Làm quen với mapinfo và dữ liệu địa lý

Dán nhãn đối tượng  Dán nhãn là gì?  Định trường thuộc tính sẽ dán  Thao tác dán: thủ công – tự động

pdf29 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 80 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Làm quen với mapinfo và dữ liệu địa lý, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LOGO LÀM QUEN VỚI MAPINFO VÀ DỮ LIỆU ĐỊA LÝ (4 TIẾT) ThS. Nguyễn Thị Huyền 2015 NỘI DUNG – MỤC TIÊU Giao diện MapInfo Dữ liệu địa lý Raster Vector Mở lớp dữ liệu Nhận dạng điểm, đường, vùng Xem dữ liệu không gian Xem dữ liệu thuộc tính Quản lý DLĐL trong MapInfo Giới thiệu chung Các cửa sổ chính Menu lệnh Thanh công cụ NHẬN DẠNG – THAO TÁC HIEÅU Giao diện MAPINFO Giao diện MapInfo Các cửa sổ chính Menu lệnh Thanh công cụ Giới thiệu chung Giao diện MapInfo – Giới thiệu chung GEOBIZ Cấu trúc dữ liệu  Phần không gian: mô hình vector – spaghetti  Phần thuộc tính: mô hình quan hệ – bảng Khả năng biên tập bản đồ chuyên đề cao Phân tích không gian GIS hạn chế Khả năng chuyển đổi dữ liệu khá tốt Giao diện MAPINFO Giao diện MapInfo Các cửa sổ chính Menu lệnh Thanh công cụ Giới thiệu chung Giao diện MapInfo – Các cửa sổ chính Các Menu lệnh Cửa sổ Browser Cửa sổ Map Giao diện MAPINFO Giao diện MapInfo Thanh công cụ Các cửa sổ chính Giới thiệu chung Menu lệnh Giao diện MapInfo – Các thanh công cụ Thanh Standard Thanh Main Thanh Drawing NỘI DUNG – MỤC TIÊU Vector Mở lớp dữ liệu Nhận dạng điểm, đường, vùng Xem dữ liệu không gian Xem dữ liệu thuộc tính Quản lý DLĐL trong MapInfo Dữ liệu địa lý Giao diện MapInfo NHẬN DẠNG ĐỐI TƯỢNG Options\Symbol style Options\Line style Options\Region style MỞ LỚP DỮ LIỆU File\open Phím shift Phím control MỞ LỚP DỮ LIỆU Mở file Vn_tinh.tab, Vn_cửa khẩu, Vn_giaothong NỘI DUNG – MỤC TIÊU Vector Mở lớp dữ liệu Nhận dạng điểm, đường, vùng Xem dữ liệu không gian Xem dữ liệu thuộc tính Quản lý DLĐL trong MapInfo Dữ liệu địa lý Giao diện MapInfo Raster XEM DỮ LIỆU KHÔNG GIAN Phóng to, thu nhỏ, di chuyển bản đồ  BÀI TẬP: Hiển thị trên màn hình khu vực đồng bằng sông Cửu Long ở cả 2 file dữ liệu đã mở. Tập sử dụng các công cụ phóng to, thu nhỏ, di chuyển bản đồ. XEM DỮ LIỆU KHÔNG GIAN Sắp xếp thứ tự các lớp  Map\Layer control XEM DỮ LIỆU KHÔNG GIAN Sắp xếp thứ tự các lớp  BÀI TẬP: Đưa lớp cửa khẩu xuống phía dưới lớp tỉnh. Sau đó, đưa lớp cửa khẩu lên trên lớp tỉnh. Quan sát và giải thích hiện tượng xảy ra. XEM DỮ LIỆU KHÔNG GIAN Định thông số cho bản đồ  Options\Preferences XEM DỮ LIỆU KHÔNG GIAN Xem phần không gian theo tỉ lệ định sẵn  BÀI TẬP: Việt Nam ở tỉ lệ 1/6.000.000 XEM DỮ LIỆU KHÔNG GIAN Xem toạ độ địa lý của đối tượng  BÀI TẬP: Đọc toạ độ địa lý của 1 cửa khẩu  BÀI TẬP: Đọc phạm vi địa lý của 1 tỉnh XEM DỮ LIỆU KHÔNG GIAN Đo khoảng cách  BÀI TẬP 1: Khoảng cách đường chim bay giữa 2 cửa khẩu  BÀI TẬP 2: Chiều dài của đoạn đường nằm trong phạm vi 1 tỉnh  BÀI TẬP 3: Đo chu vi của 1 tỉnh bất kỳ NỘI DUNG – MỤC TIÊU Vector Mở lớp dữ liệu Nhận dạng điểm, đường, vùng Xem dữ liệu không gian Xem dữ liệu thuộc tính Quản lý DLĐL trong MapInfo Dữ liệu địa lý Giao diện MapInfo Raster XEM DỮ LIỆU THUỘC TÍNH Mở xem bảng thuộc tính  Window\New Browser Window XEM DỮ LIỆU THUỘC TÍNH Mở xem bảng thuộc tính  Window\New Browser Window FIELD – Trường RECORD – Đối tượng XEM DỮ LIỆU THUỘC TÍNH Mở xem bảng thuộc tính  BÀI TẬP: lớp Vn_cuakhau có những trường thuộc tính nào? Chứa nội dung gì? XEM DỮ LIỆU THUỘC TÍNH Xem thuộc tính trên không gian  Công cụ Info XEM DỮ LIỆU THUỘC TÍNH Dán nhãn đối tượng  Dán nhãn là gì?  Định trường thuộc tính sẽ dán  Thao tác dán: thủ công – tự động XEM DỮ LIỆU THUỘC TÍNH Vẽ biểu đồ  Window\New Graph Window NỘI DUNG – MỤC TIÊU Vector Mở lớp dữ liệu Nhận dạng điểm, đường, vùng Xem dữ liệu không gian Xem dữ liệu thuộc tính Quản lý DLĐL trong MapInfo Dữ liệu địa lý Giao diện MapInfo Raster QUẢN LÝ DỮ LIỆU TRONG MAPINFO Quan sát dữ liệu trong window explorer và nhận xét  .DAT  .ID  .MAP  TAB  wor

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai1_lamquenmapinfo_6776.pdf
Tài liệu liên quan