Lập trình Mã nguồn mở PHP - Module 3

Phụ lục Bài 1 Tổng quan CSDL MYSQL . 2 Bài 2 Truy vấn trong CSDL MySQL - SELECT . 24 Bài 3 Truy vấn trong CSDL MySQL – Truy vấn con & Cập nhập dữ liệu . 42 Bài 4 Kết hợp PHP & MySQL – Thư viện PDO 1 . 57 Bài 5 Kết hợp PHP & MySQL – Thư viện PDO 2 . 69 Bài 6 Hiển thị dữ liệu trên trang Web . 80 Bài 7 PHP Email & Secure Email . 88 Bài 8 Smarty – Template Engine 1 . 96 Bài 9 Smarty – Template Engine 2 . 110 Bài 10 Xây dựng Web Service . 123

pdf134 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 20/09/2014 | Lượt xem: 1366 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lập trình Mã nguồn mở PHP - Module 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfphp_module_3_ttth_dh_khtn__9734.pdf
Tài liệu liên quan