Lệnh color cast

1. Mở Lệnh Auto Color: Đôi khi ảnh bị Color Cast (Mất cân bằng màu), tình trạng này xảy ra do quét ảnh hoặc do ảnh gốc. Ảnh tromg file 03Start.psd bị dư màu xanh (Color Cast). Bạn dùng tính năng Auto Color để chỉnh sửa. Bạn vào: Menu Image | Auto Color (Ctrl+Shift+B), hiện tượng dư màu xanh dương đã được loại bỏ > Chọn Menu File | Save để lưu thay đổi vừa làm. Ảnh Begin Ảnh After 2. Giải thích: Lệnh Auto Color điều chỉnh độ tương phản và màu của ảnh dựa trên các giá trị tối (Shadow), trung tính (Midtone) và sáng (Highlight) của biểu đồ phạm vi tông màu (Color Channel) của file ảnh. Lệnh này sẽ điều chỉnh các giá trị trung tính và ánh xạ các pixel tối và sáng nhất trong ảnh thành màu đen và màu trắng , dựa trên các giá trị xác lập trong hộp thoại Color Correction Options. 3. Color Channels (Kênh Màu):  Chế độ màu RGB: Một ảnh có chế độ màu RGB sẽ có 3 Kênh màu lưu trữ thông tin về 3 màu thành phần là RED (Đỏ) – GREEN (Xanh lá) và BLUE (Xanh dương).  Chế độ màu CMYK: Một ảnh có chế độ màu CMYK sẽ có 4 Kênh màu lưu trữ thông tin về 3 màu thành phần là CYAN (Xanh da trời), Magenta (Đỏ cánh sen), YELLOW (Màu vàng) và BLACK (Màu đen).  Còn có thêm các kênh màu khác gọi là Kênh ALPHA (Alpha Channnel)

pdf3 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 18/01/2013 | Lượt xem: 1339 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lệnh color cast, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
25. LỆNH COLOR CAST 1. Mở Lệnh Auto Color: Đôi khi ảnh bị Color Cast (Mất cân bằng màu), tình trạng này xảy ra do quét ảnh hoặc do ảnh gốc. Ảnh tromg file 03Start.psd bị dư màu xanh (Color Cast). Bạn dùng tính năng Auto Color để chỉnh sửa. Bạn vào: Menu Image | Auto Color (Ctrl+Shift+B), hiện tượng dư màu xanh dương đã được loại bỏ > Chọn Menu File | Save để lưu thay đổi vừa làm. Ảnh Begin Ảnh After 2. Giải thích: Lệnh Auto Color điều chỉnh độ tương phản và màu của ảnh dựa trên các giá trị tối (Shadow), trung tính (Midtone) và sáng (Highlight) của biểu đồ phạm vi tông màu (Color Channel) của file ảnh. Lệnh này sẽ điều chỉnh các giá trị trung tính và ánh xạ các pixel tối và sáng nhất trong ảnh thành màu đen và màu trắng , dựa trên các giá trị xác lập trong hộp thoại Color Correction Options. 3. Color Channels (Kênh Màu):  Chế độ màu RGB: Một ảnh có chế độ màu RGB sẽ có 3 Kênh màu lưu trữ thông tin về 3 màu thành phần là RED (Đỏ) – GREEN (Xanh lá) và BLUE (Xanh dương).  Chế độ màu CMYK: Một ảnh có chế độ màu CMYK sẽ có 4 Kênh màu lưu trữ thông tin về 3 màu thành phần là CYAN (Xanh da trời), Magenta (Đỏ cánh sen), YELLOW (Màu vàng) và BLACK (Màu đen).  Còn có thêm các kênh màu khác gọi là Kênh ALPHA (Alpha Channnel) 4. Hộp Thoại AUTO COLOR CORRECTION OPTIONS:  Cho phép bạn tự động chỉnh sửa tổng quát phạm vi tông màu của ảnh, gán các giá trị màu cho điểm điều khiển Shadow (Tối) , Midtone (Trung tính) và Highlight (Sáng), xác định số % pixel tối hoặc sáng của ảnh được qui đổi (Ánh xạ) sang giá trị Shadow hoặc Highlight.  Bạn lưu các xác lập khi sử dụng Hộp thoại Levels hoặc Curves để sử dụng lại sau này trong các lệnh Levels, Curves, Auto Levels, Auto Contrast và Auto Color.  Mở file ảnh 03Star.psd > Ctrl+M để mở Curves > Nhấp Options mở HT Auto Color Correction Options > Nhập giá trị trong hộp nhập Clip và quan sát ảnh trong lúc thay đổi giá trị nhập, ưng ý nhấp OK.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf25_lenh_color_cast_3966.pdf
Tài liệu liên quan