• Sản xuất rau an toànSản xuất rau an toàn

  Thích ứng với biến đổi khí hậu - Thời gian sinh trưởng ngắn - Giảm phụ thuộc vào nguồn nuớc tưới(so với trồng lúa nước) Hiệu quả về Kỹ thuật: - Người dân nắm vững quy trình kỹ thuật; gieo, ươm được cây giống chủ động về mùa vụ - Mở rộng quy mô và phục tráng rau bản địa (Cải mèo) rất phù hợp, đất đai, chế độ chăm sóc và được thị trường ưa chuộ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 14/03/2018 | Lượt xem: 222 | Lượt tải: 0

 • Nông nghiệp - Chương 4: Chăn nuôi lợn đực giốngNông nghiệp - Chương 4: Chăn nuôi lợn đực giống

  QUI TRÌNH CHĂM SÓC LỢN THỊT 6.5.1. Vận động Đối với lợn thịt cho vận động tự do trong chuồng hoặc sân lát. Ở giai đoạn còn nhỏ cho lợn tăng cường vận động. Giai đoạn vỗ béo nên giảm vận động để tập trung năng lượng cho việc lên cân, chóng lớn. 6.5.2. Tắm chải: - Ngày nắng nóng: tắm chải cho lợn 2 lần vào lúc 9-10 giờ và 13 giờ. - Mùa lạnh ho...

  pdf54 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 14/03/2018 | Lượt xem: 213 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề Giới thiệu gap và bộ tiêu chuẩn vietgapChuyên đề Giới thiệu gap và bộ tiêu chuẩn vietgap

  VIETGAP LÀ GÌ: Là một tiêu chuẩn tự nguyện để Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam - VIETGAP cung cấp tiêu chuẩn và khuôn khổ cho chứng nhận bên thứ ba - VIETGAP là tiêu chuẩn đảm bảo cho trang trại tổng hợp. - VIETGAP là công cụ giữa các doanh nghiệp, không trực tiếp tới người tiêu dùng. - Sử dụng thương hiệu và logo của VIETGAP the...

  pdf11 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 14/03/2018 | Lượt xem: 329 | Lượt tải: 0

 • Nông nghiệp - Chuơng 10: Kiểm định, kiểm nghiệm hạt giống cây trồngNông nghiệp - Chuơng 10: Kiểm định, kiểm nghiệm hạt giống cây trồng

  Cách tiến hành cũng giống nhu sấy ở nhiệt độ thấp nhung khác là tủ sấy đuợc duy trì ở nhiệt độ 130-133oC. -Mẫu đuợc sấy trong thời gian 4 giờ đối với ngô (Zea mays), 2 giờ đối với các loài ngũ cốc khác và 1 giờ đối với các loài khác -Không có yêu cầu đặc biệt đối với độ ẩm không khí trong phòng thí nghiệm trong quá trình thực hiện phép thử.

  pdf13 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 14/03/2018 | Lượt xem: 250 | Lượt tải: 0

 • Nông nghiệp - Chương 6: Chọn giống bôngNông nghiệp - Chương 6: Chọn giống bông

  Nguồn nhập nội từ Viện tài nguyên di truyền cây trồng quốc tế (IPGRI), Viện nghiên cứu cây trồng (VIR) liên bang Nga, ngoài ra còn nhập từ một số nƣớc trồng nhiều bông trên thế giới nhƣ: Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc  Khi nhập nội cần kiểm dịch thực vật sau đó đƣa ra khảo nghiệm đánh giá, nếu vƣợt các đối chứng hiện có thì tiến tới công nhận giống.

  pdf49 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 14/03/2018 | Lượt xem: 207 | Lượt tải: 0

 • Chọn giống cây trồng ngắn ngày - Chuơng 9: Kỹ thuật sản xuất giống đối với cây sinh sản vô tínhChọn giống cây trồng ngắn ngày - Chuơng 9: Kỹ thuật sản xuất giống đối với cây sinh sản vô tính

