• Sự tác động của nhóm lợi ích đến thực hiện công bằng xã hội đối với các thành phần kinh tếSự tác động của nhóm lợi ích đến thực hiện công bằng xã hội đối với các thành phần kinh tế

  Trong thực thi chính sách phải trọng tâm tăng cường hiệu lực của quản lý nhà nước, sử dụng tốt các công cụ điều hành vĩ mô như công cụ tài chính - tiền tệ nhằm tạo lập sự bình đẳng giữa các TPKT và góp phần phân phối công bằng giữa các thành phần/chủ thể kinh tế bằng. Cần tăng cường kiểm tra, thanh tra các lĩnh vực trọng điểm như quản lý...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 208 | Lượt tải: 0

 • Đô thị hóa ở Việt Nam hiện nayĐô thị hóa ở Việt Nam hiện nay

  Hệ thống đô thị ở Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 phát triển theo từng giai đoạn, bảo đảm sự kế thừa các ưu điểm của định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 1998, phù hợp với các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo từng thời kỳ và hội nh...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 251 | Lượt tải: 0

 • Giải quyết vấn đề nhà ở cho người lao động trong các khu công nghiệp ở các tỉnh Bắc Trung Bộ hiện nayGiải quyết vấn đề nhà ở cho người lao động trong các khu công nghiệp ở các tỉnh Bắc Trung Bộ hiện nay

  Cùng với quy hoạch xây dựng nhà ở cho người lao động và lựa chọn doanh nghiệp đầu tư vào KCN, các cơ quan quản lý nhà nước cũng cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát giải quyết vấn đề nhà ở cho người lao động. Ở các địa phương cần thành lập Ban chỉ đạo tại địa phương về chính sách nhà ở để chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, ch...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 188 | Lượt tải: 0

 • Xã hội học - Hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ của Việt Nam trong giai đoạn mớiXã hội học - Hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ của Việt Nam trong giai đoạn mới

  Tích cực hướng dẫn các bộ/ngành và địa phương xây dựng chương trình dự án, tiếp tục tăng đầu tư kinh phí cho hợp tác quốc tế về KH&CN; các bộ/ngành và địa phương phải căn cứ vào nhu cầu và trọng điểm phát triển KH&CN của mình, ban hành chiến lược hợp tác quốc tế về KH&CN của mình, tích cực tìm kiếm cơ chế mới, mô hình mới và phương thức mới...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 218 | Lượt tải: 0

 • Xã hội học - Các hiện tượng tôn giáo mới ở Việt Nam hiện nayXã hội học - Các hiện tượng tôn giáo mới ở Việt Nam hiện nay

  Cũng gần giống với HTTGM Scientology, Phong trào Nghệ thuật sống do Sree Ravi Sankar khởi xướng tuyên bố thiết lập một trật tự thế giới mà các cá nhân có thể giải thoát khỏi tinh thần căng thẳng, sợ hãi và giận dữ để sống một cuộc sống thanh bình và cao quý bằng cách tham dự các khóa học khác nhau của giáo phái này. Chương trình của khoa họ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 234 | Lượt tải: 0

 • Quan hệ gia đình, dòng họ và hoạt động đi biển của cư dân thủy diện ở Quảng NinhQuan hệ gia đình, dòng họ và hoạt động đi biển của cư dân thủy diện ở Quảng Ninh

  Dù định cư trên bờ nhưng người dân vẫn sống bằng nghề biển và vẫn giữ thói quen đi biển, bởi vậy những mối quan hệ gia đình, dòng họ của ngư dân đi biển không khác nhiều. Bà con vẫn tuân thủ nguyên tắc về khai thác ngư trường, neo đậu, buôn bán và kinh nghiệm về luồng cá, cơ nước, tìm kiếm ngư trường mới vẫn duy trì và ngày càng phát huy nh...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 167 | Lượt tải: 0

 • Thực trạng và tác động của việc sử dụng đất đai đến quan hệ dân tộc ở Tây Nguyên hiện nayThực trạng và tác động của việc sử dụng đất đai đến quan hệ dân tộc ở Tây Nguyên hiện nay

  Đất rừng và đất lâm nghiệp bị thu hẹp trong khi đất nông nghiệp lại tăng lên; nhưng, có một nghịch lý là, người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, lại thiếu đất canh tác. Thực hiện Quyết định số 132/2002/QĐ-TTg ngày 8 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết đất sản xuất và đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số tại ch...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 196 | Lượt tải: 0

 • Xã hội học - Chính sách hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản ở Việt NamXã hội học - Chính sách hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản ở Việt Nam

  Chính sách nhà ở, đất ở cho người nghèo Hỗ trợ về nhà ở và đất ở cho người nghèo là một trong những chính sách lớn của Nhà nước nhằm hỗ trợ cho người nghèo tiếp cận được với các dịch vụ xã hội cơ bản. Năm 2005 có 10,8% hộ gia đình nghèo được hỗ trợ về nhà ở và đất ở. Tỷ lệ này tăng lên ở các năm sau: năm 2007 là 12,9%, năm 2009 là 15,9% và ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 178 | Lượt tải: 0

 • Xã hội học - Tính đặc thù của hoạt động sáng tạoXã hội học - Tính đặc thù của hoạt động sáng tạo

  Vấn đề sáng tạo theo Phan Dũng là bài toán, là tình huống, ở đó người giải biết mục đích cần đạt, nhưng không biết cách đạt đến mục đích, hoặc không biết cách tối ưu đạt đến mục đích trong một số cách đã biết [3, tr.17]. Nhóm tác giả Nguyễn Cảnh Toàn cho rằng: “Vấn đề hay tình huống có vấn đề là trạng thái tâm lí lúng túng của con người xuấ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 183 | Lượt tải: 0

 • Xã hội học - Lợi ích nhóm và nhóm lợi ích dưới dạng tham nhũngXã hội học - Lợi ích nhóm và nhóm lợi ích dưới dạng tham nhũng

  Đẩy lùi đến triệt tiêu lợi ích nhóm và nhóm lợi ích là vấn đề hệ trọng của xã hội. Chưa có quốc gia nào triệt tiêu được lợi ích nhóm và nhóm lợi ích. Nhưng nếu không đây lùi được lợi ích nhóm và nhóm lợi ích thì không thể có sự phát triển kinh tế lành mạnh, sự tồn tại của chế độ bị đe dọa. Muốn chống lợi ích nhóm và nhóm lợi ích thì cần hướ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 159 | Lượt tải: 0