• Quản lý dự án - Chương 3: Tổ chức dự án và các vấn đề trong quản lý dự ánQuản lý dự án - Chương 3: Tổ chức dự án và các vấn đề trong quản lý dự án

  Ưu điểm: Có sự kiểm soát chặt chẽ do có quyền lực dự án Thời gian xúc tiến dự án nhanh chóng Khuyến khích sự cân đối về thành quả, thời gian biểu và chi phí Tạo sự trung thành của các thành viên trong dự án Có mối quan hệ tốt với các đơn vị khác Quan tâm đến yêu cầu của khách hàng Nhược điểm: Sử dụng nguồn lực không hiệu quả Không chuẩn...

  ppt52 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 288 | Lượt tải: 0

 • Quản lý dự án - Chương 2: Khởi đầu dự ánQuản lý dự án - Chương 2: Khởi đầu dự án

  Tổng hợp các biến tài chính và kỹ thuật từ ba phân tích đầu tiên Thiết lập biên dạng dòng tiền tệ của dự án Xác định các biến chủ yếu đối với phân tích kinh tế và phân tích xã hội Kết quả của phân tích: Độ chắc chắn tương đối của các biến tài chính Các nguồn và chi phí của việc tài trợ? Các yêu cầu về dòng tiền tệ tối thiểu đối với mỗi thành ...

  ppt34 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 262 | Lượt tải: 0

 • Quản lý dự án - Chương 1: Mở đầuQuản lý dự án - Chương 1: Mở đầu

  Dự án hợp đồng Dự án nghiên cứu và phát triển Dự án xây dựng Dự án hệ thống thông tin Dự án đào tạo và quản lý Dự án bảo dưỡng lớn Dự án viện trợ phát triển/ phúc lợi công cộng

  ppt23 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 277 | Lượt tải: 0

 • Quản lý dự án IT - Bài 6: Kết thúc dự ánQuản lý dự án IT - Bài 6: Kết thúc dự án

  l Rà xét và cập nhật kế hoạch quản lý l Xây dựng kế hoạch chi tiết hoàn tất dự án l Tiến hành rà xét các hoạt động l Kết thúc hợp đồng với các nhà thầu phụ l Chuẩn bị các báo cáo dự án cuối cùng l Lập văn bản và giữ các kết quả bàn giao l Đóng văn phòng dự án l Giải thể tổ chức dự án l Tiến hành các cuộc họp kết thúc dự án l Tiến hành rà ...

  ppt21 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 259 | Lượt tải: 0

 • Quản lý dự án IT - Bài 5: Quản lý, kiểm soát việc thực hiện dự ánQuản lý dự án IT - Bài 5: Quản lý, kiểm soát việc thực hiện dự án

  Làm rõ sự khác biệt Dự kiến và Thực tế Khác biệt có thể là xấu hoặc tốt. Khác biệt không nhất thiết là tốt hay xấu (tuỳ từng trường hợp cụ thể) Sai biệt lịch biểu = Ngày bắt đầu và kết thúc theo kế hoạch Ngày bắt đầu và kết thúc thực tại Sai biệt ngân sách Sai biệt chi phí = Chi phí ngân sách - Chi phí thực tế

  ppt92 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 275 | Lượt tải: 0

 • Quản lý dự án IT - Bài 4: Các công cụ phục vụ quản lý dự ánQuản lý dự án IT - Bài 4: Các công cụ phục vụ quản lý dự án

  Giúp học viên hiểu biết về: Nắm được các thủ tục chính Hiểu ý nghĩa của các loại tài liệu chủ yếu Các công việc thường ngày của bộ phận văn phòng quản lý dự án

  ppt32 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 237 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu môn Quản lý dự án ITTài liệu môn Quản lý dự án IT

  Mục đích (Goals) là những mô tả dự án sẽ đạt tới cái gì. Mục đích nói chung không đo được. Mục tiêu (Objectives) là các tập hợp con (có thể đo được) của mục đích. Việc đạt tới một mục tiêu sẽ nói lên rằng việc đạt tới các mục đích tổng thể của dự án đã đi đến mức nào.

  ppt45 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 247 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu môn quản lý dự án Công nghệ thông tinTài liệu môn quản lý dự án Công nghệ thông tin

  Quản lý dự án (QLDA) là việc áp dụng các công cụ, kiến thức và kỹ thuật nhằm định nghĩa, lập kế hoạch, tiến hành triển khai, tổ chức, kiểm soát và kết thúc dự án. Môt dự án được quản lý tốt, tức là khi kết thúc phải thoả mãn được chủ đầu tư về các mặt: thời hạn, chi phí và chất lượng kết quả.

  ppt33 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 223 | Lượt tải: 0

 • Lập và phân tích dự án - Chương 5: Phân tích phương án theo tỷ số chi phí - Lợi ích & các phương pháp phân tích khácLập và phân tích dự án - Chương 5: Phân tích phương án theo tỷ số chi phí - Lợi ích & các phương pháp phân tích khác

  THỜI GIAN BÙ VỐN (Payback Period): số năm cần thiết để tổng thu nhập ròng hàng năm đủ hoàn lại vốn đầu tư ban đầu. Tp t 1 0 P CFt - P: vốn đầu tư ban đầu - CF t: dòng tiền tệ ở thời đoạn t - Tp: thời gian hoàn vốn  Do phương pháp này không phản ánh chính xác hiệu quả kinh tế của dự án nên các kết luận lựa chọn phương án thường không ph...

  pdf30 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 242 | Lượt tải: 0

 • Phân tích dự án đầu tư - Rủi ro và bất định trong phân tích dự ánPhân tích dự án đầu tư - Rủi ro và bất định trong phân tích dự án

  Các mô hình chia thành hai nhóm : ƒ Nhóm mô hình mô tả (description models). • Ví dụ :Mô hình xác định giá trị hiện tại. ƒ Nhóm mô hình có tiêu chuẩn hay có định hướng (Normative or prescriptive models) • Ví dụ : Hàm mục tiêu cực đại giá trị hiện tại

  pdf47 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 257 | Lượt tải: 0