Lệnh levels

Phạm vi tông màu của ảnh mô tả sự tương phản và độ chi tiết của ảnh, nó được xác định bởi sự phân bổ các pixel, từ các pixel tối nhất (màu đen) tới các pixel sáng nhất (màu trắng). Bạn sẽ chỉnh sửa độ tương phản của ảnh bằng lệnh Levels. 1. Chỉnh ảnh thẳng hàng: Mở file ảnh 03Start.psd (Lessons03) > Bạn thấy ảnh bị nghiêng, nhấp Phím F7 để mở Tab Layers > Nhấp Phím Ctrl+J để mở Layer 1 > Nhấp Ctl+T để mở Khung có Handle, mở lưới: View > Show > Grid rê xoay di chuyển chỉnh ảnh cho thẳng hàng > Nhấp Phím Enter.

pdf5 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 18/01/2013 | Lượt xem: 1414 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lệnh levels, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 23. LỆNH LEVELS Phạm vi tông màu của ảnh mô tả sự tương phản và độ chi tiết của ảnh, nó được xác định bởi sự phân bổ các pixel, từ các pixel tối nhất (màu đen) tới các pixel sáng nhất (màu trắng). Bạn sẽ chỉnh sửa độ tương phản của ảnh bằng lệnh Levels. 1. Chỉnh ảnh thẳng hàng: Mở file ảnh 03Start.psd (Lessons03) > Bạn thấy ảnh bị nghiêng, nhấp Phím F7 để mở Tab Layers > Nhấp Phím Ctrl+J để mở Layer 1 > Nhấp Ctl+T để mở Khung có Handle, mở lưới: View > Show > Grid rê xoay di chuyển chỉnh ảnh cho thẳng hàng > Nhấp Phím Enter. 2. Mở HT Levels: Chọn Menu Image | Adjustment | Levels hoặc Ctrl+L để mở hộp thoại Levels. Trong hộp thoại tùy chọn Preview phải được chọn để có thể thấy được các biến đổi trong của sổ ảnh, trong khi thay đổi các tùy chọn. Nếu cần bạn di chuyển HT Levels sang bên cạnh để thấy cửa sổ ảnh và hộp thoại cùng lúc. GIẢI THÍCH:  Tam giác màu đen bên Trái: Đại diện cho màu tối (Shadow).  Tam giác màu trắng bên Phải: Đại diện cho màu sáng (Highlight).  Tam giác màu xám ở giữa: Đại diện cho màu trung tính (Midtone hoặc gamma). Tiêu chuẩn một ảnh đẹp:  Ảnh đẹp: Có độ tương phản tốt thì các cột của biểu đồ sẽ trải suốt theo tông màu, từ tam giác màu đen tới tam giác màu trắng. 2  Ảnh xấu: Ngược lại các cột của biểu đồ chỉ tập trung ở giữa biểu đồ , ảnh sẽ không có màu thật sự tối và thật sự sáng, ảnh sẽ có độ tương phản kém. 3. Tam giác màu đen: Bạn có thể điều chỉnh các tam giác đen và tam giác trắng để mở rộng phạm vi tông màu cho ảnh. Rê tam giác đen bên trái về bên phải đến vị trí bắt đầu có các màu tối nhất trên biểu đồ. Trong khi rê nhớ quan sát sự biến đổi của ảnh. Giá trị trong ô nhập đầu tiên sẽ thay đổi theo và phần màu tối trên cửa sổ file ảnh sẽ trở nên tối hơn. 3 4. Tam giác màu trắng: Rê qua trái đến vị trí bắt đầu có các màu nhất nhất. Giá trị trong ô nhập cuối sẽ thay đổi và ảnh trở nên sáng hơn. 5. Tam giác màu xám: Rê qua trái một chút . Giá trị trong ô nhập ở giữa sẽ thay đồi và các giá trị có độ sáng trung bình trong ảnh sẽ sáng hơn một chút. Bây giờ trông ảnh đã sáng sủa hơn, ảnh đã có các giá trị Levels là: 18 - 1.30 – 232 > Nhấp Ok. 6. Histogram: Vào Menu Window | Histogram hiện ra HT Histogram để bạn xem lại biểu đồ tông màu đã được trải rộng từ đầu tới cuối thang cấp độ sáng (levels) không còn co cụm như ban đầu. Nhấp nút Close. 4  TÔNG MÀU, PHẠM VI TÔNG MÀU VÀ BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN. 5

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf23_lenh_levels_8722.pdf
Tài liệu liên quan