Làm việc với các bảng (palette)

Các Bảng giúp cho các bạn giám sát và chỉnh sửa ảnh.Mặc định , các Bảng sẽ xuất hiện như các Nhóm Bảng chồng lên nhau. Tùy theo công việc các bạn có thể làm xuất hiện hoặc làm ẩn bằng Menu Window | Tên Bảng. Khi tên Bảng được fanh91 dấu chọn thì Bảng này sẽ xuất hiện và nằm trên các Bảng khác trong Nhóm Bảng. Nếu không có dấu chọn Bảng này đã bị đóng lại hoặc ẩn dưới các bảng khác trong Nhóm Bảng. Nút Toggle: Nếu công cụ hiện hành và liên quan tới một Bảng (Ví dụ: Công cụ Brush có liên quan tới Bảng Brushes, các công cụ Type có liên quan tới Bảng Character, Paragraph) , bạn có thể nhấp vào nút Toggle trên Thanh Tùy Chọn để đóng mở Bảng này.

pdf3 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 18/01/2013 | Lượt xem: 1540 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Làm việc với các bảng (palette), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
17. LÀM VIỆC VỚI CÁC BẢNG (PALETTE) Các Bảng giúp cho các bạn giám sát và chỉnh sửa ảnh.Mặc định , các Bảng sẽ xuất hiện như các Nhóm Bảng chồng lên nhau. Tùy theo công việc các bạn có thể làm xuất hiện hoặc làm ẩn bằng Menu Window | Tên Bảng. Khi tên Bảng được fanh91 dấu chọn thì Bảng này sẽ xuất hiện và nằm trên các Bảng khác trong Nhóm Bảng. Nếu không có dấu chọn Bảng này đã bị đóng lại hoặc ẩn dưới các bảng khác trong Nhóm Bảng. Nút Toggle: Nếu công cụ hiện hành và liên quan tới một Bảng (Ví dụ: Công cụ Brush có liên quan tới Bảng Brushes, các công cụ Type có liên quan tới Bảng Character, Paragraph) , bạn có thể nhấp vào nút Toggle trên Thanh Tùy Chọn để đóng mở Bảng này. 1. THAY ĐỔI HÌNH THỨC THỂ HIỆN CỦA BẢNG: Có thể tổ chức lại Vùng làm Việc bằng nhiều cách khác nhau.  Nhấn Phím TAB để làm ẩn tất cả các bảng đang mở, hộp công cụ và Thanh Tùy Chọn. Nhấp lại lần nửa hiện ra như cũ.  Nhấn Phím SHIFT+TAB để làm ẩn tất cả hoặc hiện tất cả các Bảng hiện có trên màn hình (Trừ Hộp công cụ và Thanh Tùy Chọn).  Nhấp vào Tab của Bảng để đưa Bảng ẩn ở dưới lên trên cùng trong Nhóm Bảng.  Di chuyển cả Nhóm Bảng: Rê Thanh Tiêu Đề của Nhóm Bảng đó sang vị trí khác. (Thanh Tiêu đề là vạch đen trên cùng).  Để tách một Bảng ra khỏi Nhóm Bảng: Rê Tab của Bảng này ra khỏi Nhóm Bảng. Rê Tab Channels qua Phải.  Có thể rê các Tab trong Nhóm Bảng để sắp xếp lại vị trí trong Nhóm Bảng.  Có thể đưa một Bảng trong Nhóm này sang Nhóm Bảng khác bằng cách rê bảng này rồi thả vào Nhóm Bãng khác.  Gắn Bảng vào Thanh Tùy Chọn: Rê Tab của Bảng vào Vùng Palette Well (Bên Phải Thanh Tùy Chọn) khi đó Bảng sẽ bị ẩn chỉ còn lại Tab. Bạn nhấp vào nó` để mở bảng ra cho đến khi bạn nhấp một lần nửa vào Tab lần nửa hoặc nhấp bên ngoài Bảng. 2. SỬ DỤNG MENU CỦA BẢNG: Các Bảng thông thường (Bao gồm các Bảng thả xuống (Pop Up Palette), bộ chọn Picker, và trong một vài hộp thoại thường có thêm các Menu chứa các lệnh tác động tới các tùy chọn hiện hành hoặc các tùy chọn khác liên quan tới bảng hoặc hộp thoại. Những Menu này cỏn được gọi Menu Xổ Ngang (Fly Out Menu) vì chúng được phóng ra từ các Bảng hoặc gọi là Menu của Bảng (Palette Menu). Để mở Menu của bảng, bạn nhấp vào nút có mủi tên tam giác ở góc trên bên Phải Bảng. Khi Menu mở ra, bạn nhấp chọn một lệnh hoặc một Mục. Để gắn Bảng và Vùng Palette Well bạn nhấp Dock to Palette Well. 3. MỞ RỘNG VÀ THU HẸP CÁC BẢNG:  Để thay đổi chiều cao của Bảng: Rê góc2 dưới bên Phải của Bảng vào trong cửa sổ ảnh.  Đưa Bảng chỉ có Tab: Nhấp Phải lên bên Phải Tab > Chọn Minimize. Trả lại như cũ, nhấp bên Phải Tab chọn Expand Tab Group.  Bạn không thể thay đổi kích thước của các Bảng: Info, Color, Character và Paragraph. Để đóng lại một nNhóm Bảng chỉ giữ lại Thanh Tiêu Đề bạn nhấp Đúp vào Thanh Tiêu Đề hoặc các Tab.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf17_lam_viec_voi_cac_bang_0023.pdf
Tài liệu liên quan