Kĩ năng lãnh đạo - Phần: Lãnh đạo phục vụ

SEE THE FUTURE Thấy trước tương lai ENGAGE & DEVELOP OTHERS Gắn bó và phát triển người khác REINVENT CONTINUOUSLY Không ngừng tái tạo VALUE RESULTS AND RELATIONSHIP Coi trọng kết quả và quan hệ EMBODY VALUES Thể hiện giá trị

ppt4 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 630 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kĩ năng lãnh đạo - Phần: Lãnh đạo phục vụ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÃNH ĐẠO PHỤC VỤTâm Việt Group*Công ty định hướng nội bộ*Nhân viên trực tiếpGiám sát viênQuản trị viênCEOKhách hàngCông ty định hướng KH*Nhân viên trực tiếpKhách hàngQuản trị viên/ Giám sát viênCEO/ Quản trị viên cao cấpSERVE – PHỤC VỤSEE THE FUTUREThấy trước tương laiENGAGE & DEVELOP OTHERSGắn bó và phát triển người khácREINVENT CONTINUOUSLYKhông ngừng tái tạoVALUE RESULTS AND RELATIONSHIPCoi trọng kết quả và quan hệEMBODY VALUESThể hiện giá trị*

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptlanh_dao_phuc_vu_6499.ppt
Tài liệu liên quan