Lệnh free transform

Trong Transform (Menu Edit | Transform) có các lệnh đơn làm biến đổi đối tượng được chọn như Scan (thay đổi kích thước, tỉ lệ) Rotate (quay), Skew (xô nghiêng), Distort (làm méo), Perspective (biến dạng theo phối cảnh), Rotate 180 (quay 180 độ), Rotate 90 CW (quay 90 độ theo chiều kim đồng hồ), Rotate 90 CCW (quay 90 độ ngược chiều kim đồng hồ), Flip Horizontal (lật theo hướng ngang), Flip Vertical (Lật theo hướng đứng), và Again (lập lại biến đồi vừa làm). Bạn có thể thực hiện các phép biến đổi trên chỉ bằng một lệnh Edit | Free Transform. Lệnh Free Transform dùng để biến đổi vùng chọn, biên chọn, layer, kênh alpha (alpha channel), mặt nạ layer (layer mask), đường path. Để biến đổi riêng biên chọn (không làm ảnh hưởng tới các pixel ảnh) bạn chọn lệnh Menu Select | Transform Selection. Sau khi chọn lệnh này, các thao tác lệnh cũng tương tự như lệnh Free Transform. 1. Mở một file ảnh > Dùng công cụ Magic Wand để tạo vùng chọn để giới hạn các pixel ảnh muốn biến đổi > Chọn menu Edit | Free Transform (Ctrl+T). Một hôp bao xuất hiện xung quanh vùng chọn. Hộp bao có 4 Handle ở 4 góc và 4 Handle ở giữa các cạnh và một điểm ở tâm còn gọi là điểm tham chiếu.

pdf8 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 18/01/2013 | Lượt xem: 4017 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lệnh free transform, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 43.LỆNH FREE TRANSFORM BÀI VIẾT NÀY SOẠN TỪ SÁCH ADOBE PHOTOSHOP 7.0 CỦA KS NGUYỄN VIỆT DŨNG TRÊN NỀN WIN 7 VÀ WORD 2010 NẰM TRONG LOẠT BÀI PHOTOSHOP CĂN BẢN CỦA ÚT BỈNH BIÊN SOẠN. Link doanload bài này tại: htpp;//tinyurl.com/utbinh502 Link download ảnh thực tập tại: Link download bài viết từ 41 đến 45 tại: PHOTOSHOP CS5 CĂN BẢN TỪ 1 ĐẾN 30 (30,85MB): hoặc PHOTOSHOP CĂN BẢN TỪ 31 ĐẾN 40 (13,32 MB): hoặc Trong Transform (Menu Edit | Transform) có các lệnh đơn làm biến đổi đối tượng được chọn như Scan (thay đổi kích thước, tỉ lệ) Rotate (quay), Skew (xô nghiêng), Distort (làm méo), Perspective (biến dạng theo phối cảnh), Rotate 180 (quay 180 độ), Rotate 90 CW (quay 90 độ theo chiều kim đồng hồ), Rotate 90 CCW (quay 90 độ ngược chiều kim đồng hồ), Flip Horizontal (lật theo hướng ngang), Flip Vertical (Lật theo hướng đứng), và Again (lập lại biến đồi vừa làm). Bạn có thể thực hiện các phép biến đổi trên chỉ bằng một lệnh Edit | Free Transform. Lệnh Free Transform dùng để biến đổi vùng chọn, biên chọn, layer, kênh alpha (alpha channel), mặt nạ layer (layer mask), đường path. Để biến đổi riêng biên chọn (không làm ảnh hưởng tới các pixel ảnh) bạn chọn lệnh Menu Select | Transform Selection. Sau khi chọn lệnh này, các thao tác lệnh cũng tương tự như lệnh Free Transform. 1. Mở một file ảnh > Dùng công cụ Magic Wand để tạo vùng chọn để giới hạn các pixel ảnh muốn biến đổi > Chọn menu Edit | Free Transform (Ctrl+T). Một hôp bao xuất hiện xung quanh vùng chọn. Hộp bao có 4 Handle ở 4 góc và 4 Handle ở giữa các cạnh và một điểm ở tâm còn gọi là điểm tham chiếu. 2 Để tạo các biến đổi bằng lệnh Free Transform, bạn có thể dùng 2 phương pháp: Tương tác trực quan và sử dụng các giá trị số. 2. PHƯƠNG PHÁP TƯƠNG TÁC TRỰC QUAN:  Di chuyển (Move): Đặt con trỏ vào bên trong hộp bao, con trỏ biến thành biểu tượng Move, rê di chuyển cả hộp bao và đối tượng chọn. Giữ phím Shift và rê để bắt buộc di chuyển theo phương đứng, ngang hoặc 45 độ.  Quay (Rotate): Đưa con trỏ ra phía ngoài hộp bao, con trỏ sẽ biến thành mủi tên cong 2 đầu, rê để quay cà hộp bao và đối tượng chọn. Giữ phím Shift và rê sẽ ép buộc quay theo từng góc 15 độ . Đối tượng sẽ quay theo tâm quay (điểm tham chiếu).  