Kỹ thuật lập trình cơ bản - Chương 0: Giới thiệu chung

Kiểm tra Giữa kỳ: thi viết trên giấy, • Kiểm tra Thực hành: thi viết trên máy, • Kiểm tra Cuối kỳ: thi viết trên giấy.

pdf4 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kỹ thuật lập trình cơ bản - Chương 0: Giới thiệu chung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kỹ thuật lập trình cơ bản GV: ThS. Trần Nguyễn Anh Chi 1 Chương 0: Giới thiệu chung GV: ThS. TRẦN NGUYỄN ANH CHI CHƯƠNG 0 GIỚI THIỆU CHUNG Trường Cao đẳng Công nghệ Thông Tin Khoa Công nghệ Thông Tin TpHCM, 02/2011 Mục tiêu của môn học 2 • Cung cấp kiến thức cơ bản về kỹ năng lập trình, cách sử dụng ngôn ngữ lập trình C++ trên môi trường .Net • Cung cấp kiến thức nền tảng cho các môn học của những học kỳ sau, từ các môn chung như: cấu trúc dữ liệu, lập trình hướng đối tượng, công nghệ phần mềm, đến các môn chuyên ngành như xây dựng phần mềm hướng đối tượng, lập trình di động, lập trình ứng dụng mạng • Yêu cầu đạt được: SV biết phân tích, đưa ra thuật giải và viết được các chương trình để giải các bài toán đơn giản. Kỹ thuật lập trình cơ bản GV: ThS. Trần Nguyễn Anh Chi 2 Chương 0: Giới thiệu chung Giới thiệu môn học 3 • Lý thuyết: 45 tiết • Thực hành: 60 tiết • Phân bổ: (3 tiết LT + 5 tiết TH) / tuần Nội dung môn học 4 • Chương 1: Tổng quan ngôn ngữ C++ • Chương 2: Cấu trúc điều khiển • Chương 3: Chương trình con • Chương 4: Mảng một chiều • Chương 5: Kiểu dữ liệu cấu trúc • Chương 6: Con trỏ và chuỗi Kỹ thuật lập trình cơ bản GV: ThS. Trần Nguyễn Anh Chi 3 Chương 0: Giới thiệu chung Cách tính điểm 5 • Kiểm tra Giữa kỳ: thi viết trên giấy, • Kiểm tra Thực hành: thi viết trên máy, • Kiểm tra Cuối kỳ: thi viết trên giấy. Điểm = 20% Giữa kỳ + 20% Thực hành + 60% Lý thuyết Trong đó: Tài liệu tham khảo 6 • ThS. Trần Minh Thái, giáo trình bài tập “Kỹ thuật lập trình”, Khoa CNTT • GS. Phạm Văn Ất, “Kỹ thuật lập trình C”, NXB Thống Kê • ThS. Trần Minh Thái, slide Bài giảng “Kỹ thuật lập trình”, Khoa CNTT • www.cplusplus.com • www.cprogramming.com Kỹ thuật lập trình cơ bản GV: ThS. Trần Nguyễn Anh Chi 4 Chương 0: Giới thiệu chung 7 SV tải slide bài giảng tại địa chỉ: //sites.google.com/site/trannguyenanhchi

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfc0_gioithieuchung_9335.pdf
Tài liệu liên quan