• Thiết kế và xây dựng cầu 1 - Chương IV: Tải trọng, hệ số tải trọng và các TTGHThiết kế và xây dựng cầu 1 - Chương IV: Tải trọng, hệ số tải trọng và các TTGH

  Trạng thái giới hạn (TTGH) là gì? TTGH là trạng thái mà ở đó công trình bị phá hoại hoặc không thể thỏa mãn các yêu cầu sử dụng bình thường (như bị võng quá mức hoặc rung động quá lớn ) TTGH là trạng thái mà tại đó công trình cầu hoặc các bộ phận của nó ngừng đáp ứng các nhiệm vụ thiết kế

  pdf17 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 21/01/2019 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0

 • Thiết kế và xây dựng cầu 1 - Chương II: Vật liệu dùng trong cầu bê tông cốt thépThiết kế và xây dựng cầu 1 - Chương II: Vật liệu dùng trong cầu bê tông cốt thép

  Tiêu chuẩn AASHTO thường dùng 3 loại thép DƯL – Thép sợi không bọc độ chùng thấp (Ep = 197000 Mpa) – Tao cáp không bọc độ chùng thấp (Ep = 197000 Mpa) – Thép thanh cường độ cao không bọc (Ep = 207000 Mpa) Trong xây dựng cầu không sử dụng thép sợi và tao cáp độ chùng cao (thép không khử ứng suất dư) vì mất mát do chùng cốt thép lớn [A.5.4.4.2] ...

  pdf21 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 21/01/2019 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0

 • Thiết kế và xây dựng cầu 1 - Chương I: Giới thiệu chungThiết kế và xây dựng cầu 1 - Chương I: Giới thiệu chung

  Chiều dài toàn cầu L – Khoảng cách từ đuôi mố này tới đuôi mố kia • Chiều dài một nhịp l – Khoảng cách giữa tim của 2 trụ liền kề • Nhịp tính toán ltt – Khoảng cách giữa tim hai gối kê 2 đầu của nhịp • Nhịp tĩnh l0 – Khoảng cách từ mép trụ này tới mép trụ kia • Khẩu độ thoát nước (khẩu độ cầu) – Là tổng của các nhịp tĩnh = Σlo

  pdf6 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 21/01/2019 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0

 • Thiết kế và xây dựng mố trụ cầu - Đổ bê tông dưới nướcThiết kế và xây dựng mố trụ cầu - Đổ bê tông dưới nước

  Nước lạnh cho máy nén khí phải được bơm tuần hoàn qua tháp lạnh, và hệ thống báo động phải được lắp đặt để báo khi bơm không hoạt động, hoặc khi mực nước trong thùng thấp hơn mực nước quy định.  Áp suất trong thang máy lên xuống móng phải được thực hiện theo tốc độ thấp hơn 0.08MPa/phút.  Công việc trong môi trường khí nén phải được tuân th...

  pdf54 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 21/01/2019 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0

 • Thiết kế và xây dựng mố trụ cầu - Thi công hố móng sử dụng VVCV (tiếp theo)Thiết kế và xây dựng mố trụ cầu - Thi công hố móng sử dụng VVCV (tiếp theo)

  Công nghệ căng sau cũng có thể được dùng để chế tạo cọc nhưng chỉ áp dụng cho cọc có kích cỡ lớn hơn. Các bước chế tạo cọc căng sau như sau: • Đúc các đoạn cọc ống có lỗ rỗng; • Sau khi các đoạn cọc ống đủ cường độ sẽ được ráp nối và tiến hành luồn cáp DƯL; • Tiến hành căng cốt thép DƯL bằng kích và phun vữa xi măng lấp lỗ rỗng tạo thành cọc...

  pdf44 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 21/01/2019 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0

 • Thiết kế và xây dựng mố trụ cầu - Chương V: Thi công móngThiết kế và xây dựng mố trụ cầu - Chương V: Thi công móng

  Trên mặt bằng: kích thước của VVCV lớn hơn kích thước thiết kế của móng ít nhất là 30cm (ở phần đổ BT trong nước) và phải phù hợp với việc bố trí ván khuôn (ở phần đổ BT trên cạn) – Khi cọc chịu lực đóng xiên thì đầu của cọc ván cách cọc móng không nhỏ hơn 1m (khi không sử dụng bê tông bịt đáy) và không nhỏ hơn 0.5m (khi sử dụng bê tông bịt đá...

  pdf24 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 21/01/2019 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0

 • Thiết kế và xây dựng mố trụ cầu - Tính trụ cầuThiết kế và xây dựng mố trụ cầu - Tính trụ cầu

  Hai công thức ở trên dùng để kiểm toán cột, trụ BTCT có độ mảnh nhỏ (short column) tức là khi cột có tỷ số độ mảnh (Klu/r) < 22. Khi đó, hiệu ứng độ mảnh trong cột trụ có thể được bỏ qua. K = hệ số độ dài hữu hiệu quy định ở điều 4.6.2.5; l u = chiều dài tự do của cấu kiện (hay khoảng cách giữa 2 điểm giằng của cấu kiện) tính bằng mm; r = b...

  pdf20 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 21/01/2019 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0

 • Thiết kế và xây dựng mố trụ cầu - Tính mố cầu (tiếp theo)Thiết kế và xây dựng mố trụ cầu - Tính mố cầu (tiếp theo)

  Kiểm tra mố cầu ở TTGH sử dụng – Điều 11.5.2: phải nghiên cứu sự chuyển dịch quá mức ở TTGH sử dụng đối với các mố, tường chắn – Điều 11.6.2: chuyển vị của mố và tường chắn ở TTGH sử dụng • Chuyển vị và độ lún mố: xem phần móng (Chương 10 – 22TCN‐272‐05), các điều 10.6.2.2.3; 10.7.2.3 và 10.8.2.3 • Giới hạn đối với chuyển vị của tường chắn th...

  pdf22 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 21/01/2019 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0

 • Thiết kế và xây dựng mố trụ cầu - Chương IV: Tính toán mố trụ cầuThiết kế và xây dựng mố trụ cầu - Chương IV: Tính toán mố trụ cầu

  Trường hợp kết cấu nhịp sử dụng gối bán cố định ở hai đầu (gối cao su cốt bản thép không cấu tạo chốt neo). Khi đó mỗi gối chỉ chịu chuyển vị cưỡng bức là ½∆u. Giá trị biến dạng cắt chỉ bằng một nửa so với biến dạng cắt của trường hợp cấu tạo gối “di động – cố định”

  pdf26 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 21/01/2019 | Lượt xem: 61 | Lượt tải: 0

 • Thiết kế và xây dựng mố trụ cầu - Chương III: Cấu tạo trụ cầuThiết kế và xây dựng mố trụ cầu - Chương III: Cấu tạo trụ cầu

  Bệ móng có thể đặt trên nền cọc hoặc trên nền thiên nhiên khi điều kiện địa chất tốt. – Trong nhiều trường hợp các cột trụ có thể chính là các cọc móng kéo dài lên và liên kết trên đỉnh bằng xà mũ. – Chiều rộng xà mũ không nhỏ hơn 60‐70cm đối với các trụ giữa và 40‐60cm với trụ bờ hoặc trụ phân cách. – Tiết diện xà mũ thường có dạng chữ nhật,...

  pdf31 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 21/01/2019 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0