Thay đổi kích thước và tỉ lệ (Scale): Rê các cạnh hoặc các handle ở cạnh để làm biến dạng đối tượng theo chiều ngang hoặc dọc. Rê các handle ở góc làm biến dạng đồng thời cà 2 chiều. Giữ phím Shift và rê handle ở góc sẽ giữ nguyên tỉ lệ của đối tượng khi biến dạng. 3  Xô nghiêng (Skew): Ctrl+Shift và rê các cạnh để xô nghiêng đối tượng theo chiều ngang hoặc đứng.  Ctrl+Shift+Alt và rê để tạo biến dạng từ tâm ra. BIẾN DẠNG THEO PHỐI CẢNH:  Di chuyển (Move): Đặt con trỏ vào bên trong hộp bao, con trỏ biến thành biểu tượng Move, rê di chuyển cả hộp bao và đối tượng chọn. Giữ phím Shift và rê để bắt buộc di chuyển theo phương đứng, ngang hoặc 45 độ. 4 5 1.Vị trí điểm tham chiếu: Bạn vaò Menu | Free Transform, trên thanh tùy chọn hiện ra các tùy chọn trong đó có Biểu tượng điểm tham chiếu (còn gọi là Tâm Biến Dạng), bạn thấy mặc định tâm chấm đen tương ứng với tâm trong đối tượng.  Bạn chấm một điểm khác: Tâm đã di chuyển đến dúng vị trí bạn đã chọn. Bạn có thể chọn trên bất cứ điểm trắng nào của Vị trí điểm tham chiếu trên thanh tùy chọn và khi quay ảnh nó sẽ xoay theo tâm mà bạn đã chọn. 6  Giá trị hộp nhập x và y: là tọa độ của điểm tham chiếu so với gốc tọa độ ảnh (theo mặc đinh, góc tọa độ tuyệt đồi (0,0) đật tại góc trên bên trái ảnh. Bạn có thể nhập vào một tọa độ mới ở 2 hộp nhập X và Y để thay đổi điểm tham chiếu. Để thay đổi đơn vị đo bạn có thể nhập đơn vị đo như cm, in, px sau con số đã nhập hoặc nhấp phải vào ô nhập chọn một đơn vị đo. 3. Thước đo (Ruler): Bạn có thể mở thước đo bằng cáchvào Menu View | Ruler (Ctrl+R). Thước đo và các vạch chia trên thước sẽ giúp bạn ước lượng tạo độ được dễ dàng. Khi lệnh Free Transform chưa khởi động, bạn có thể đổi đơn vị đo cho thước bằng cách nhấp phải vào thước và chọn một đơn vị đo từ contest menu.  Để thay đổi vị trí góc tạo độ ảnh, bạn rê con trỏ từ phần giao của thước ngang và thước dọc (ô góc trái trên) tới vị trí mới trên ảnh, góc tọa độ tuyệt đối của ảnh sẽ được đặt ở vị trí này.  Để đưa góc tuyệt đối về lại vị trí gốc trên, bên trái ảnh, bạn nhấp đúp vào phần giao của thước.  Để có thêm các tùy chọn xác lập cho thước, bạn vào menu Edit | Preferences | Units & Rulers. 7 2. Nhóm Tùy chọn kích thước và tỉ lệ hộp bao:  Trong nhóm tùy chọn kích thước và tỉ lệ (Scale) bạn có thể nhập giá trị thay đổi tỉ lệ (mặc định là tỉ lệ %) cho kích thước chiều ngang (hộp nhập W) và chiều cao (hộp nhập H). Thay vì thay đổi tỉ lệ %, bạn có thể nhập kích thước cụ thể kèm theo đơn vị đo hoặc nhấp phải chuột vào ô nhập và chọn đơn vị đo từ contest menu.  Để giữ nguyên tỉ lệ giữa kích thước chiều ngang và chiều cao trong khi thay đổi chúng, bạn nhấp chọn nút ép buộc tỉ lệ ở giữa 2 hộp nhập W và H.  Tùy chọn quy hộp bao: Trong phần tùy chọn Quay (Rotate) bạn có thể nhập góc quay cho hộp bao, giá trị dương sẽ quay theo chiều kim đồng hồ và gái trị âm thì ngược lại, 8  Tùy chọn xô nghgiêng hộp bao: Trong phần tùy chọn xô nghiêng (Skew) bạn có thể nhập góc xô nhgiêng theo chiều ngang (ở hộp nhập H) và góc xô nghiêng theo chiều đứng (ở hộp nhập V) cho hộp bao. Trong khi thực hiện các phép biến đổi, bạn có thể dùng xen kẻ phương pháp tươngtác trực quan và phương pháp sử dụng các giá trị dố, tùy theo tính chất của công việc. Để áp dụng các phép biến đổi vừa làm, bạn nhấp nút Commit trên thanh thuộc tính (góc phải trên)hoặc nhấp nút Cancel nếu không muốn áp dụng chúng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf43_free_transform_023.pdf
Tài liệu liên quan