• Năng lượng tái tạo - Chương 3: Năng lượng gió - Hiệu suất cực đại của rôtoNăng lượng tái tạo - Chương 3: Năng lượng gió - Hiệu suất cực đại của rôto

  Ước tính công suất gió trung bình ở độ cao 50 m khi tốc độ gió trung bình ở 10 m là 6 m/s. Giả sử phân bố Rayleigh, hệ số ma sát chuẩn a = 1/7, và mật độ không khí chuẩn r = 1,225 kg/m3. Giải: Hiệu chỉnh tốc độ tại 50 m: v50 = v10(H50/H10)a = 7,55 m/s Tính công suất gió trung bình trên đơn vị diện tích

  ppt42 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0

 • Năng lượng tái tạo - Chương 3: Năng lượng gió - Lịch sử phát triển năng lượng gióNăng lượng tái tạo - Chương 3: Năng lượng gió - Lịch sử phát triển năng lượng gió

  Ví dụ 2 – Ứng suất rôto Tuabin gió có tâm tại 50-m và rôto đường kính 30-m, α = 0.2 Tìm tỷ số công suất gió tại điểm cao nhất và thấp nhất Công suất gió ở đỉnh cánh cao hơn 45%!

  ppt34 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0

 • Năng lượng tái tạo - Chương 2: Năng lượng mặt trời - Hệ thống điện mặt trời hòa lướiNăng lượng tái tạo - Chương 2: Năng lượng mặt trời - Hệ thống điện mặt trời hòa lưới

  Ví dụ 9.11 bỏ qua tiền hoàn thuế thu nhập. Do đó, nếu xét yếu tố hoàn thuế thu nhập, mức hoàn thuế năm đầu sẽ là Hoàn thuế năm đầu = i  P  MTB với MTB là marginal tax bracket. Sinh viên theo dõi ví dụ 9.12 trong tài liệu. Với các quốc gia có chính sách khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo, các chủ sở hữu được trợ giá mạnh để yên tâm đầu t...

  ppt43 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0

 • Năng lượng tái tạo - Chương 2: Năng lượng mặt trời - Hệ thống điện mặt trời hoạt động độc lậpNăng lượng tái tạo - Chương 2: Năng lượng mặt trời - Hệ thống điện mặt trời hoạt động độc lập

  Hệ pin mặt trời lai Bộ ắc-quy có thể được giảm dung lượng Dòng điện phóng/nạp của ắc-quy không quá C/5 Dung lượng cho 3 ngày có thể hạn chế số lần khởi động máy phát

  ppt52 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0

 • Năng lượng tái tạo - Chương 2: Năng lượng mặt trời - Pin quang điện tinh thể silicNăng lượng tái tạo - Chương 2: Năng lượng mặt trời - Pin quang điện tinh thể silic

  Module PV có đặc tính I-V với điểm làm việc MPP tại: Vm = 17 V và Im = 6 A. Tìm hệ số D (chu kỳ nhiệm vụ) để bộ biến đổi đạt MPP, biết tải là một điện trở 10 W. Giải: Công suất cực đại có thể nhận từ PV = 176 = 102 W. Để nhận được toàn bộ công suất này, điện áp trên tải cần có giá trị sqrt(10210) = 31,9 V. Do đó, chu kỳ nhiệm vụ D cần có giá t...

  ppt39 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 43 | Lượt tải: 0

 • Năng lượng tái tạo - Chương 2: Năng lượng mặt trời - Tế bào quang điệnNăng lượng tái tạo - Chương 2: Năng lượng mặt trời - Tế bào quang điện

  Khắc phục hiện tượng bóng che Nếu ở giữa các cực của tế bào, chúng ta gắn một diode đối song, thì khi tế bào đó bị che khuất, diode đó sẽ dẫn điện, và nối tắt tế bào bị che đó.

  ppt42 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0

 • Năng lượng tái tạo - Chương 2: Năng lượng mặt trờiNăng lượng tái tạo - Chương 2: Năng lượng mặt trời

  Hầu hết các hệ thống điện mặt trời gia dụng là cố định, nhưng một số hệ thống bám theo cũng hiệu quả. Các hệ thống bám theo có thể có một trục (thường gắn đứng lên trụ) hoặc hai trục (trục ngang và trục dọc). Con số ước tính cho phần thu thêm của hệ thống bám theo là khoảng 20% cho một trục, và 25 đến 30% cho hệ thống có hai trục.

  ppt38 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn học Năng lượng tái tạoBài giảng môn học Năng lượng tái tạo

  Từ nước và hydrocarbon CH4 + H2O  CO + 3H2 CO + H2O  CO2 + H2 Quá trình nhiệt phân, nhiệt hóa, sinh hóa và quang hóa chưa có ứng dụng công nghiệp Tảo phản ứng sinh học khả thi về mặt kinh tế Tách nước quang hứa hẹn là quá trình sạch và tái tạo Chu kỳ S-I hiệu quả hơn, nhưng cần nhiệt lượng Còn có điện phân vi sinh, tổng hợp enzyme

  ppt46 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế sử dụng năng lượngKinh tế sử dụng năng lượng

  (Bản scan) Kinh tế sử dụng năng lượng 1. Lợi ích của việc sử dụng hiêu quả 2. Các dạng sử dụng năng lượng và các công cụ quản lý 3. Quản lí sr dụng hệ thống chiếu sáng 4. Quản lý sử dụng động cơ điện

  pdf8 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0

 • Năng lượng - Lập và phân tích dự ánNăng lượng - Lập và phân tích dự án

  (Bản scan) Lập và phân tích dự án Dùng phương pháp nào? - Đối với các dự án nhỏ, việc tính toán thời gian hoàn thành vốn có thể là đủ nhưng đối với các dự án lớn mà có cần đén vốn vay bên ngoài thì khi đó cần tính thêm NVP và IRR - Khi mà không có đủ thông tin trong tay, thường thời gian hoàn vốn đơn giản sẽ được sử dụng

  pdf19 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0