• Tổng quan về fortigate antivirus firewallTổng quan về fortigate antivirus firewall

  Fortigate AntiVirus Firewall(FGA) là thiết bị security có khả năng kiểm soát traffic của network ở nhiều mức độ khác nhau: -Mức Application services như chống virus và lọc nội dung -Mức Network services như firewall, intruction detection, VPN và traffic shaping.

  pdf21 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 1533 | Lượt tải: 1

 • Địa chỉ mạng con của Internet (IP subnetting)Địa chỉ mạng con của Internet (IP subnetting)

  Như đã nêu trên địa chỉ trên Internet thực sự là một tài nguyên, một mạng khi gia nhập Internet được Trung tâm thông tin mạng Internet ( NIC) phân cho một số địa chỉ vừa đủ dùng với yêu cầu lúc đó, sau này nếu mạng phát triển thêm lại phải xin NIC thêm, đó là điều không thuận tiện cho các nhà khai thác mạng.

  pdf16 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 1346 | Lượt tải: 1

 • Thống kê bưu chính – viễn thôngThống kê bưu chính – viễn thông

  Phạm vi và đối tương sử dụng giáo trình + Giáo trình được sử dụng làm tài liệu học tập và tham khảo cho các chuyên ngành Kinh tế BCVT, Quản trị kinh doanh viễn thông, Quản trị kinh doanh bưu chính + Các từ khóa: Sản lượng dịch vụ BCVT, doanh thu BCVT, chất lượng dịch vụ bưu chính viễn thông, tải trọng, lao động, hệ số hấp dẫn, giá thành dịch vụ + K...

  pdf17 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 1994 | Lượt tải: 3

 • Bài viết về thiết bị packeteerBài viết về thiết bị packeteer

  Ngày này, các hệ thống mạng WAN, LAN đã trở thành các thành phần chủ yếu trong hệ thống cơ sở hạ tầng của các công ty, doanh nghiệp bất kể ngành nghề. Các phần mềm, ứng dụng quan trọng có chi phí đầu tư cao với mục đích tăng hiệu quả cho các hoạt động quản lý và kinh doanh của các doanh nghiệp như CRM, ERP ngày càng được sử dụng nhiều hơn. Bên cạnh...

  pdf9 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 1293 | Lượt tải: 0

 • Ngăn xếp (Stack) – Hàng đợi (Queue)Ngăn xếp (Stack) – Hàng đợi (Queue)

  Stack p Ví dụ p Định nghĩa p Các thao tác cơbản p XâydựngStack p Queue p Ví dụ p Định nghĩa p Các thao tác cơbản p XâydựngQueue

  pdf38 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 2020 | Lượt tải: 1

 • Phương thức truyền dẫn quangPhương thức truyền dẫn quang

  LỜI NÓI ĐẦU . 4 PHẦN I :KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP 5 PHẦN II: NỘI DUNG BÁO CÁO THỰC TẬP CHƯƠNG. Các hệ thống truyền dẫn bằng cáp sợi quang 9 1.1.Tiến trình phát triển của hệ thống thông tin quang 9 1.2.Các ưu điểm của hệ thống truyền dẫn bằng cáp sợi quang . 10 a. Hệ thống truyền dẫn quang có những ưu điểm sau .10 b. Những nhược điểm trong ...

  pdf25 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 1374 | Lượt tải: 1

 • Tìm hiểu hệ thống phát hiện xăm nhập snortTìm hiểu hệ thống phát hiện xăm nhập snort

  Định nghĩa ã Là hệ thống có nhiệm vụ theo dõi, phát hiện và có thể ngăn cản sự xâm nhập, cũng như các hành vi trái phép ã Hệ thống IDS thu thập thông tin từ nhiều nguồn trong hệ thống rồi tiến hành phân tích 1.2 Các thành phần và chức năng của IDS/IPS

  pdf19 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 1170 | Lượt tải: 0

 • Tính toán hình thức trong matlabTính toán hình thức trong matlab

  Solve(f) : giải phương trình theo biến mặc định được chỉ ra trong hàm findsym(f), ở đây findsym(f) -> ans = x. solve(f,a): giải theo biến được chỉ định là a (tương tự cho b, c). Ví dụ › solve(f,b) › ans = -(a*x^2 + c)/x solve(‘ f(x) = g(x) ’): giải phương trình f(x) = g(x). Lưu ý: phải đặt trong dấu nháy.

  pdf20 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 2503 | Lượt tải: 0

 • Siêu cao tầnSiêu cao tần

  NỘI DUNG CHƯƠNG1: 1. Khái niệm và băng sóng của siêu cao tần. 2. Sự phân cực của sóng siêu cao tần. 3. Sự truyền lan của sóng điện siêu cao tần. 4. Đặc điểm của sóng siêu cao tần.

  pdf92 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 1296 | Lượt tải: 2

 • Giới thiệu chung về routerGiới thiệu chung về router

  Giới THIỆU CHUNG VỀ ROUTER 1.1. NHIỆM VỤ 1.2. PHÂN LOẠI ii. CẤU TẠO ROUTER VÀ CÁC KẾT NỐI 1.1. CÁC THÀNH PHẦN BÊN TRONG ROUTER 1.2. CÁC LOẠI KẾT NỐI BÊN NGOÀI CỦA ROUTER iii. THUẬT TOÁN TÌM ĐƯỜNG ĐI CỦA GÓI TIN 1.1. ĐỊNH TUYẾN TĨNH 1.2. ĐỊNH TUYẾN ĐỘNG 1.2.1. Giao thức định tuyến vecto khoảng cách (sư dụng thuật toán bellman) 1.2.2. Giao thức trạng...

  pdf16 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 1577 | Lượt tải: 5