• Quản lý dự án - Mô hình hóa hệ thống sản xuấtQuản lý dự án - Mô hình hóa hệ thống sản xuất

  Một bài toán vận tải tổng quát được đặc trưng bởi những thông tin sau: – Một tập m điểm cung cấp mà từ đó hàng hóa sẽ được vận chuyển đi. Mỗi điểm cung i có thể cung cấp tối đa si đơn vị hàng. – Một tập n điểm cầu mà hàng hóa sẽ được vận chuyển tới. Mỗi điểm cầu j phải nhận được tối thiểu d j đơn vị hàng. – Mỗi đơn vị hàng hóa vận chuyển t...

  pdf44 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 383 | Lượt tải: 0

 • Quản lý dự án - Phần 1: Tổng quan về quản lý dự ánQuản lý dự án - Phần 1: Tổng quan về quản lý dự án

  Cá nhân: giữa người này với người khác n Nhóm: giữa hai hoặc nhiều phòng ban/ tổ chức n Nội bộ: Xung đột giữa các cá nhân và hoặc nhóm trong cùng một tổ chức n Bên ngoài: Xung đột giữa một người (hoặc một nhóm, hoặc nhiều người) với một người (hoặc một nhóm hoặc nhiều người) khác từ bên ngoài dự án

  pdf42 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 340 | Lượt tải: 0

 • Tiếp cận cộng đồng và quản lý dự án phát triểnTiếp cận cộng đồng và quản lý dự án phát triển

  Chương trình: là một tập hợp các dự án liên quan đến nhau: – Nhằm phát triển kinh tế – xã hội một cách tổng thể – Liên quan đến nhiều ngành kinh tế kỹ thuật – Có thể nằm trên nhiều vùng lãnh thổ – Được thực hiện thông qua phương pháp tiếp cận liên ngành – Thời hạn thực hiện tương đối dài – Thực hiện theo nhiều phương thức khác nhau

  pdf25 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 355 | Lượt tải: 0

 • Quản lý dự án - Chương III: Lập và quản lý dự án đầu tưQuản lý dự án - Chương III: Lập và quản lý dự án đầu tư

  Căn cứ vào người khởi xướng dự án Dự án cá nhân ; Dự án tập thể ; Dự án quốc gia : Thường là các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng hoặc phục vụ cho phúc lợi xã hội : Xây dựng các đường quốc lộ, xây dựng nhà máy thuỷ điện; Dự án quốc tế : Dự án bảo vệ môi trường, đường hầm xuyên eo biển Manches nối Anh - Pháp

  ppt64 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 388 | Lượt tải: 0

 • Quản lý dự án - Chương 1: Tổng quan về quản lý dự ánQuản lý dự án - Chương 1: Tổng quan về quản lý dự án

  - Phương pháp khấu hao đều - Phương pháp khấu hao theo tổng số năm hoạt động - Phương pháp khấu hao theo kết số - Phương pháp khấu hao gia tốc

  pdf152 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 363 | Lượt tải: 0

 • Quản lý doanh nghiệp - Chương 3: Quản lý kế toán – tài chínhQuản lý doanh nghiệp - Chương 3: Quản lý kế toán – tài chính

  Chi phí trang bị tài sản : là khoản chi phí đổi mới thay thế hoặc mở rộng công nghệ sản xuất, máy móc thiết bị , CSVC kĩ thuật. Và được xem như một loại tài sản của DN và cần được khấu hao qua các thời kì sử dụng tài sản.  Chi phí hoạt động : là chi phí giúp DN vận hành các hoạt động hàng ngày (trả lương công nhân viên, phí điện thoại , điện...

  pdf53 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 342 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu môn Quản lý dự án phần mềmTài liệu môn Quản lý dự án phần mềm

  Yêu cầu đầu vào : Người học có kiến thức cơ bản về Công nghệ phần mềm Yêu cầu đầu ra : Kết quả đánh giá Bài tập: Người học hoàn thiện các bài tập cuối mỗi chương (15%) Bài tập lớn: Tham gia trong nhóm (3-5 thành viên) thực hiện một đề tài quản lý DAPM đã chọn (35%) Thi hết môn : Trắc nghiệm / Luận (50%)

  ppt7 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 394 | Lượt tải: 0

 • Quản lý dự án - Chương 6: Kết thúc dự ánQuản lý dự án - Chương 6: Kết thúc dự án

  Hoạt động quản lý thông tin nhằm Hoàn thành dự án Đảm bảo khách hàng có thể quản lý một cách hiệu quả sự vận hành và bảo trì các thành quả dự án Thực hiện sự kiểm toán và thẩm định sau dự án

  ppt21 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 250 | Lượt tải: 0

 • Quản lý dự án - Chương 5: Kiểm soát dự ánQuản lý dự án - Chương 5: Kiểm soát dự án

  Quản lý phạm vi: Tài liệu hoạch định Điều khoản dự án Cấu trúc phân việc Danh sách các công việc/ bảng NVL Bản vẽ Đặc tính kỹ thuật Danh sách các bộ phận, phụ tùng Hợp đồng Tài liệu kiểm soát Những truyền đạt thông tin về dự án Những phát biểu tác động Những biến đổi và hiệu chỉnh Những yêu cầu thay đổi Những nhượng bộ Báo cáo kết th...

  ppt41 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 288 | Lượt tải: 0

 • Quản lý dự án - Chương 4: Hoạch định và lập tiến độ dự ánQuản lý dự án - Chương 4: Hoạch định và lập tiến độ dự án

  Đặc điểm của gói công việc được xác định rõ ràng: Chất lượng, mức độ hoàn thành có thể đo dễ dàng Có sự kiện bắt đầu và kết thúc Quen thuộc với nhóm dự án Bao gồm các công việc có thể quản lý, có thể đo được; độc lập với các công việc của hoạt động khác Gồm một chuỗi các công việc liên tục từ khi bắt đầu đến khi kết thúc

  ppt80 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 266 | Lượt tải: 0