Lệnh tắt Autocad cơ bản

4.3. Lệnh FILL bật tắt chế độ điền đầy đối tượng 80 4.4. Lệnh BHATCH vẽ ký hiệu vật liệu trong mặt cắt 80 4.5. Lệnh HATCH vẽ ký hiệu vật liệu trong mặt cắt thông qua cửa sổ lệnh 85 4.6. Lệnh HATCHEDIT hiệu chỉnh mặt cắt 86 Các lệnh ghi và hiệu chỉnh văn bản trong AutoCAD 2002 4.7. trình tự nhập văn bản vào trong bản vẽ 88 4.8. Lệnh STYLE đặt kiểu cho ký tự 88 4.9. Lệnh TEXT, DTEXT viết chữ lên bản vẽ 89 4.10. Lệnh MTEXT viết chữ lên bản vẽ thông qua hộp thoại 95 4.11. Lệnh QTEXT hiển thị dòng ký tự theo dạng rút gọn 95 4.12. Nhập tiếng Việt trong AutoCAD 97 Các lệnh vẽ và tạo hình 4.13. Lệnh XLINE (Construction Line) vẽ đường thẳng 98 4.14. Lệnh RAY vẽ nửa đường thẳng 99 4.15. Lênh DONUT vẽ hình vành khăn 99 4.16. Lệnh TRACE vẽ đoạn thẳng có độ dày 100 4.17. Lệnh SOLID vẽ một miền được tô đặc 100 4.18. Lệnh MLINE vẽ đoạn thẳng song song 101 4.19. Lệnh MLSTYLE tạo kiểu cho lệnh vẽ MLINE 102 4.20. Lệnh MLEDIT hiệu chỉnh đối tượng vẽ MLINE 104 4.21. Lệnh REGION tạo miền từ các hình ghép 105 4.22. Lệnh UNION cộng các vùng REGION 105 4.23. Lệnh SUBTRACT trừ các vùng REGION 106 4.24. Lệnh INTERSEC lấy giao của các vùng REGION 106 4.25. Lệnh BOUNDARY tạo đường bao của nhiều đối tượng 107 5. các lệnh ghi và hiệu chỉnh kích thước 109 5.1. Khái niệm 109 5.2. Lệnh DIMLINEAR ghi kích thước theo đoạn thẳng 110 5.3. Lệnh DIMRADIUS vẽ kích thước cho bán kính vòng tròn, cung tròn 113 5.4. Lệnh DIMCENTER tạo dấu tâm cho vòng tròn, cung tròn 113 5.5. Lệnh DIMDIAMETER ghi kích thước theo đường kính 113 5.6. Lệnh DIMANGULAR ghi kích thước theo góc 113 5.7. Lệnh DIMORDINATE ghi kích thước theo toạ độ điểm 114 5.8. Lệnh DIMBASELINE ghi kích thước thông qua đường gióng 114 5.9. Lệnh DIMCONTINUE ghi kích thước theo đoạn kế tiếp nhau 115 5.10. Lệnh LEADER ghi kích thước theo đường dẫn 116 5.11. Lệnh TOLERANCE ghi dung sai 119 5.12. Lệnh DIMTEDT sửa vị trí và góc của đường ghi kích thước 120 5.13. Lệnh DIMSTYLE hiệu chỉnh kiểu đường ghi kích thước 120 5.14. Lệnh DIMEDIT sửa thuộc tính đường kích thước 130

rtfChia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 14/01/2013 | Lượt xem: 2361 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lệnh tắt Autocad cơ bản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • rtflenh autocad.rtf
Tài liệu liên quan