trang và chính trị. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ( 30/4/1975 ) Những ngày đầu chiến dịch Th...

  doc11 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 03/09/2013 | Lượt xem: 1525 | Lượt tải: 1

 • Bộ 12 câu hỏi Đường lối CM của ĐCS Việt NamBộ 12 câu hỏi Đường lối CM của ĐCS Việt Nam

  Vận dụng linh hoạt và sáng tạo sách lược theo phương châm "dĩ bất biến, ứng vạn biến" mà Bác Hồ đã dạy, từ khi nước ta giành được độc lập đến nay chủ trương HNKTQT đã phản ánh nhất quán đường lối của Đảng ta là kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ đi đôi với mở rộng hợp tác quốc tế song phương cũn...

  doc17 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 03/09/2013 | Lượt xem: 1544 | Lượt tải: 15

 • Bài giảng Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)Bài giảng Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)

  - Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân của Pháp trong gần một thế kỷ trên đất nước ta; miền Bắc nước ta được giải phóng, chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa. - Giáng đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược, âm mưu nô dịch của chủ nghĩa đế quốc, góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa, cổ vũ phong trào giải phóng dân...

  ppt37 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 03/09/2013 | Lượt xem: 3364 | Lượt tải: 4

 • Giải quyết các vấn đề xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa - Một số quan điểm và giải phápGiải quyết các vấn đề xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa - Một số quan điểm và giải pháp

  Giải quyết tốt các vấn đề xã hội là một trong những chủ trương, giải pháp lớn nhằm phát triển kinh tế - xã hội của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới. Những vấn đề xã hội Đảng ta quan tâm bao gồm các lĩnh vực liên quan đến sự phát triển của con người và xã hội như: dân số và nguồn nhân lực, lao động và việc làm, giáo dục và y tế, đạo đức và văn hoá, nhữ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 03/09/2013 | Lượt xem: 5776 | Lượt tải: 5

 • Bài dự thi tìm hiểu tám mươi năm đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí MinhBài dự thi tìm hiểu tám mươi năm đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

  Làm bài trả lwoif cuộc thi tám mươi năm là vấn đề có tầm giáo dục sinh viên sâu săc, là tiêu chí quan trọng để đánh giá cho quá trình phấn đấu của Sinh viên trong các trừong đại học. Bài viết tổng hợp các tài liệu hoàn chỉnh trả lời 5 câu hỏi của cuộc thi 80 năm. CÂU 1: Bạn hãy cho biết Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành lập ngày, tháng, năm nào? Do ai ...

  doc43 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 03/09/2013 | Lượt xem: 24016 | Lượt tải: 41

 • 39 câu hỏi và đáp án thi môn đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam39 câu hỏi và đáp án thi môn đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam

  "1. Vì sao lãnh tụ Nguyễn Ái quốc lựa chọn nước pháp để tìm đường cách mạng giải phóng dân tộc?. 3 2. Tác dụng của lao động sản xuất đối với lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong quá trình Người đi tìm đường cách mạng giải phóng dân tộc?. 3 3. Điều kiện khách quan góp phần để lãnh tụ NAQ tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lênin. 4 4. Nhân tố giữ vai trò quyết đị...

  doc45 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 03/09/2013 | Lượt xem: 11111 | Lượt tải: 50

 • Bài thu hoạch sau khi đi bảo tàng chiến tích chiến tranhBài thu hoạch sau khi đi bảo tàng chiến tích chiến tranh

  Có những nỗi đau tức thời, có những nỗi đau thoáng qua nhưng cũng có những nỗi đau sẽ hằng sâu mãi trong tâm trí, trái tim của các thế hệ đã qua hôm nay và mai sau. Đó chính là nỗi đau khốc liệt của chiến tranh.Ai có thể biết được cuộc sống hôm nay như vầy nhưng rồi ngày mai sẽ ra sau. Liệu ta có còn tiếp tục bước trên con đường này hay ta sẽ phải ...

  pptx20 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 03/09/2013 | Lượt xem: 2544 | Lượt tải: 2

 • Đại cương Mỹ học Mác_LêninĐại cương Mỹ học Mác_Lênin

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NỘI DUNG . PHẦN I - MỘT SỐ TƯ TƯỞNG MỸ HỌC TRƯỚC MÁC PHẦN II - MỸ HỌC MÁC - LÊNIN. I. Đối tượng nghiên cứu của mỹ học Mác - Lênin II. Quan hệ thẩm mỹ III. Khách thể thẩm mỹ IV. Chủ thể thẩm mỹ V. Nghệ thuật VI. Giáo dục thẩm mỹ TÀI LIỆU THAM KHẢO I. TƯ TƯỞNG MỸ HỌC THỜI KỲ HY LẠP – LA MÃ CỔ ĐẠI Tư...

  pdf43 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 03/09/2013 | Lượt xem: 1613 | Lượt tải: 3