• Kỹ năng lựa chọn vấn đề chất vấn và việc chuẩn bị nội dung để chất vấnKỹ năng lựa chọn vấn đề chất vấn và việc chuẩn bị nội dung để chất vấn

  Phải bình tĩnh không nỏng nảy khi đối thoại với người chất vấn; Phải tôn trọng người bị chất vấn với tinh thần thực sự cầu thị để giải quyết đúng đắn vấn đề, vụ việc; Phải thể hiện rõ ĐBQH là một chính khách.

  ppt23 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 04/08/2016 | Lượt xem: 367 | Lượt tải: 0

 • Giới thiệu chung về tham vấnGiới thiệu chung về tham vấn

  Kết quả tham vấn đóng góp vào hoạt động xem xét các dự án luật, xem xét và quyết định các chính sách của quốc gia, của địa phương nói chung và có sự phản hồi đối với người dân được tham vấn

  ppt27 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 04/08/2016 | Lượt xem: 317 | Lượt tải: 0

 • Trả lời phỏng vấn - Chuẩn bị và quản lýTrả lời phỏng vấn - Chuẩn bị và quản lý

  Trả lời phỏng vấn trực tiếp • Hãy chuẩn bị kỹ nội dung, thông điệp, cân nhắc thời gian. • Hỏi xem bạn có bao nhiêu thời gian. • Ai sẽ tham gia cùng với bạn. • Xem trước các thông tin minh họa nếu có thể. • Chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất. • Thu và xem lại, chuẩn bị cho những tình huống xấu.

  pdf21 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 04/08/2016 | Lượt xem: 280 | Lượt tải: 1

 • Trước khi tham dự phỏng vấn, người được phỏng vấn phải chuẩn bị những gì là tốt nhất?Trước khi tham dự phỏng vấn, người được phỏng vấn phải chuẩn bị những gì là tốt nhất?

  Câu hỏi 2: Thực hành phỏng vấn tuyển dụng cho vị trí chuyên viên quan hệ khách hang của ngân hang TMCP Maritimebank (phỏng vấn nhóm 5 ứng viên và từng ứng viên. Các ứng viên vào bàn phỏng vấn cùng một lúc. Người phỏng vấn không phải là thành viên của nhóm bạn). Nhóm đã cử ra 5 bạn đóng làm 5 ứng viên với các tính cách và hoàn cảnh khác nhau: +) C...

  docx8 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 04/08/2016 | Lượt xem: 264 | Lượt tải: 0

 • Kỹ năng động viênKỹ năng động viên

  Ý kiến của các Anh chị? Theo các anh chị hệ thống đãi ngộ hiện nay ở đơn vị đang gặp những vấn đề gì trong việc khuyến khích động viên nguồn nhân lực của tổ chức? Theo các anh những yếu tố nào có ý nghĩa động viên với người lao động hiện nay? Tiền có vai trò thế nào với hiệu quả làm việc của nhân viên? Những vấn đề quan tâm của các anh trong bài...

  ppt79 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 04/08/2016 | Lượt xem: 348 | Lượt tải: 5

 • Chân dung nhà quản trịChân dung nhà quản trị

  BIỂU ĐỒ GANTT VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Sử dụng bản đồ Gantt để việc trực quan hóa công việc và có góc nhìn tổng thể hơn. Xây dựng Gantt cho cả năm với các mầu sắc khác nhau cho các công việc có tầm quan trọng khác nhau. Tô đậm các sự kiện chính trong năm. Trên cơ sở đó, thiết lập bản đồ Gantt cho các kỳ thực hiện ngắn hơn như tuần, tháng, quý

  pdf33 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 04/08/2016 | Lượt xem: 364 | Lượt tải: 2

 • Lãnh đạo và phát triển nhómLãnh đạo và phát triển nhóm

  Giải quyết tình huống vấn đề, dự án : Bước 1 : - Trưởng nhóm đem vấn đề ra cho các thành viên trong nhóm thảo luận chung, tìm ý tuởng, phát biểu và đóng góp ý kiến. - Nhóm sẽ phân công, thảo luận công việc cho phù hợp khả năng từng người dựa trên chuyên môn vủa họ. - Đề ra kế hoạch cụ thể, nhật ký công tác, thời gian dự tính sẽ hoàn thành và ch...

  ppt124 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 04/08/2016 | Lượt xem: 316 | Lượt tải: 4

 • Bài giảng Phát triển khả năng lãnh đạoBài giảng Phát triển khả năng lãnh đạo

  Quá trình xây dựng văn hóa thường diễn ra theo ba cách sau: Người sáng lập chỉ tuyển và giữ những người có cách sống và cách suy nghĩ và hành động giống họ Người sáng lập tuyên truyền và hướng cấp dưới suy nghĩ và hành động giống họ Bản thân hành vi của họ như là một mô hình mà cấp dưới mong muốn học tập Nếu tổ chức thành công trong giai đoạn ...

  ppt76 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 04/08/2016 | Lượt xem: 409 | Lượt tải: 3

 • Bài giảng Phát triển năng lực lãnh đạoBài giảng Phát triển năng lực lãnh đạo

  -Lãnh đạo thành công Am hiểu tâm lý và giao tiếp tốt Tập hợp đuợc nhân viên Biết cách thưởng/phạt: Thưởng đúng người, đúng việc, đúng mức, đúng lúc Sử dụng quyền lực một cách thông minh Ra quyết định thành công Phát triển đội ngũ nhân viên có năng lực, nhiệt tinh

  ppt53 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 04/08/2016 | Lượt xem: 367 | Lượt tải: 7

 • Bài giảng Quan hệ lãnh đạoBài giảng Quan hệ lãnh đạo

  Stewardship & Servant Leadership liên quan với Charismatic & Transformational Leadership Uỷ quyền cho cấp dưới để làm tốt nhiệm vụ Lãnh đạo như người hỗ trợ, phục vụ mọi người trong tổ chức Định hướng lãnh đạo mới, thay sự chỉ đạo bằng sự phục vụ

  ppt84 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 04/08/2016 | Lượt xem: 364 | Lượt tải: 6