• Chọn giống cây trồng ngắn ngày - Chương 7: Chọn giống khoai môn, sọChọn giống cây trồng ngắn ngày - Chương 7: Chọn giống khoai môn, sọ

  Số lượng nhiễm sắc thể ở khoai môn có thể là 2n = 22, 26, 28, 38 và 42. Tuy nhiên, 2 dạng phổ biến nhất được ghi nhận là 2n = 28 (2x) và 2n = 42 (3x). Theo Kreike và cs. (2004), phần lớn các mẫu giống 3x có tương quan tương đối chặt với dạng củ dasheen hoặc dạng trung gian. Trong khi đó, đối với các nhóm giống có bộ NST 2n = 2x, không tìm th...

  pdf22 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 14/03/2018 | Lượt xem: 345 | Lượt tải: 0

 • Chọn giống cây trồng ngắn ngày - Chuơng 6: Nguyên lý cơ bản của kỹ thuật sản xuất hạt giống cây trồngChọn giống cây trồng ngắn ngày - Chuơng 6: Nguyên lý cơ bản của kỹ thuật sản xuất hạt giống cây trồng

  Hiện tượng phân ly Những giống cây trồng, dòng bố mẹ được chọn lọc tạo thành từ nguồn vật liệu gây biến dị bằng lai, đột biến nhưng không thể chọn đồng hợp trên tất cả các cặp gen. Vì vậy trong quá trình gieo trồng nhưng cặp gen dị hợp tiếp tục phân ly gây ra thoái hóa giống. Tích lũy bệnh Tích lũy bệnh là nguyên nhân thoái hóa giống, đặc bi...

  pdf5 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 14/03/2018 | Lượt xem: 237 | Lượt tải: 0

 • Chọn giống cây trồng ngắn ngày - Chương 6: Chọn giống sắnChọn giống cây trồng ngắn ngày - Chương 6: Chọn giống sắn

  Tất cả các loài sắn có 36 nhiễm sắc thể (NST), trong đó thường thấy dạng lưỡng bội.  Hai loài, sắn và Manihot glaziovii (Nhóm Arboreae) đã có đa bội, có ba bắt cặp đôi NST và nhân đôi một số NST. Điều này cho thấy rằng Manihot có thể là dạng dị nguyên tứ bội (allo-tetraploids) bắt nguồn từ lai giữa hai loài có giao tử đơn bội gồm sáu NST thườ...

  pdf20 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 14/03/2018 | Lượt xem: 229 | Lượt tải: 0

 • Chọn giống cây trồng ngắn ngày - Chuơng 5: Sức sống và bệnh hạt giốngChọn giống cây trồng ngắn ngày - Chuơng 5: Sức sống và bệnh hạt giống

  Kiểm tra bằng phơng pháp Hiltner (gieo hạt duới lớp gạch sỏi vụn) ?Phuơng pháp gieo hạt duới lớp gạch, sỏi vụn để xác định khả năng nảy mầm của hạt ngũ cốc khi nhiễm nấm bệnh(Fusarium). ?Hạt đuợc gieo trong gạch vụn ẩm hoặc trong hộp cát rồi trải lớp gạch vụn ẩm dày 3 cm lên trên. ?Đặt hộp trong phòng tối điều chỉnh nhiệt độ một thời gian nh...

  pdf13 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 14/03/2018 | Lượt xem: 325 | Lượt tải: 0

 • Chọn giống cây trồng ngắn ngày - Chương 5: Chọn giống cây khoai tâyChọn giống cây trồng ngắn ngày - Chương 5: Chọn giống cây khoai tây

  Chọn lọc tạo giống khoai tây được sử dụng với nguồn vật liệu di truyền và biến dị có sẵn của các chương trình tạo giống hay nhập nội. Phương pháp chọn lọc được áp dụng chủ yếu là chọn lọc chu kỳ và chọn dòng vô tính, Biến dị di truyền tối đa để chọn lọc những thế hệ đầu như cây con và thế hệ vô tính đầu tiên. Tăng hiệu quả chọn lọc ở giai...

  pdf30 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 14/03/2018 | Lượt xem: 301 | Lượt tải: 0

 • Nông nghiệp - Chuơng 4: Trạng thái ngủ nghỉ của hạtNông nghiệp - Chuơng 4: Trạng thái ngủ nghỉ của hạt

  Sự ngủ của hạt đuợc điều khiển bằng các chất kích thích và ức chế sinh truởng nội sinh. ?Vì thế sự ngủ này có thể xem nhu là một kết quả của sự có mặt chất ức chế sinh truởng. ?Sự có mặt chất ức chế sinh truởng hoặc tổ hợp cả 2 chất ức chế và chất kích thích sinh truởng.

  pdf7 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 14/03/2018 | Lượt xem: 790 | Lượt tải: 1

 • Nông nghiệp - Chương 4: Chọn tạo giống nhóm cây lấy củNông nghiệp - Chương 4: Chọn tạo giống nhóm cây lấy củ

  Một số giống khoai lang được trồng phổ biến ở Việt Nam 1. Giống khoai lang Hoàng Long  Nguồn gốc Trung Quốc nhập nội vào Việt Nam năm 1968.  Giống do Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tuyển chọn và giới thiệu (Hoàng Kim, Nguyễn Thị Thủy, 1981).  Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận giống năm 1981.  Thời gian sinh trưởng 85-95 ngày.  N...

  pdf80 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 14/03/2018 | Lượt xem: 280 | Lượt tải: 0

 • Nông nghiệp - Chuơng 3: Sự nảy mầm của hạtNông nghiệp - Chuơng 3: Sự nảy mầm của hạt

  Phản ứng hóa học để phá vỡ các mô dự trữ có sự tham gia của các enzym phân giải: α-amylase, ribonucleases, endo-β gluconase và photphatase.  Phản ứng xảy ra có sự xúc tác trung gian bởi axít gibberellic.  Sau thủy phân các chất dự trữ nhiều enzym khác được hình thành: ATPaza, phytaza, proteaza, lipaza

  pdf13 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 14/03/2018 | Lượt xem: 252 | Lượt tải: 0

 • Nông nghiệp - Chương 3: Chọn tạo giống ngôNông nghiệp - Chương 3: Chọn tạo giống ngô

  Gieo 7.500 đến 10.000 cây, mật độ thưa để dễ phân biệt hình của các cá thể.  Trồng cách ly để tránh lẫn tạp sinh học.  Chia ruộng chọn lọc thành những ô nhỏ có diện tích tương đương nhau (khoảng 60-100 ô)

  pdf110 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 14/03/2018 | Lượt xem: 351 | Lượt tải: 0

 • Nông nghiệp - Chương 2: Thành phần hóa học của hạtNông nghiệp - Chương 2: Thành phần hóa học của hạt

  Lipit phức hợp: Là các este của axít béo có thêm một số nhóm hoá chất khác tham gia. Phốtpho lipit là một loại lipit phức hợp trong đó một trong ba đơn vị axít béo đuợc thế bởi axít phốt phoríc kết hợp với côlin. • Lipit dẫn xuất: Là loại lipit đuợc hình thành do thuỷ phân lipit đơn giản và lipit phức hợp và nó tan trong dung môi hoà tan chất...

  pdf10 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 14/03/2018 | Lượt xem: 508 | Lượt tải: 0