• Tài liệu môn Bảo vệ rơle và tự động hóa - Chương 1: Khái niệm cơ bảnTài liệu môn Bảo vệ rơle và tự động hóa - Chương 1: Khái niệm cơ bản

  Bảo vệ máy biến áp: Bảo vệ dự phòng:  Rơ le quá dòng chạm pha, chạm đất phía cao (51P, 51NP) và hạ (51S, 51NS) của máy biến thế  Rơ le quá dòng thứ tự không lấy tín hiệu từ biến dòng điện ở trung tính phía cao máy biến thế (51 GNP ) hay ở trung tính phía hạ máy biến thế (51GNS).

  pdf6 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 116 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Kỹ thuật điều khiển tự độngBài giảng môn Kỹ thuật điều khiển tự động

  Chương trình Thư viện Học liệu Mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER) được hỗ trợ bởi Quỹ Việt Nam. Mục tiêu của chương trình là xây dựng kho Tài nguyên giáo dục Mở miễn phí của người Việt và cho người Việt, có nội dung phong phú. Các nội dung đểu tuân thủ Giấy phép Creative Commons Attribution (CC-by) 4.0 do đó các nội dung đề...

  pdf199 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 122 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Cơ sở tự động - Chương 9: Thiết kế hệ thống điều khiển rời rạcBài giảng Cơ sở tự động - Chương 9: Thiết kế hệ thống điều khiển rời rạc

  Requirements:  The state estimator must be stable, estimation error should approach to zero.  Dynamic response of the state estimator should be fast enough in comparison with that of the control loop.  All the roots of the equation l t i id th it i l i th l  It is required to chose L satisfying: det(zI  Ad  LCd )  0 oca es ns e e un...

  pdf61 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 98 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Cơ sở tự động - Chương 8: Phân tích hệ thống điều khiển rời rạcBài giảng Cơ sở tự động - Chương 8: Phân tích hệ thống điều khiển rời rạc

  ? Đap p ưng ng cua a hệ rơi i rac c có thể tính bang ng một trong hai cach ch sau: ? Cách 1: nếu hệ rời rac mô tả bởi hàm tru yền thì trước tiên ta tính Y(z), sau đó dùng phép biến đổi Z ngược để tìm y(k). ? Cách 2: nếu hệ rời rạc mô tả bởi PTTT thì trước tiên ta tính nghiệm x(k) của PTTT, sau đó suy ra y(k). ? Cặp cực quyết đị h nh của hệ rời...

  pdf57 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 102 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Cơ sở tự động - Chương 7: Mô tả toán học hệ thống điều khiển rời rạcBài giảng Cơ sở tự động - Chương 7: Mô tả toán học hệ thống điều khiển rời rạc

  Đặt biến trạng thái theo qui tắc: ? Biến đầu tiên đặt bằng tín x1(k) ? y(k) hiệu ra ? Biến thứ i (i=2.n) đặt bằng cách làm sớm biến thứ i?1 ( ) ( 1) ( ) một chu kỳ lấy mẫu và trừ 1 lượng tỉ lệ với tính hiệu vào xn(k) ? xn?1(k ?1) ? ?n?1r(k) ? 9 September 2011 © H. T. Hồng - www4.hcmut.edu.vn/~hthoang/ 35 SYSTOOLS

  pdf51 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 102 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Cơ sở tự động - Chương 6: Thiết kế hệ thống điều khiển liên tụcBài giảng Cơ sở tự động - Chương 6: Thiết kế hệ thống điều khiển liên tục

  Hệ thống trên được gọi là quan sát được hoàn toàn nếu cho tín hiệu điều khiển u(t) và tín hiệu ra y(t) trong khoảng t0 ? t ?tf ta có hể xác định được trạng thái đầu x(t0). Một cach ch định tính hệ tho , hệ thong ng là quan sat t đươc ne c neu u moi i bien n trang ng hái của hệ đều ảnh hưởng đến đầu ra y(t)

  pdf93 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 116 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở tự động - Chương 5: Đánh giá chất lượng hệ thống điều khiểnCơ sở tự động - Chương 5: Đánh giá chất lượng hệ thống điều khiển

  Sai số xác lập của hệ kín chỉ phụ thuộc vào biên độ ở miền tần số thấp của hệ hở, không phụ thuộc vào biên độ ở miền tần số cao. Hệ hở có biên độ ở miền tần số thấp càng cao thì hệ kín có sai số xác lập càng nhỏ.

  pdf42 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 139 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở tự động - Chương 4: Khảo sát tính ổn định của hệ thốngCơ sở tự động - Chương 4: Khảo sát tính ổn định của hệ thống

  Tiêu chuẩn ổn định tần số Chú ý ? Trường hợp hệ thống hồi tiếp âm như hình vẽ, vẫn có thể áp dụng tiêu chuẩn ổn định Nyquist hoặc Bode, trong trường hợp này hàm truyền hở là G(s)H(s) .

  pdf71 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 136 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở tự động - Chương 3: Đặc tính động học của hệ thốngCơ sở tự động - Chương 3: Đặc tính động học của hệ thống

  Giả sử hàm truyền của hệ thống có dạng: G(s) ? Ks?G1(s)G2(s)G3(s)? (?>0: h ệ th ống có kh âu vi ph ân l ý tư ởng ?<0: hệ thống có khâu tích phân lý tưởng) Bước 1: Xác định tất cả các tần số gãy ?i =1/Ti , và sắp xếp theo thứ tự tăng dần ?1 1...

  pdf54 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 122 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở tự động - Chương 2: Mô hình toán học hệ thống điều khiển liên tụcCơ sở tự động - Chương 2: Mô hình toán học hệ thống điều khiển liên tục

  Điều khiển ổn định hóa hệ phi tuyến quanh điểm làm việc tĩnh ? Đưa hệ phi tuyen n về mien n xung quanh điem m lam m việc tĩnh (đơn giản nhất có thể dùng bộ điều khiển ON-OFF) ? Xung quanh điem m lam m việc, dung ng bộ đieu u khien n tuyen n tính LS DEM

  pdf121 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 141 | Lượt tải: 0