  Khái niệm Vi nhân giống hay nhân giống in-vitro là quá trình tách mô tế bào cây từ một cơ quan vô tính của cây mẹ nuôi trong môi trường nhân tạo đặc thù về dinh dưỡng, hormones, và ánh sáng trong điều kiện vô trùng, tạo ra số lượng lớn cây lớn cây trong thời gian ngắn. • Cơ sở khoa học - Sự phân bào nguyên nhiễm. - Tính toàn năng của tế bào...

  pdf17 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 14/03/2018 | Lượt xem: 225 | Lượt tải: 0

 • Chọn giống cây trồng ngắn ngày - Chương 9: Chọn giống cây lạcChọn giống cây trồng ngắn ngày - Chương 9: Chọn giống cây lạc

  Số lượng nguồn gen của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ có hơn 8.000 mẫu của loài A.hypogaea và khoảng 800 mẫu của các loài khác thuộc chi Arachis. Bộ sưu tập lớn nhất về các giống lạc đã được thuần hóa là ở ICRISAT, đang bảo tồn 14.723 mẫu nguồn gen bao gồm 14.310 mẫu nguồn gen lạc trồng và 413 mẫu của các loài lạc dại thuộc chi Arachis thu thập từ 92...

  pdf28 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 14/03/2018 | Lượt xem: 224 | Lượt tải: 0

 • Chọn giống cây trồng ngắn ngày - Chuơng 8: Kỹ thuật sản xuất hạt giống ở cây giao phấnChọn giống cây trồng ngắn ngày - Chuơng 8: Kỹ thuật sản xuất hạt giống ở cây giao phấn

  Trồng dòng tự phối, tự thụ các cây có đặc điểm và tính trạng đồng nhất và đúng mô tả của dòng gốc. • Các bắp đúng với mô tả của dòng gốc được chọn và tách hạt riêng.  Vụ 2: • Mỗi bắp thu được ở vụ 1 gieo thành 1 hàng, đánh giá loại bỏ hàng khác dạng rồi cho tự do thụ phấn. • Chọn các hàng đúng mô tả của dòng gốc, thu hoạch các bắp tự thụ r...

  pdf20 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 14/03/2018 | Lượt xem: 237 | Lượt tải: 0

 • Chọn giống cây trồng ngắn ngày - Chương 5: Chọn giống cây đậu tươngChọn giống cây trồng ngắn ngày - Chương 5: Chọn giống cây đậu tương

  Đa dạng di truyền và nguồn gen đậu tƣơng a) Đa dạng di truyền Đậu tƣơng có số lƣợng nhiễm sắc thể 2n = 40, thuộc chi Glycine, họ đậu Leguminosae, họ phụ cánh bƣớm Papilionoideae. Chi Glycine từng đƣợc Carl Linnaeus đƣa ra năm 1737 trong ấn bản đầu tiên của quyển Genera Plantarum, có dạng cây đậu thân leo. Đậu tƣơng trồng đƣợc xuất hiện đầu...

  pdf67 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 14/03/2018 | Lượt xem: 264 | Lượt tải: 0

 • Chọn giống cây trồng ngắn ngày - Chuơng 7: Kỹ thuật sản xuất hạt giống đối với một số cây tự thụ phấnChọn giống cây trồng ngắn ngày - Chuơng 7: Kỹ thuật sản xuất hạt giống đối với một số cây tự thụ phấn

  Sự tự thụ phấn là rất nguy hiểm trong sản xuất hạt uu thế lai - Để ngăn ngừa sự tự thụ ph?n phải khử đực trên toàn bộ cây mẹ truớc khi tung phấn. - Thời điểm khử đực thuờng 55-65 ngày sau gieo - Các nụ hoa từ chùm hoa thứ 2 đuợc chọn để khử đực - Những hoa có cánh hoa hé ra khỏi nụ nhung chua mở, màu của tràng hoa hơi vàng ngay cả màu nhợt. ...

  pdf24 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 14/03/2018 | Lượt xem: 241 | Lượt tải: 0